Open menu

3.3. People

Daarnaast bestaan er problemen en oplossingen op 'people' (mensen) gebied. Als we niet sociaal zijn krijg je problemen. Die kunnen leiden tot   terrorisme - discriminatie en tot zinloos geweld - pesten. We brengen elkaar leed toe door ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, door oorlogen, door armoede en honger. Niet alleen mensen lijden hieronder, het is ook slecht voor de economie en de natuur. Daarnaast is er soms geen respect voor mensen, krijgen niet alle kinderen (laat staan volwassenen) onderwijs en zijn met name in Afrika ziekten en AIDS een groot probleem. Hier in Europa beginnen daarentegen welvaartsproblemen te ontstaan. In de recente geschiedenis is dit terug te vinden.

Eigenlijk zou iedereen naar school moeten, zouden mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten worden behandeld, zou armoede en honger moeten verminderen en zou er veel meer werk gemaakt moeten worden van bestrijding van ziekten en AIDS. Daarnaast zouden we samen moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden ARBO zouden we moeten duurzaam ondernemen en zou het midden- en kleinbedrijf duurzamer moeten worden via Duurzaam MKB. We zouden ethisch goed bezig moeten zijn en echte welvaart moeten nastreven in plaats van alleen maar te gaan voor geld. Geluk en persoonlijke ontwikkeling zijn even belangrijk en deze fraaie uitspraken kunnen daarbij helpen. We zouden moeten groeien naar een purpose economy die werkgelegenheid, eerlijke handel en uitbetaling en o.a. een basisloon nastreeft. Tot slot is het altijd handig als je inzicht hebt in de de geschiedenis van de duurzaamheid zodat je lijnen kan doortrekken naar de toekomst.  

Politici willen graag in 2015 grote stappen hebben gemaakt om de bovenstaande problemen aan te pakken. Hoe ze dat willen, staat beschreven in de milleniumdoelen.

Opdracht 3.3.1.

In de bovenstaande opsomming staan problemen en oplossingen.

Aan welke bovenstaande problemen werk je zelf mee gezien je leven thuis ?
Aan welke van de bovenstaande problemen werk je zelf mee via je (toekomstige) beroep ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je in je dagelijks leven werken ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je werken in je (toekomstige) beroep ?

 

People

Problemen

Oplossingen

plaatjePPPeople