E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 SDG 5 | Gendergelijkheid |  mannen en vrouwen gelijk

sdg5
Mannen en vrouwen gelijk

SDG 5 zegt net zoveel meisjes als jongens naar school zouden moeten gaan, op zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs.

Door wat te doen aan educatie hoopt men het aantal kinderen dat (tegen hun wil in en voor hun 18e) moet trouwen te reduceren. 

Vooral in Zuid-Azië is veel vooruitgang geboekt en gaan meer meisjes naar school: 1990 ging driekwart van de meisjes naar school en in 2012 alle meisjes. Een aantal landen en regio’s loopt achter: dat geldt vooral voor Afghanistan en Pakistan waar op de 10 jongens 9 meisjes naar school gaan

Een goede site hierover is http://www.millenniumdoelen.nl of http://www.oneworld.nl/millenniumdoel-3

10 vrouwonvriendelijke wetten op een rij:

1. Een van de bekendste vrouwonvriendelijke wetten is te vinden in Saoedi-Arabië: het is voor vrouwen verboden auto te rijden. Vrouwen mogen alleen in gezelschap van hun man of mannelijk familielid in de auto zitten. De sjeik Saleh al Lohaidan beargumenteerde zelfs dat autorijden schadelijk is voor de eierstokken van een vrouw. Maar dit is niet het enige verbod, vrouwen hebben ook niet het recht om te stemmen.

2. De huwelijksbelofte ´tot de dood ons scheidt´ krijgt een hele nieuwe betekenis in de Filipijnen, in dit land is het namelijk illegaal  om te scheiden. De Rooms-katholieke kerk, heeft sinds de komst van de Spanjaarden grote invloed op de Filipijnen. De kerk is een van de grootste tegenstanders van een scheidingswet, en is bang dat familie en het huwelijk gemakkelijker aan de kant worden gezet door de komst van een scheidingswet.

3. Ook in Vaticaanstad is het illegaal voor vrouwen om te scheiden en te stemmen. Vrouwen kunnen binnen de kerk ook geen paus worden; voordat dit mogelijk is moet de katholieke kerk eerst toestaan dat vrouwen priesters kunnen worden (ze mogen alleen non worden).


4. Velen beschouwen Yemen als een van de meest vrouwonvriendelijke landen ter wereld. In de door mannen gedomineerde samenleving zijn vrouwen het bezit van mannen: ze kunnen het huis niet verlaten zonder toestemming van een mannelijk familielid. Als ze zonder toestemming de deur uitgaan kunnen ze op straat worden gearresteerd.


5. Als je financiële problemen hebt, is het verkopen van waardevolle spullen een logische oplossing.  In bepaalde rurale regio’s van India kan een man echter zijn vrouw als ‘onderpand’ aanbieden, totdat hij zijn schulden heeft betaald.


6. Sommige leiders in Swakieland verbieden vrouwen broeken te dragen. Twee vrouwen die zich kandidaat stelden bij de verkiezingen in 2013, werden gediskwalificeerd omdat ze beiden een broek aan hadden.


7. Begin dit jaar heeft Afghanistan een nieuwe wet opgesteld die het bijna onmogelijk maakt om te getuigen tegen familie in het geval van mishandeling. Experts zeggen dat dit grote gevolgen heeft voor de vervolging van daders bij geweld tegen vrouwen, waarvan familieleden binnen het huishouden vaak de enige getuigen zijn.


8. De minimale trouwleeftijd van jongens en meisjes verschilt per land. In Guatemala bijvoorbeeld, kunnen meisjes al op hun veertiende trouwen, terwijl dit getal bij jongens twee jaar hoger ligt. Deze wet is voor geen van beiden gunstig, maar meisjes kunnen wel eerder tot vroegere huwelijken worden gedwongen dan jongens.


9. De uitspraak van vicepresident Bülent Arinç van Turkije, dat nette vrouwen niet horen te lachen, deed veel stof opwaaien. Vrouwen in Turkije postten als reactie massaal lachende selfies op sociale media. Er bestaat in Turkije een wet die stelt dat vrouwen alleen met toestemming van hun man mogen werken. Dit heeft helaas gevolgen voor het percentage van het aantal vrouwen dat werkt, dit is maar 29 procent.


10. Vrouwonvriendelijke wetten beperken zich niet alleen tot niet-westerse landen, zo is het in Arkansas legaal voor een man om zijn vrouw te slaan, maar wel maar één keer per maand. En in Michigan kunnen vrouwen hun haar niet laten knippen zonder toestemming van hun man.

