E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Hoe duurzaam is jouw werkplek?

 

Hoe duurzaam is jouw werkplek of stageplek? Vul de onderstaande vragen en in en verstuur met de verzendknop onderaan. Via mail krijg je het antwoord over hoe duurzaam je werkplek is. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Als je het antwoord gehad hebt, schrijf je een advies met minimaal drie manieren of acties voor jouw leerbedrijf, zodat er meer duurzaam kan worden gewerkt. Beschrijf deze drie ideeën zo concreet en zo kort mogelijk. Houd er rekening mee dat een verbetering op het gebied van één van de kapitalen (people, profit en planet, zie elders op deze website), niet ten koste mag gaan van de andere kapitalen.

 

Geef van de drie adviezen aan op welke plek ze zich bevinden in onderstaand schema. Geef een korte motivatie hierop.

 


 

Duurzame stageplek
Naam bedrijf*
Invalid Input
Vestigingsplaats*
Invalid Input
Voornaam*
Invalid Input
Je Emailadres*
Invalid Input
Sectoren*
Invalid Input
zeer oneens ------- zeer eens
1. er heerst een een prettige werksfeer
Invalid Input
2. er wordt eerlijk uitbetaald
Invalid Input
3. er is aandacht voor veiligheid
Invalid Input
4. er is aandacht voor mijn gezondheid
Invalid Input
5. er is aandacht voor dat we schoon werken
Invalid Input
6. er is aandacht voor gezonde (biologische) voeding
Invalid Input
7. er is aandacht voor arbeidsomstandigheden
Invalid Input
8. de werkplek is overzichtelijk
Invalid Input
9. er is aandacht voor efficiënt werken
Invalid Input
10. er wordt gewerkt met kwalitatief goede apparaten/gereedschappen
Invalid Input
11. er wordt gewerkt met kwalitatief goede materialen
Invalid Input
12. de activiteiten zijn winstgevend
Invalid Input
13. Bij de producten die hier gebruikt/geproduceerd worden, is nagegaan of die niet tot stand zijn gekomen door kinderarbeid of uitbuiting
Invalid Input
14. er zijn fair trade producten (b.v. fair trade koffie, thee, suiker)
Invalid Input
15. de gelden worden duurzaam belegd en er wordt duurzaam gespaard
Invalid Input
16. het bedrijf draagt bij aan goede doelen in Nederland of daarbuiten
Invalid Input
17. er wordt gekeken hoe materialen zoveel mogelijk gespaard kunnen worden
Invalid Input
18. er wordt zoveel mogelijk energie bespaard (lichten uit, spaarlampen, apparaten niet onnodig aan laten staan, dubbelzijdig printen)
Invalid Input
19. er worden zoveel mogelijk materialen /apparaten besteld met milieulabels
Invalid Input
20. de materialen zijn zoveel mogelijk milieuvriendelijk
Invalid Input
21. er wordt gewerkt met groene stroom
Invalid Input
22. er wordt gestreefd naar zo min mogelijk afval
Invalid Input
23. afval wordt gescheiden ingezameld (papier, glas, plastic, etc.)
Invalid Input
24. er wordt getracht geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen
Invalid Input
25. er wordt gekeken naar waar materialen vandaan komen, hoe ze worden verwerkt en hoe ze te recyclen zijn
Invalid Input