Open menu

Hoe duurzaam is jouw werkplek?

 

Hoe duurzaam is jouw werkplek of stageplek? Vul de onderstaande vragen en in en verstuur met de verzendknop onderaan. Via mail krijg je het antwoord over hoe duurzaam je werkplek is. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Als je het antwoord gehad hebt, schrijf je een advies met minimaal drie manieren of acties voor jouw leerbedrijf, zodat er meer duurzaam kan worden gewerkt. Beschrijf deze drie ideeën zo concreet en zo kort mogelijk. Houd er rekening mee dat een verbetering op het gebied van één van de kapitalen (people, profit en planet, zie elders op deze website), niet ten koste mag gaan van de andere kapitalen.

 

Geef van de drie adviezen aan op welke plek ze zich bevinden in onderstaand schema. Geef een korte motivatie hierop.