E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Vragen basis 1


Na dit deel weet je

- dat de aarde een ecosysteem is
- dat er veel kringlopen bestaan 
- dat kringlopen in de war kunnen raken door milieu-aantasting, milieu-uitputting en milieu-vervuiling.
- wat wordt bedoeld met draagkracht
- wat wordt bedoeld met ecologische voetafdruk en hoe groot die is
- wat afwenteling is

Je kan bij het bovenstaande voorbeelden noemen en toepassingen.

Kennis van duurzaamheidsthema's Respect voor de natuur en haar hulpbronnen

 

Vragen bij basis 1

Hier volgen 10 vragen. Als je er 8 goed hebt ben je geslaagd. Succes.
Developed by ARI Soft.