Open menu


De groei van de wereldbevolking

Toen de schrijver klein was leerde hij op de lagere school dat de aarde drie miljard inwoners had. Nu zijn er meer dan 7 miljard en jonge mensen gaan mee maken 9 - 10 miljard. Die willen allemaal wonen, werken, recreeren, eten op reis gaan enz. Iedere minuut komen er 150 mensen bij. Iedere dag 216.000 en iedere 12 jaar 1 miljard. Voor al die mensen zijn landbouwgronden nodig en havens, wegen, steden, vliegvelden, industrieterreinen enz. Dat gaat natuurlijk ten koste van de natuur en van de biodiversiteit. We hebben steeds meer ruimte nodig of pikken die in. Ook voor toerisme op de meest ongerepte plekken van de aarde.

Dat de wereldbevolking groeit, is geen nieuws. Hoe is hier te zien.


In hoeverre de groei nog geremd wordt door geboortebeperking, ziekten, plagen of rampen is niet te voorspellen, maar zelfs met een grote afname in de groei stijgt de wereldbevolking voorlopig nog enorm.
Groei wereldbevolking
De wereldbevolking, waarvan werd gedacht dat die rond 2050 net boven de negen miljard zou stabiliseren, groeit verder door tot 10,1 miljard in 2100. Dat schrijven de Verenigde Naties in 2011 in een rapport.

In Afrika is de groei zo groot, dat het bevolkingsaantal binnen een eeuw zal verdriedubbbelen, van 1 miljard, tot maar liefst 3,6 miljard mensen. Een sombere voorspelling voor een continent waar nu al te weinig voedsel en water is.

Eind oktober 2011 telde de wereld meer dan 7 miljard inwoners. Dat is slechts twaalf jaar nadat de grens van 6 miljard werd overschreden. 

schatting van de groei van de wereldbevolking, hoge schatting 12 miljard in 2050, lage schatting 8 miljard in 2050 Elk miljard extra maakt het leven op deze planeet moeilijker. 'Is dit het einde van de wereld? Nee. Kunnen we tien miljard mensen voeden? Waarschijnlijk. Maar we zouden beter af zijn met een kleinere wereldbevolking.'
Van 2000-2011 is men in Nederland gem. 3,6 jaar ouder geworden. Mannen gem 79,2 jaar en vrouwen 82,9 Na 65 leeft een man nog gem 18,3 jaar (waarvan 14 j zonder lich beperkingen) en een vrouw 21,3 (waarvan 13 jaar zonder)

Naast de groei van de wereldbevolking groeit ook het aantal mensen in de middenklasse die een huis en een auto kan kopen en op vakantie kan gaan. Dat aantal gaat toenemen met 3 miljard mensen (vooral in China en India). Ook dat zal een enorme impact hebben op de aarde.  

Meer websites met informatie

UN.population

Op deze site kun je mooi zien hoe de bevolking in verschillende landen gaat groeien

Poodwaddle worldclock.swf

Prachtige site die laat zien hoe de wereldbevolking groeit, hoe de olievoorraden slinken etc.  bevolkingsgroei

Deze site laat zien hoeveel kinderen er geboren worden op aarde, hoe groot de sterfte is en hoeveel CO2 er wordt geproduceerd.bevolkingsgroei

Kijk ook eens naar:
PowerPointPresentatie van een student over de bevolkingsgroei

Heel interessante PDF over de toekomst van de aarde

Aan foto's van de aarde 's-nachts is goed te zien hoe de bevolking groeit.
Dia491 Dia492

We leven tegenwoordig is mega-steden. 

 Mexicocity

Mexico-city 21 miljoen inwoners

NewYork

New York

Tokyo3

Tokyo city. 30 miljoen inwoners: alles volgebouwd. Hier is een vierkante meter grond het duurste van de wereld. Wil je in een goedkoop hotel dan kan je in een capsule kruipen. 

