Open menu


Drinkwater en voedsel.


In veel droge streken heeft de natuur maar geringe draagkracht. Er kunnen maar weinig mensen wonen om aan genoeg voedsel te komen. Als in die gebieden teveel dieren grazen wordt alles kaalgevreten. Daarna zal de wind vruchtbare grond wegblazen. Als boeren geen geld hebben voor mest of water, zullen landbouwgronden steeds armer worden en uiteindelijk niets meer opbrengen.

(Drink)water

Water is de eerste levensbehoefte. Zonder water ben je in drie dagen dood. Er wordt vaak te royaal met water omgegaan en het water is niet gelijk verdeeld over de aarde. In droge gebieden is er te weinig water. Als daar ook nog eens te veel mensen wonen krijg je waterstress. Een permanent tekort. Als meer water wordt verbruikt dan er in neerslag valt krijg je uiteraard ook problemen.
Daarnaast wordt het water ook nog eens vaak vervuild door open riolen, overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen, lozingen en plastic etc.

Waterproblemen

Opdracht 1

Beschrijf aan de hand van de bovenstaande kaart (globaal) de landen waar men watertekorten heeft (rood) en waar economische watertekorten (paars). Wat is het verschil.

Opdracht 2
 
Zoek uit op internet hoeveel water een Nederlander verbruikt en een Amerikaan. Beschrijf dat. 

Opdracht 3

Geef vier manieren aan waarop je water kan besparen thuis.
Je kan ook kijken naar de waterpagina op deze site.

Opdracht 4

Hoe wordt er op je (toekomstig)werk naar water gekeken.

a. Tracht men water te besparen ? Hoe ? En zo niet heb je dan ideeen hoe dat wel kan. Beschrijf dat. Wees er creatief in.

b. Tracht men water schoon te houden ?  (b.v. vloeistofdichte vloeren, wateropvang, vetputten ect.) 
     Kan het beter en zo ja hoe dan ?

c. Tracht men te werken met stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu ? Vraag dat na. Kijk b.v. naar schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Zijn die milieuvriendelijk ? Zijn ze te vervangen door milieuvriendelijke ?.  

Voedsel

Wereldwijd is er (nog) genoeg voedsel. In rijke landen hebben de gronden vaak al een grote draagkracht. Daarbij gebruiken ze moderne landbouwmethoden. De bevolking groeit er ook niet zo snel als in arme landen. Er bestaan vaak overschotten aan melk, vlees en graan. Het transport er van is ook niet zo'n probleem dus kan men het goed exporteren. Daarbij kunnen rijke landen vaak van alles in arme landen (op)kopen. De Amerikanen kopen mais uit Bazilie voor hun runderen. Die kunnen er meer voor betalen dan arme Brazilianen.


Opdracht 5

Hier boven staat welke voordelen rijke landen hebben t.o.v. arme m.b.t. de voedselproductie. Beschrijf nu welke nadelen arme landen hebben waardoor er niet altijd genoeg voedsel wordt geproduceerd. 

Opdracht 6

Zoek het onderstaande uit op internet:

De landbouw gebruikt bij de productie van voedsel vaak bestrijdingsmiddelen. Wat is het nadeel daarvan ?. Meerdere items.  
De landbouw gebruikt vaak kunstmest. Wat is het nadeel daarvan ? Meerdere items.
Groenten en fruit komen vaak uit verre landen. Wat is het nadeel daarvan ?
Producten die niet uit het seizoen komen zijn vaak geteeld in verre landen of in kassen. Wat is het nadeel daarvan ?

Deze nadelen bestaan niet als je biologische streekproducten uit het seizoen koopt. Doe dat zoveel mogelijk.

We verspillen ook veel voedsel.

Opdracht 7 

Hoe is voedselverspilling tegen te gaan ? Zoek uit op internet. Bespreek je antwoorden met elkaar.

Opdracht 8 
 

Zoek uit hoeveel kilo voer er nodig is voor één kilo kippenvlees.
Zoek uit hoeveel kilo voer er nodig is voor één kilo rundervlees.
Om welke redenen zou het voor de wereldbevolking beter zijn als we geen vlees zouden eten.

Zoek op welke nadelen de intensieve veehouderij ofwel de bioindustrie heeft.  

Opdracht 9 

Er wordt veel te veel vis uit de wereldzeeen gevangen.

Wat is het nadeel daarvan ?
Welk keurmerk laat zien dat vis duurzaam gevangen is ?
Veel vis wordt tegenwoordig gekweekt.
Wat is het nadeel daarvan. Zoek dat op op internet.
Welk keurmerk geeft aan dat de gekweekte vis duurzaam is gekweekt ?

Probeer daarnaast zo gezond mogelijk te eten. Je gezondheid is het grootste goed wat je hebt. Eet jij gezond ?

Opdracht 10.


Wat voor cijfer zou jij jezelf geven op het gebied van gezonde voeding ? Nu maak je je er misschien niet zo druk over maar later kan je daar spijt van krijgen.

Hier staat wat men verstaat onder gezonde voeding

Hier staat een lesopzet over gezonde voeding

Hier staat een hele cursus over gezonde voeding.