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp het concept van gender, gendergelijkheid en genderdiscriminatie en kent alle vormen van genderdiscriminatie, geweld en ongelijkheid (bijvoorbeeld schadelijke praktijken zoals genitale verminking van vrouwen, eer
moordpartijen en kinderhuwelijk, ongelijke kansen op werk en loon, taalconstructie, traditionele genderrollen, gendergebonden impact van natuurlijke gevaren) en begrijpt de huidige en historische oorzaken van genderongelijkheid.
2. Begrijp de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes, inclusief hun recht op vrijheid van uitbuiting en geweld en hun reproductieve rechten.
3. Begrijp niveaus van gendergelijkheid in zijn eigen land en cultuur in vergelijking met wereldwijde normen (met respect voor culturele gevoeligheid), inclusief de intersectionaliteit van geslacht met andere sociale categorieën zoals bekwaamheid, religie en ras.
4. Ken de kansen en voordelen die worden geboden door volledige gendergelijkheid en deelname aan wetgeving en bestuur, inclusief toewijzing van openbare middelen, de arbeidsmarkt en publieke en private besluitvorming.
5. Begrijpt de rol van onderwijs, waardoor technologie en wetgeving mogelijk worden gemaakt en de volledige participatie van alle geslachten wordt versterkt.

Socio-emotionele leerdoelen

1. Kan de traditionele perceptie van geslachtsrollen herkennen en bevragen in een kritische benadering, met respect voor de culturele gevoeligheid.
2. Ben in staat om alle vormen van discriminatie op grond van geslacht te identificeren en aan te vechten en de voordelen van volledige empowerment van alle geslachten te bespreken.
3. Kan contact maken met anderen die werken om een ​​einde te maken aan genderdiscriminatie en geweld, machtigen diegenen die nog steeds machteloos zijn en respect en volledige gelijkheid op alle niveaus bevorderen.
4. Kan reflecteren op zijn eigen genderidentiteit en genderrollen.
5. Ben in staat empathie en solidariteit te voelen met diegenen die verschillen van persoonlijke of gemeenschapse genderverwachtingen en -rollen.

Gedragsdoelstellingen

1. Ben in staat om de maat van zijn omgeving te nemen om zichzelf of anderen die gediscrimineerd worden vanwege hun geslacht te bekrachtigen.
2. Ben in staat om de besluitvorming over gendergelijkheid en participatie te evalueren, eraan deel te nemen en deze te beïnvloeden.
3. Ben in staat om anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van empathie over geslachten en het afbreken van discriminatie en geweld op grond van geslacht.
4. Ben in staat seksediscriminatie waar te nemen en te identificeren.
5. Kan strategieën voor gendergelijkheid plannen, implementeren, ondersteunen en evalueren.

Voorgestelde onderwerpen 

Genderongelijkheid, traditionele genderrollen en structurele discriminatie
Gendergelijkheid en participatie in de besluitvorming
Gender en arbeid, inclusief loonongelijkheid en erkenning van onbetaald werk
Gender en onderwijs, inclusief gendergelijkheid bij het bereiken van basis-, voortgezet en tertiair onderwijsniveau
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Gender en armoede, inclusief voedselzekerheid en financiële afhankelijkheid
Gender in community dynamics (besluitvorming, governance, kinderopvang, onderwijs, conflictoplossing, rampenrisicovermindering en aanpassing aan klimaatverandering)
Exploitatie en handel van vrouwen en meisjes
De intersectionaliteit van geslacht met andere sociale categorieën zoals bekwaamheid, religie en ras

Wat kan je mogelijk doen?

 Vier de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november)
Nodig sprekers uit die geweld hebben meegemaakt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid
Voer rollenspelgames uit waarin wordt ingegaan op inclusie en identiteit op basis van geslachtsrollen2
Werk samen met groepen uit andere delen van de wereld waar de aanpak van het geslacht anders kan zijn
Breng een dag door met werken in traditioneel dames- of herenwerk (ruilwerk)
Onderzoek hoe verschillende natuurlijke gevaren en rampen vrouwen, meisjes, mannen en jongens anders beïnvloeden
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is het verschil tussen gelijkheid en gelijkheid en hoe is het van toepassing op de wereld van het werk?"

%MCEPASTEBIN%