Open menu

  

Duurzame financing en recht

De MBO en HBO afdelingen op dit gebied beginnen hun ogen steeds meer te werpen op
- Circulaire accountancy (berekenen van restwaarden e.d.)
- CO2 impact accountancy
- SDG impact accountancy
- meervoudige waarde bepaling (niet alleen financieel maar ook sociaal en ecologisch).

Hoe zou je studenten in het MBO kunnen laten rekenen aan duurzame casussen? Laat ze kiezen uit

1. Afval scheiden

De afdeling Financiën en Recht/jouw stagebedrijf wil het afval gaan scheiden. Wat is er allemaal voor nodig om dit voornemen te laten slagen? Denk verder dan alleen de plaatsing van xx gescheiden afvalbakken.

Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

2. Zonnepanelen

Jouw stagenbedrijf wil graag zonnepanelen plaatsen op de daken.

Zoek uit hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. Zie https://www.zonatlas.nl/start/

Het elektriciteitsverbruik van de locatie is nu …. Hoeveel zonnepanelen zijn er dan nodig? Wat is de terugverdientijd? Heeft het college/het bedrijf recht op subsidie? Is er een vergunning nodig?

Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor het plaatsen van x zonnepanelen en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

3. Energiebesparing

Bij jouw stagebedrijf hebben ze nog geen dubbel/triple glas. Wat kost het om dubbel/triple glas aan te brengen en wat levert het op (met de huidige hoge energieprijzen)?

En wat is het effect van het verlagen van de standaard temperatuur tot 19 graden?

  • Aantal m2 ramen die vervangen moeten worden is …
  • Huidige standaardtemperatuur is …

Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor de verschillende besparingsmogelijkheden en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

4. Duurzame kantine

De kantine van jouw stagebedrijf wil het aanbod verduurzamen. Bedenk minimaal twee maatregelen die ze zouden kunnen treffen voor een duurzamer assortiment.

Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor de verschillende mogelijkheden en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

5. Anders reizen

Jouw stagebedrijf wil medewerkers stimuleren om duurzamer te reizen en overweegt om medewerkers een gratis ov-kaart te geven of een (elektrische) fiets. Volgens een enquête van de coalitie Anders Reizen (https://www.andersreizen.nu/) woont 41% van de forenzen binnen een straal van 10 kilometer van het werk. 

Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor het stimuleren van duurzaam reizen en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

6. Duurzame inzetbaarheid

In het kader van duurzame inzetbaarheid wil jouw stagebedrijf een gezonde leefstijl bevorderen en de medewerkers stimuleren om gezond te eten en te bewegen.

Bedenk twee stimulerende maatregelen (een voor voeding, een voor beweging) en maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor beide voorstellen en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

7. Opvang vluchtelingen 

Het Koning Willem 1 College zet zich in voor de opvang van vluchtelingen in Noordoost Brabant. Zie https://www.kw1c.nl/oekraine Gemeente ’s-Hertogenbosch zal in de zomer extra vluchtelingen gaan opvangen en is op zoek naar geschikte locaties. Mogelijk is de campus Vlijmenseweg een geschikte locatie tijdens de zomermaanden.

Maak een kostenbatenanalyse en risicoanalyse voor het College van Bestuur voor noodopvang van en/of onderwijs aan vluchtelingen en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase.

8. Sponsoractie

Jouw groepje/jouw stagebedrijf wil geld inzamelen voor een goede doelenorganisatie die het geld goed kan gebruiken. Kies een doel/organisatie en geef aan welke van de 17 duurzame doelen het betreft.

Doe een voorstel voor een inzamelingsactie en maak een kosten-batenanalyse en risicoanalyse voor deze actie en verwerk de resultaten in een posterpresentatie.

9. Eigen casus?

Jullie mogen ook een eigen casus inbrengen waarvoor jullie een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse kunnen uitvoeren. Overleg met de docent of de eigen casus geschikt is.

 

Banken

Banken spelen een fundamentele rol in het overheidsbeleid en de economische prestaties en in alle vormen van handel en industrie. Ze zijn van cruciaal belang om te bepalen of de samenleving een duurzame kant op gaat.

Op Eerlijkebankwijzer is te zien wat een bank doet met het geld dat spaarders en beleggers ze toevertrouwt.

In 2020 ondertekenden 26 banken, verzekeraars en impactbeleggers uit tien landen de Biodiversity Pledge. De sector realiseert zich dat het vernietigen van biodiversiteit een groot risico vormt, ook voor investeringen. Daarom gaan ze zich inzetten voor de bescherming en de verbetering van biodiversiteit.

