Open menu

Vragen ecosystemen

Nu weet je het volgende

- dat de aarde een ecosysteem is
- dat er veel kringlopen bestaan 
- dat kringlopen in de war kunnen raken door milieu-aantasting, milieu-uitputting en milieu-vervuiling.
- wat wordt bedoeld met draagkracht
- wat wordt bedoeld met ecologische voetafdruk en hoe groot die is
- wat afwenteling is

Je kan bij het bovenstaande voorbeelden noemen en toepassingen.

Hiermee het je kennis van duurzaamheidsthema's, respect voor de natuur en haar hulpbronnen verkregen.

Vragen 

Hier volgen 10 vragen. Als je er 8 goed hebt ben je geslaagd. Succes.
Druk op continue.


1) Wat is een vorm van afwentelen ?
2) Wat is de ecologische voetafdruk ?
3) De draagkracht van de aarde staat onder druk. Waarom ?
4) Natuurlijke kringlopen kunnen in de war raken door
5) Hoe kan je verklaren dat het broeikaseffect ontstaat ?
6) Wanneer kan je duurzaam doorgaan op aarde ?
7) Wat betreft materialen werken ecosystemen als volgt. Wat is het goede antwoord ?
8) Wat is juist ?
9) Het water op aarde zit in een kringloop. Welke ?
10) In een ecosysteem leven met elkaar