Open menu

Examenservice MEI heeft examens gemaakt.

De documenten zijn bij hun te verkrijgen.

Ze laten studenten werken met een examenmap waarin de schriftelijke bewijsstukken overzichtelijk bewaard en ingeleverd kunnen worden. Bij de examenopdracht moet staan wanneer hij begint, de tussenstappen en de tijdsduur.
De opdrachten moeten individueel gemaakt zijn; bewijs moet aantoonbaar zijn en het moet voldoen aan de richtlijnen uit het het Onderzoekskader 2017.

In de examinering moet een examenmix in zitten (b.v. schriftelijk en gesprek). Bij een gesprek moeten twee beoordelaars aanwezig zijn of je zet er een camera bij zodat altijd alles is te verifieren.

Alle verantwoordingsdocumenten, beoordelingsformulieren en normeringen zijn te verkrijgen bij examenservice MEI.

Hoe de proeve van bekwaamheid en het eindgesprek er dan uit zien staat in het menu.

Het examen van Examenservice ESS (handel en mode)

ESS eist van de student als examenopdracht

Lever een examenmap in met het examenportfolio waarin je het onderstaande hebt beschreven/weergegeven 

- lever een mindmap of collage in die inzicht geeft in eigen duurzaam gedrag.

(de mindmap moet laten zien dat je een analyse hebt gemaakt van duurzaamheid in je eigen omgeving. Gebruik daarbij verschillende bronnen gesprekken, internet, brochures).

- beschrijf hoe men aan duurzaamheid werkt in het leerbedrijf en een aanverwant bedrijf en geef een analyse hiervan

(hierbij onderzoek je het bovenstaande, bebruik je verschillende bronnen (gesprekken, internet, brochures) en gebruik je richtlijnen en een format voor het uitvoeren van een onderzoek).

- beschrijf uitkomsten van een analyse van duurzaamheid in je beroep waarin je verbetervoorstellen aangeeft
(spits de gegevens toe op thema's die spelen in het bedrijf en gebruik verschillende bronnen).

In het eindgesprek

Presenteer de mindmap of collage en de verbetervoorstellen in het beroep em het (leer)bedrijf.
(het gaat hiervij om het zoeken naar haalbare maar toch innovatieve verbetermaatregelen die je moet kunnen onderbouwen)