Hier onder staat een overzicht over hoe banken omgaan met respectievelijk arbeidsrechten, belasting en corruptie, bonussen, dierenwelzijn, gezondheid, klimaatverandering, mensenrechten,natuur, transparantie en wapens. (in 2013)

Duurzame banken

De ene bank is de andere niet. Sommige banken investeren in bedrijven die wapens leveren aan dictators. Of ze investeren in vervuilende energie, of bedrijven die tropisch bos omkappen.

De ene bank let beter op de gevolgen van hun investeringen voor mens en natuur dan de andere.

Zo stelde b.v. eind 2013 de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling (EBRD) dat ze veel meer gaan investeren in hernieuwbare energie en ze schrappen vervuilende steenkoolprojecten.

Bij de Eerlijke Bankwijzer is te zien hoe banken omgaan met klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, corruptie en betrouwbaarheid.

Als consument kun je meewerken aan een meer duurzame wereld door te sparen bij de juiste bank. Het beste scoren Triodos en ASN. Hier onder staat dat die banken aan het groeien zijn. De Triodosbank had in 2010 al 285.000 rekeninghouders en kreeg er in 2009 43.000 bij. Ze beheren nu 5,6 miljard. 

ABN AMRO was met zo'n 8 miljard euro duurzaam belegd vermogen in 2017 de grootste bank in duurzaam beleggen in Nederland. De bank heeft de ambitie het duurzaam belegd vermogen de komende 3 jaar te laten groeien naar 16 miljard euro. Daarnaast zal ABN AMRO het beleggingsassortiment verder gaan verduurzamen. Zo wil de bank een bijdrage leveren aan een betere wereld en ziet dat klanten duurzaamheid steeds belangrijker vinden.

Sinds kort investeert ABN niet meer in bepaald wapentuig, houdt Fortis rekening met mensenrechten en weet de Rabobank beter om te gaan met soja, cacao en palmolie. Alle banken die werden vergeleken hebben hun sociaal en milieubeleid aangescherpt maar er zijn nog steeds behoorlijke verschillen.
In 2014 waren Deltaloyd en de ING bank niet verbeterd. De ASN en RABO-bank maken energiebesparing in de woningbouw mogelijk. De ABN vindt voortaan oliewinning uit teerzanden onacceptabel. Aegon stelt hogere eisen aan kledingfabricanten en de chemie. 

Er bestaat een duurzaam beleggen gids, groene spaarfondsen, speciale (eerlijke) houtfondsen, groene beleggingsfondsen, de Dow Jones sustainability index ect. Meer info hierover is te gemakkelijk te vinden op deze startpagina.    

Veel banken denken tegenwoordig alleen maar aan winst voor de aandeelhouders, Daardoor kwamen ze met abstractie, risicovolle beleggingen en transities die alleen als oogmerk winst hebben. Ook geven de bankiers zichzelf enorme bonussen waardoor mensen het vertrouwen in groet banken aan het verliezen zijn. Hierdoor is ook de financie crisis in 2008 ontstaan zie hier en omdat men na die crisis gewoon doorgaat verwacht men in de komende tijd een blikseminslag.

We moeten gaan naar kapitalisme 3.0

Kapitalisme 1.0 -> louter op winst
Kaptitalisme 2.0 -> met een sociale component (arbeidsomstandigheden, minimum loon)
Kapitalisme 3.0 -> rekening houdend met de toekomst (duurzaamheid)

Als we op allerhande financiele transacties belasting gaan heffen (b.v. 0,05 %) kunnen we dat geld besteden aan allerhande goede doelen.
= Robin Hood Tax zie www.robinhoodtax.nl

ASN wil naar 1 miljoen tevreden klanten en heeft er in 2011 11 % bij gekregen.

2013 ophef over Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die investeren in kernwapens e.d.

Duurzaamste investeerders (2020) 

Het rapport is hier te downloaden

Investeringsbedrijven uit Nederland, zoals Robeco, APG en Aegon, voeren de lijst aan van duurzaamste investeerders. De lijst van ShareAction, een organisatie voor duurzame financiering, laat echter ook zien dat de meeste investeringsmaatschappijen nog lang niet duurzaam zijn.

ShareAction keek voor de lijst naar de 75 grootste, meest invloedrijke investeerders over de hele wereld. De organisatie vroeg de investeerders naar hun strategieën op vier vlakken:
- verantwoord investeren,
- klimaatverandering,
- mensenrechten en
- biodiversiteit. Op elk van de vier vlakken kregen de investeerders een beoordeling. Door de vier categorieën op te tellen ontstaat een totaalbeeld van duurzaamheid.

De top tien bevat vijf Nederlandse bedrijven, en alle tien de investeerders komen uit Europa.

Robeco voert de lijst aan, met daarna het Franse
BNP Paribas Asset Management en het Britse
Legal & General Investment Management.

Deze bedrijven scoren een ‘A’, op een schaal die tot AAA gaat; geen van de investeerders haalt dus de maximale score.

