E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Ons elektriciteitsnet

 Ons elektriciteitsnet

alliander

Het elektriciteitsnet heeft aanpassing nodig heeft. We moeten de nieuwe energie-infrastructuur – windmolenparken, laadpalen en warmtepompen – inpassen in een net dat daar niet voor ontworpen is. Dat kost tijd, en we lopen achter. Zo plaatsen we nu 25 laadpalen voor elektrische auto’s per dag; dat moeten er eigenlijk 750 zijn. Voor huizen geldt hetzelfde verhaal. We verduurzamen er nu 100 per dag; dat moeten er 1000 worden.
Nóg nijpender noemt ze het tekort aan technici. We hebben er maar liefst 70.000 te weinig.

Het elektriciteitsverbruik zal verdubbelen van 2020 naar 2050. Naast de 260.000 km stroomkabel moet er 60.000 - 80.000 bij. 

Daarom is nodig
- technologische innovatie
- innovatie in samenwerking. Denk aan nieuwe contractvormen die de samenwerking tussen markt en netbeheerders vereenvoudigen en de druk op technici verminderen.
- innovatie in werkprocessen. Zo kunnen we werk dat nu waardevolle tijd van technici in beslag neemt robotiseren.

Toekomstige innovaties moeten als criterium meekrijgen dat ze het tekort aan technici helpen oplossen.

Aldus Ingrid Thijssen, CEO van Alliander

In 2020 werkt Alliander op ruim 30 locaties aan de bouw van nieuwe of grotere elektriciteitsverdeelstations en nieuwe kabelverbindingen.Ze investeren in 2020 een recordbedrag van 882 miljoen euro in de uitbreiding van haar energienetten voor onder meer zonnepanelen. 

De verbindingen van 150 kilovolt en 110 kilovolt zijn aan vervanging toe. Van beide wil TenneT de komende tien jaar circa 150 stations vervangen. Croonwolter&dros ontwerpt, bouwt modulaire hoogspanningsstations met prefab onderdelen. Dat werkt sneller en veiliger, want op de hoogspanningslocaties geldt een streng veiligheidsregime.

Innovaties: het inzetten van de vluchtstrook van het net en laadpalen die sneller laden als het minder druk is op het elektriciteitsnet. Alliander ziet daarnaast de potentie van groene waterstof. Het netwerkbedrijf stelt in pilots te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer.

elektricitietsnet

Opslag uit windmolenparken

Het bedrijf Giga Storage bouwt de krachtigste batterij van Nederland. De batterij komt bij onderzoekscentrum Accres in Lelystad en moet in het najaar van 2020 klaar zijn.

De batterij van 12 megawatt gaat de piekproductie van het Windnet opvangen. Dit is een privaat stroomnet waar nu 80 megawatt aan vermogen binnenkomt van nabijgelegen windparken. In de toekomst komt daar nog eens 120 megawatt aan zonnestroom bij. Op dagen dat het hard waait en de zon schijnt kan het net het stroomaanbod niet aan. Dan moet men óf windmolens uitschakelen, óf het net verzwaren met dikkere kabels en meer transformatoren.

Beide maatregelen zijn inefficiënt; een zwaar net kost veel geld en is maar op een paar momenten per maand nodig. Windmolens en zonnevelden uitschakelen is zonde van de opgewekte energie. Daarom kunnen batterijen uitkomst bieden.

Elektrificatie van de industrie

Er is een overstap nodig naar elektrische boilers, industriële warmtepompen, grootschalige productie van groene waterstof en het installeren van een centraal warmtenet met aquathermie. Dit vereist verzwaring van de netten. Dus wil men makkeliker procedures en garanties vanuit de overheid. 

elektrificatieindustrie

Ons gasnet naar een waterstofnet.

Meer dan 90 % van de huizen is aangesloten op ons gasnet. Het is modern en nog lang niet afgeschreven. Het kost 700 miljoen om de afdichtingen en koppelingen geschikt te maken voor waterstof. Bij bijmengen van 20 % waterstof kunnen de meeste ketels het gewoon aan. Ga je meer bijmengen dan heb je een andere brander nodig en kan je beter helemaal op waterstof overstappen.  

Landelijk waterstofnetwerk in de maak met Highway27

HyWay27 is een rapport dat concludeert dat het haalbaar, veilig en kostenefficiënt is om bestaande gasleidingen te hergebruiken voor waterstof.

Waterstofnetwerk

Je eigen net (2021)

Een algoritme houdt de vraag en het aanbod van de stroom constant in balans. Je levert aan het net als je teveel hebt maar je hebt verder geen aansluiting . Je bent self supporting omdat je batterijen gebruikt en voor een donkere decemberweek is een gasgenerator achter de hand.
Dit b.v. bij het Schiphol Trade Park in Hoofddorp waar 22.000 zonnepanelen op het dak liggen. Joulz doet de techniek.  

 

 

%MCEPASTEBIN%