Open menu

Introductie windenergie

Windenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van onze energievoorziening.

windmonteur

In 2023 wil Nederland 4500 MW op zee hebben staan en 6000 MW op land. Van 2024 - 2030 komt er nog eens 10.000 MW bij ofwel 750 tot 800 enorme windturbines van een kleine 300 meter hoogte. De molens zijn 11 MW en dit gaat naar 14 of zelfs 20 MW. Formaat Eiffeltoren.

 Het gaat om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030. Er staat in 2030 21 GW op zee.
1 GW (1000 MW) is één miljoen huishoudens. Voor de Hoogovens te IJmuiden is alleen al 6 tot 7 Gigawatt nodig.

Hiervoor zijn miljarden nodig, niet voor de windparken zelf, maar voor de stroomverbinding naar het vaste land - het stopcontact en voor de productie van waterstof. Op die manier kan de energie namelijk worden opgeslagen. De Nederlandse industrie in onder meer de Botlek en het Noordzeekanaalgebied kan daar dan op gaan draaien in plaats van op fossiel aardgas.

De nieuwe windmolen bij knooppunt Deil levert 15 miljoen kWh per jaar = 6000 huishoudens. 208 meter hoog. De oude turbines zijn 140 meter hoog en produceert 4,4 miljoen kWh.  

De  'stopcontacten' lijken op booreilanden. Ze hebben een vermogen van 700 megawatt, zijn kolossen die 66 meter boven de zee uitsteken. Ze worden  2000 megawatt en zullen zo groot worden als een voetbalstadion.

Vattenfall investeert 2 miljard euro in windpark Hollandse Kust Zuid. Dat bedrag moet in 25 jaar terugverdiend worden. Zonder subsidie maar Tennet - waarvan de staat 100 procent aandeelhouder is - legt de offshore-netaansluiting van 600 miljoen euro aan en dat geld zal uiteindelijk door de energiegebruikers worden betaald. 

Het duurt nu acht jaar van plan tot realisatie Schaarste aan materialen gecombineerd met meer vraag kan de groene ambities van Nederland dwarsbomen.

Er is nóg een probleem: niet alles kan het huidige hoogspanningsnet op. Tennet wil het liefst dat de energie direct bij de grootverbruikers komt. Bij staalfabriek Tata bijvoorbeeld die het kan gebruiken voor een waterstoffabriek. 

windmonteur

Op de Noordzee stonden 2018 4543 windmolens goed voor 18,499 MW. 1975 in de UK   1305 in Duitsland Op ruime afstand volgen Denemarken (547), Nederland (365) en België (247). Het is nu niet duurder om offshore wind te bouwen dan kolen- of gascentrales. En het is veel goedkoper dan nieuwe kerncentrales. De komende jaren zitten in NL nog een aantal grote offshore windparken in de pijplijn, zoals Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord.

In 2018 waren de 365 Nederlandse turbines in totaal goed voor een capaciteit van 1118 MW. In 2019 stond er 3534 MW (van de 6000 die in 2023 nodig is. 
(iedere MW die in 2020 niet is gerealiseerd moet voor 2023 dubbel worden gerealiseerd (als stok achter de deur). 

Ook gerelateerde activiteiten zoals transport, opslag en de omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas kunnen een impuls krijgen.

Het Nederlandse deel van de Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak, en is belangrijk voor scheepvaart, visserij en natuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie biedt de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabijheid van havens en (industriële) energieverbruikers kansen voor de energietransitie.

Het kabinet geeft verder aan dat de bouw van nog meer windparken op zee na 2030 alleen zinvol is als ook niet-elektrische energiegebruik (80% totale energievraag) duurzaam wordt. Dit vraagt om een omschakeling naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit, maar ook het maken van “groene moleculen” zoals waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken.

4,5 GW is meer dan duizend windmolens die allemaal gebouwd, onderhouden en zo nodig gerepareerd moeten worden, veelal door MBOers. Daarnaast moeten er grote stations (hubs) gebouwd worden van waaruit de energie uit de molens getransporeerd kan worden over lange afstanden b.v. van zee naar het vaste land.
Hoeveel windmolens produceren hangt sterk af van de wind. Het patroon is daarom grillig en de rest van het net moet daarop inspelen. Ok dat vereist een hoop technologie (en de introductie van smart grids).

De website geeft de theorie over windmolens weer met vragen er over. Er is een item over wat windmolenmonteurs moeten kunnen en wat voor opleiding er voor is.
Er staan lessen op die op verschillende ROC's gegeven worden en een ppt met veel mooie afbeeldingen over de indrukwekkende machines en de kunststukjes die moeten worden uitgehaald om ze te installeren.