Tokyo2

 


Landen als India en China hebben al meer dan duizend miljoen inwoners. Ooit gehoord van Chongqing in China. De grootste stad aldaar.  31 miljoen inwoners. Je hebt in China al 31 Manhattans. In China heeft men sinds 1978 éénkindspolitiek. Dat heeft al 400 miljoen kinderen gescheeld hetgeen evenveel is als alle inwoners van heel Europa. Sinds 2015 mag iedereen in China weer twee kinderen krijgen.

Dia68Chong qing 26 miljoen inwoners

Ook India groeit maar door en het land zal China gaan inhalen. Maar men wordt er ook steeds welvarenderer. De hoogoverns van Nederland zijn in handen van India (Tata steel). Zij trachten betaalbare auto's te gaan maken voor de meer dan duizend miljoen inwoners van India.
In india op de treinFile in India

 
tabel 1 Wereldbevolking (schatting)  
1950196119701990199920102020203020402050
Totaal (miljard) 2,5 3,1 3,7 5.3 6 6,8 7,5 8,1 8,6 8,9
Groei per jaar 2,18% 2,15% 2,16% 1,47% 1,21% 1,03% 0,80% 0,62% 0,35%

In welk werelddeel groeit de bevolking het snelst?  Kijk op het onderstaande kaartje.

Extra stof

De bevolkingsexplosie draagt bij aan de opwarming van de aarde

De aarde warmt ook op door de bevolkingsgroei met name in landen als Zuid Azië, Afrika en sommige Arabische landen. Aldus Prof. Khalid Rashid, een wiskundige uit Pakistan.

"In de basis is de groei van de mensheid het grootste probleem. Als de wereld bijvoorbeeld rond de 100 miljoen mensen zou bevatten, zou de populatie duurzaam kunnen leven. Het effect op de planeet zou dan klein zijn," zegt Prof. Rashid. "Het is duidelijk dat in 2050 het Indiase continent 350 miljoen Pakistani; 1,65 miljard mensen uit India; 40 miljoen Nepalezen; 300 miljoen mensen uit Bangladesh en 30 miljoen Sri Lankezen zal bevatten. Een totaal van 2.4 miljard mensen. Dit was de totale populatie op de wereld in 1950. De druk op de hulpbronnen zal gigantisch zijn en de consequenties catastrofaal. Rond die tijd zullen de gletschers in de Himalaya verdwenen zijn, de moessons onvoorspelbaar, soms teveel regen en soms juist geen en nieuwe oncontroleerbare ziekten.

"We gaan in de richting van een mega ramp. We zullen een keer wakker worden en merken dat alles wat we gisteren hadden (voedsel, water, elektriciteit) verdwenen zijn." De wereldpopulatie zal in 2050 met 40 % zijn toegenomen. Het lijkt niet te stoppen omdat geboortebeperking vaak wordt neergezet als niet humaan. "Men heeft de explosieve populatiegroei in zijn geheel niet willen zien. Geboortecontrole is een taboe. In de culturen aldaar wordt gezien hoe meer kinderen hoe sterker de familie. Armoede lijkt er niet toe te doen," zegt Dr Rashid.

De plattelandsbevolking in Pakistan wordt ongeletterd gehouden. "In plaats van scholen te bouwen, bouwen ze legers. De landeigenaren zien er op  toe dat de plattelandsbevolking geen scholing krijgt. Velen verklaren onderwijs voor vrouwen niet-Islamitisch," legt Dr Rashid uit. De realiteit laat zien dat zelfs als de vrouwen minder kinderen willen of anticonceptie toepassen ze in een vijandige niet meewerkende sociale structuren belanden. Khan vraagt de leiders van Pakistan dit probleem aan te pakken. Stedelijke emissies bedreigen al behoorlijk de volkgezondheid. Helaas zijn de meeste groene lobbyisten meer begaan met de effecten op de biodiversiteit dan die op de bevolkingsgroei.