Robeco scoort goed op biodiversiteit en mensenrechten,
BNP op verantwoord investeren.

De lijst toont volgens ShareAction echter ook aan dat investeren nog lang niet duurzaam gaat. De zes grootste fondsen ter wereld scoren allemaal ver onder de maat.
BlackRock, de allergrootste, heeft in het verleden meermaals duurzame ambities uitgesproken, maar blijkt daar in de praktijk weinig mee te doen.

Zwitserleven

Vanaf 2020 zal elke investering van het bedrijf moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen: bedrijven moeten zich aan kunnen passen aan een duurzame toekomst. Met de nieuwe eisen valt 25 procent van de bedrijven ter wereld af als potentiële investering.

Klimaatverandering

Opvallend is ook dat geen van de investeerders hoog scoort op het gebied van klimaatverandering. Slechts twee investeerders hebben toegezegd om investeringen in lijn te brengen met de Klimaatafspraken van Parijs. Dit terwijl 73 procent van de ondervraagde bedrijven erkent dat klimaatverandering een groot probleem is.

Dat Nederlandse bedrijven zo hoog in de lijst staan, komt onder andere door een afspraak die de sector hier vorig jaar maakte. In augustus spraken banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders samen af de CO2-uitstoot van investeringen terug te brengen. Dat voornemen is terug te zien in de ranglijst van ShareAction.

Bron. DuurzaamBedrijfsleven

De Top 5 van duurzaamste beleggers (september 2012)

1. Zwitserleven (score 4,8 uit 5)

2. Reaal (score 4,7 uit 5)

3. ASR Nederland (score 4,5 uit 5)

4. Aegon (score 4,4 uit 5)

5. Nationale Nederlanden (score 4,3 uit 5)

Meer dan de helft van de verzekeraars scoorden dit jaar beter op duurzaam beleggen dan in 2011.

Het hele rapport is hier te zien.

De duurzame spaarbankmeter 2013 staat hier onder..

spaarbank-meter februari 2013

Alleen met de hulp van de financiële sector kunnen we de jaarlijkse financieringskloof van € 180 mrd invullen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken.

In 2018 zei de EU dat ze gaat vermogensbeheerders en institutionele beleggers verplichten m duurzaamheid mee te wegen in hun beleggingsprocessen. Ook gaat de Commissie duurzaamheid meenemen in het prudentieel toezicht op banken wanneer dit vanuit een risicoperspectief gerechtvaardigd is. Bovendien worden verzekeraars en investeerders verplicht klanten te informeren over duurzaamheid.

Tot slot moeten bedrijven de transparantie van hun bedrijfsrapportages verbeteren. Daar moeten klimaat-gerelateerde toelichtingen in worden opgenomen die in lijn zijn met de aanbevelingen van de Taskforce Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board.

De plicht van vermogensbeheerders om het geld van hun klanten goed te beheren en dat bedrijven moeten rapporteren over de invloed van klimaatverandering bestaat al.

De financiële sector moet meer gaan focussen op de lange termijn, doordat de financiële sector bij hun risicobeoordelingen rekening zal moeten gaan houden met klimaatverandering. Meer toekomstgerichte data zullen beschikbaar moeten komen om de impact van investeringen op het klimaat te beoordelen.

Future Finance

Financials omarmen duurzaamheid en komen met nieuwe modellen. Investeerders grijpen duurzaamheid aan om beter inzicht te krijgen in de toekomst van bedrijven. We zetten 5 trends op het gebied financiering en investeren op een rij.

1. Beleggen met duurzaamheidsdata

ESG staat voor Environmental, Social en Governance; de drie factoren die beleggers en investeerders gebruiken om de duurzaamheid en ethische aspecten van een bedrijf te beoordelen.

De benadering van ESG-data was tot nu toe vooral negatief: deugt een bedrijf wel, en zijn er geen onaanvaardbare risico’s? In dit interview signaleert Evan Harvey, director of Corporate Responsibility, bij technologiebeurs Nasdaq een verschuiving naar een positieve aanpak: de methode wordt gebruikt om ondernemingen aan te sporen om hun bedrijfsmodel te verduurzamen.

De United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) onderzoekt elk jaar hoe beleggers ESG-criteria gebruiken bij hun beslissingen en welke duurzaamheidsimpact daarmee wordt gemaakt. Deze zomer kregen onder meer ASN Bank en vermogensbeheerder Robeco een pluim van het VN-instituut. Voor zijn milieu- en maatschappelijk beleid is ING door onderzoeksbureau Sustainalytics uitgeroepen tot de duurzaamste bank van de wereld.

