Open menu

3.2. Planet

We hebben een hele mooie planeet en we kunnen er op genieten van prachtige natuur: watervallen, bergen, koraalriffen, tropische regenwouden en nog veel meer.

Maar de bevolkingsgroei begint ons parten te spelen. In nog geen mensenleven tijd gaat de bevolking op aarde groeien van drie miljard naar tien miljard mensen. Ze willen allemaal eten, werken, leven, autorijden, op vakantie gaan etc. In de grootste steden wonen al meer dan 30 miljoen mensen, en de verstedelijking gaat snel verder.

Al die mensen verspillen ook veel: te veel voedsel wordt weggegooid, te veel elektrische apparaten staan onnodig aan, vervoer en transport, airco's en wasdrogers vragen veel energie, we maken ongelooflijk veel afval dat nog veel te vaak in de natuur belandt. De groei van het energieverbruik is enorm en er beginnen olietekorten te ontstaan. Dat terwijl het autogebruik maar blijft groeien. Ieder jaar verstoken we wat de natuur in één miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. Hierdoor stijgt de CO2-concentratie in de lucht. Het gevolg is dat de temperatuur stijgt, wat we het broeikaseffect noemen. Door deze opwarming smelten de poolkappen en het ijs van de gletschers en worden de atmosferische krachten op aarde groter. Als het regent, regent het hierdoor harder en komen er meer overstromingen. Orkanen worden krachtiger. Door grotere droogten treden er meer bosbranden op en breiden de woestijn(achige) gebieden uit.

Deze manier van leven en produceren veroorzaakt daarnaast luchtverontreiniging en fijn stof, bodemverontreinigingplastic en zwerfvuil,  waterverontreiniging en -tekorten en onder meer door de kap van tropische regenwouden neemt de biodiversiteit af.

Zo ontstaat er schaarste aan grondstoffen, we produceren niet-duurzame goederen en kleding, massatoerisme, de bio-industrie is schadelijk voor mensen en is dieronvriendelijk, chemische industrie vervuilt, computergebruik en andere nieuwe elektronica vragen steeds meer energie waar men kernenergie als oplossing voor aandraagt.

Hoeveel we van de aarde vragen is uit te rekenen via de ecologische footprint (voetafdruk).

Hoe kan het anders?

In veel landen wordt nagedacht over duurzaamheid en beleid. Wat kan je doen om een schonere duurzame maatschappij te maken? Er zijn veel nieuwe technieken in ontwikkeling: duurzame energietechnieken zoals het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en energiedaken, concentrating solar power, waterkracht, getijdenenergie, golfslagenergie en blue energie, windenergie, geothermie, warmtekoudeopslag, warmtepompen, huiscentrales, biomassa als biobrandstof bijvoorbeeld uit algen en biogas. Tegen opwarming en luchtvervuiling wordt gedacht aan CO2-opslag en binding, schone auto's, waterstof als brandstof, duurzaam bouwen, duurzaam koelen, hergebruik van materialen, materiaalbesparing en ecodesign, energiebesparingenergie-opslag en accu's,  LED-verlichting, ecolabels en duurzaam consumeren, duurzame ideeen en producten, duurzaam inkopen, duurzame kleding, duurzaam toerisme, duurzame landbouw, duurzame veeteelt, duurzame voeding, duurzame ICT, duurzame chemische industrie en klimaatcompensatie. Wie weet komen we er ook nog eens achter wat Tesla had bedacht (elektriciteit) Tegenwoordig heeft men het ook over Cradle to cradle en Circular economy als oplossing. En er is ook goed nieuws.

Er zijn dus mogelijkheden genoeg om de bovenstaande problemen aan te pakken.

Opdracht

In de bovenstaande opsomming staan problemen en oplossingen.
Aan welke bovenstaande problemen werk je zelf mee gezien je leven thuis ?
Aan welke van de bovenstaande problemen werk je zelf mee via je (toekomstige) beroep ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je in je dagelijks leven werken ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je werken in je (toekomstige) beroep ?

Over elk onderwerp is meer te vinden als je er op klikt.  

 

Planet

Problemen

Oplossingen

plaatjePPPlanet