Open menu

 

Intrinsieke sustainability goals

Niko Roorda stelt in zijn boek Omniconomie (2021)  voor dat de SDG's in de toekomst over zouden moeten gaan in intrinsieke sustainability goals. 

Hij doet er een voorstel toe en een eerste aanzet toe. 

1. Verdeling 

Inkomsten en bezittingen worden redelijk gedeeld of verdeeld, zodat armoede, honger en extreme ongelijkheid niet bestaan en iedereen een beetje prettig kan leven.

2. Saamhorigheid 

Kwetsbaren zoals kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten en afwijkenden, maar eigenlijk iedereenworden maatschappelijk en materieel beschermd en gesteund.  

3. Arbeid

Een eerlijke beloning wordt gegarandeerd voor geleverd werk. Dat werk is zinvol, passend, bevredigend en voor iedereen die dat wil beschikbaar.

4. Rechten

Alle mensenrechten zijn echte rechten, dat wil zeggen individueel opeisbaar.

5. Handel

Eerlijke handel wordt bevorderd. Oneerlijke handel zou onmogelijk of ondenkbaar moeten zijn.

6. Leefomgeving

Iedereen wordt op een vanzelfsprekende wijze gestimuleerd om zorgvuldig om te gaan met alles wat van waarde is, zoals grondstoffen, natuur, milieu, mensen, cultuur, emoties, schoonheid.

7. Waarde

Deze waarden en die van goederen diensten en kosten worden op een reëel manier tot uitdrukking gebracht.

8. Stabiliteit

In de loop van dagen, jaren, decennia en eeuwen ontstaan geen grote economische schommelingen of catastrofes die productie en handel doen stagneren waardoor mensen en samenlevingen de dupe worden

9. Deelname

Deze en andere i-SDG's worden vastgesteld door middel van actieve participatie van allen die dat wensen gericht op consensus

10. Toekomst

Dit alles kan onbeperkt, tot in lengte van duizenden jaren, worden volgehouden, voor zover redelijkerwijs kan worden overzien. Toekomstige generaties zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van onze levensstijl, geen achtergelaten rommel, geen beschadigingen, geen tekorten.