2. Groen schuldpapier

De markt voor groene obligaties wordt snel volwassen. Bedrijven zien de als duurzaam geoormerkte schuldbewijzen als een interessante manier om geld op te halen. Investeerders stappen gretig in op het schuldpapier. In de eerste helft van dit jaar hebben Nederlandse instellingen al ruim € 3 mrd aan green bonds uitgegeven. Onder meer Tennet, ABN Amro, Alliander en FrieslandCampina haalden geld op voor hernieuwbare-energieprojecten, efficientiemaatregelen en verduurzaming van vastgoed.

Volgens berekeningen van het Climate Bonds Initiative is er wereldwijd bijna € 35 mrd aan groen schuldpapier uitgegeven. Dat is een stijging van 89 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In zijn nieuwe onderzoeksrapport stelt Moody’s dat de totale uitgifte van groene obligaties in 2016 naar $ 75 mrd zal stijgen.

3. Herdistributie financiële risico’s

Een verschuiving van bezit naar gebruik, leaseconcepten, circulaire economie, deelconcepten, zelfrijdende auto’s. Nieuwe, duurzame businessmodellen stellen verzekeraars en beleggers voor een aantal fundamentele vragen. Wat als niemand meer iets bezit? Wie draagt dan nog risico’s?

Verzekeraars moeten aan de bak om met producten te komen die aansluiten bij nieuwe, duurzame businessmodellen. Innovatieve financiële dienstverleners bevechten hun plek. Volgens het World Economic Forum en adviesbureau Deloitte gaan de zogenoemde fintech-bedrijven vooral de verzekeringsbranche op zijn kop zetten.

Duurzame transities vergen van alle ketenpartijen een nieuwe manier van kijken, zo stelt leasebedrijf DLL. Tot nu toe heeft DLL € 1,2 mrd geïnvesteerd in het financieren van circulaire ketens.

4. Financiering zonder bank: crowdfunding

Crowdfunding wordt big business, althans volgens duurzaam crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Zo is er in de eerste helft van 2016 € 86 mln geïnvesteerd in crowdfundingprojecten in Nederland. En dat geld gaat al lang niet meer alleen naar start-ups. Zorginstellingen, energiebedrijven en vastgoedpartijen halen tonnen of zelfs miljoenen op via de crowd, om sneller te kunnen verduurzamen.

Crowdfunding biedt investeerders niet alleen financieel rendement. Investeerders weten door een intensievere verbinding met de personen achter de onderneming of het project precies wat er met het ingelegde geld gebeurt. Ook banken omarmen crowdfunding als aanvulling op hun productportfolio. Onder meer ING Bank en ASN Bank komen met eigen platforms.

5. Impactinvesteren

Investeren met impact komt uit de sfeer van filantropie en wordt mainstream. Impactfondsen gericht op sociale of milieuwinst stellen zowel individuele investeerders als institutionele beleggers als pensioenfondsen in staat om duurzaam en rendabel te investeren.

Blackrock, met ruim € 4.000 mrd in kas de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft zijn eigen impactfonds gelanceerd. Deze week werd bekend dat het Nederlandse impactfonds Social Impact Investment (Social IV) nu een omvang heeft van € 40 mln, na miljoeneninleg van ASN Bank en verzekeraar ASR.

De sociale ondernemingen weten Social IV volgens partner Warner Philips goed te vinden. “In Nederland weten succesvolle ondernemingen de geldbronnen te vinden, waardoor zij ons benaderen. Maar zelf gaan wij ook op pad om de juiste onderneming van groeikapitaal te voorzien.”

Een fonds dat al langer aan de weg timmert is pymwymic, dat onder meer investeerde in Snappcar en telefoonrecycler Closing the Loop.

Opdracht

1. Bij welke bank zit je (of je ouders) en kijk op Eerlijkebankwijzer hoe die bank scoort op duurzaamheidsgebied.
2. Kijk op de eerlijke bankwijzer naar welke onderwerpen ze kijken.
3. Leg uit waarom het duurzame ontwikkeling helpt als je let op die onderwerpen.
4. Welke organisaties zitten er achter de eerlijke bankenwijzer en vergelijken de banken ?
5. De site vergelijk de banken ook op 8 andere terreinen. Welke zijn dat ?
6. Bedenk op die terreinen waarin banken moeten investeren om een meer duurzame wereld te creen.
7. Kun je ook groen beleggen en heeft dat financie voordelen ? Zoek dat op via deze startpagina.
8. Op de startpagina staan allerhande onderwerpen. Kies een interessante uit en presenteer aan je medeleerlingen die inhoud van het onderwerp dat je gekozen hebt.  
9. De financie crisis is ontstaan door de hebzucht van mensen en bankmedewerkers. Wat probeert men daaraan te doen.   

Websites

duurzame banken Eerlijkebankwijzer vergelijkt banken op duurzaamheidsgebied


Wie hier goede websites bij weet die graag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.