Dr Kashif M. Sheikh, een specialist op het gebied van biodiversiteit, concludeert: "Exponentiële menselijke groei is de grootste uitdaging voor het behouden en beschermen van de biodiversiteit in al zijn levensvormen." Er zijn klimaatonderzoekers als Dr Shaheen Rafi Khan, van het SDPI (the Sustainable Development Policy Institute, die zeggen dat niet het aantal mensen er zoveel toe doet maar meer hoe we onze hulpbronnen gebruiken en hoe we leven.  "Omdat," volgens Dr Khan, "de focus blijft op emissies in het Noorden en aanpassing aan de klimaatverandering in het Zuiden.

Het Zuiden is het slachtoffer van de opwarming van de aarde en niet het probleem." Maar als mensen proberen te overleven in arme landen is milieuschade duidelijk aanwezig. Duurzame aspecten worden niet in acht genomen vanwege de onmiddellijke en dringende behoeften. De toename in het gebruik van hout en brandstof, overdadig gebruik van land en water in de vorm van overbegrazing, over-bevissing, de uitputting van drinkwater en de verwoestijning- zijn algemeen in arme landen. Maar hij zegt er wel bij: "De groei van de bevolking zal best een invloed hebben op het klimaat en het land dat er behoorlijk toe bijdraagt is India, met zijn grote en groeiende populatie en booming economische groei en snelle industrialisatie.

"Men denkt dat in 2050 de overbevolking stopt en komt er een einde aan de babyboom. Wetenschappers hebben het berekend: over veertig jaar groeit het aantal mensen op de planeet aarde niet meer. Dan zitten we op negen miljard zielen en daar blijven we op. De ontwikkeling is nu al in gang gezet, want in Europa krimpt de bevolking al. Dat gaat ook in die landen gebeuren waar de bevolkingsgroei nu nog explodeert. Maar 9 minljard is wel drie keer zoveel als toen ik geboren werd dus hebben we drie keer zoveel landbouwgrond nodig en ruimte voor wegen, vliegveld,en, industrien ect. Daarbij worden mensen rijker en men verwacht dat in 2030 de middenklasse met 3 miljard is toegenomen.

bevolkingsgroei

Grootste steden inclusief voorsteden (in 2009)

 • Tokyo, Japan: 31,2 miljoen
 • New York City, VS: 30,1 miljoen
 • Mexico-Stad, Mexico: 21,5 miljoen
 • Seoul, Zuid-Korea: 20,15 miljoen
 • Sao Paulo, Brazilië: 19,9 miljoen
 • Jakarta, Indonesië: 18,2 miljoen
 • Osaka-Kobe-Kyoto, Japan: 17,6 miljoen
 • New Delhi, India: 17,36 miljoen
 • Bombay, India: 17,34 miljoen
 • Los Angeles, VS: 16,7 miljoen
 • Caïro, Egypte: 15,86 miljoen
 • Calcutta, India: 14,3 miljoen
 • Manila, Filipijnen: 14,1 miljoen
 • Shanghai, China: 13,9 miljoen
 • Buenos Aires, Argentinië: 13,2 miljoen
 • Moskou, Rusland: 12,2 miljoen
                                                                

Vragen

1. Hoe groot is de wereldbevolking op dit moment ?
2. Hoe groot was de wereldbevolking in 1960?
3. Als de wereld 10 miljard mensen telt komt de wereld in serieuze problemen. Wanneer is dat?
4. Wat is de grootste stad op aarde (inclusief voorsteden)?
5. In de toekomst zal dat Mumbai zijn. Waarom niet een stad in China?
6. Wat doet China om de bevolkingstoename te beperken?
7. Wat doet Pakistan?
8. In welke landen groeit de wereldbevolking het hardst?
9. In welk werelddeel groeit de bevolking het snelst?
10. In welke landen in Azië groeit de bevolking snel?