Biomimicry

Biomimicry ofwel bioinspired innoveren

biomimicry2

Een prachtige ppt hier over van Ylva Poelman, lector biomimicry HAS Den Bosch  is hier te vinden.

Innovatiemethode met de natuur als inspiratiebron voor out-of-the-box duurzame (doorbraak)innovaties.

biomimicry ≈ bionica 
biomimicry ≈ bio-inspired
biomimicry ≈ biomimetica

biomimicry ≠ biotechnologie
Het is leren van de natuur ipv gebruik maken van de natuur.

De natuur is al bijna 4 MILJARD JAAR! in bedrijf en innoveert continu.
- werkt met minder energie en materialen
- gebruikt de zon als oneindige energiebron
- werkt met een handvol ingrediënten: 98% organisme bestaat uit koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel
- kent oneindig veel recepten (structuur).
- heeft een ongekende gevoeligheid en nauwkeurigheid, 
- optimaliseert moeiteloos verschillende functies tegelijkertijd 
- verzoent tegenstrijdige eisen met elkaar
- werkt bij omgevingsdruk en –temperatuur 
- recyclet alle materialen 
- is de uitvinder van efficiëntie en duurzaamheid.

Voorbeelden

- Klitteband
- Winglets bij vliegtuigen
- Bultrug turbine bladen
- Hele fijne mist van de bombardeerkever
- Fin ray effect (iriserende kleuren maken)

Er bestaan voorbeelden bij
- Waarnemen (sensoren)
- Verpakkingsmateriaal
- Weerstand reductie
- Voortbewegen
- Graven en baggeren
- Vliegen
- Pompen
- Hechtmechanismen
- Waterzuivering, filteren
- Medische toepassingen
- Lichtgewicht construeren
- Klimaatbeheersing
- Schoonmaken
- Beschermen
- Repareren
- Architectuur    Nog veel meer (mooi geillustreerde) voorbeelden staan hier

De aarde bestaat al vier miljard jaar en heeft dus enorm veel tijd gehad allerhande oplossingen te vinden.
Als 4 miljard jaar beschouwd worden als één jaar dan liepen 11 uur geleden nog dinosauriers rond, een half uur geleden ontstonden de eerste mensen en 5 seconden geleden verschenen de eerste beschavingen. 
De natuur kent dus een enorme schat aan research & development.

Allerhande energiebesparende innovaties

Zoals het gebouw in Harare Zimbabwe dat is geinspireerd op een termietenheuvel..
Ventilatie door warmte/wind + openen en sluiten van gaten
Warmtecapaciteit van burcht of grond (buffer)
Water laten verdampen en condenseren
Ondergrondse gangen
Constructie (dunne en dikke wanden, oriëntatie op zon)
Architectuur (lege nesten)  

Meer is te vinden in het boekje "De natuur als uitvinder" zie www.denatuuralsuitvinder.nl of bij de Bionische Vrouw in Trouw www.bionischevrouw.nl

Je kan naar de natuur kijken op evrschillende niveau's.

Naar de vormen (klitteband e.d.)
Naar systemen (industrial ecology)
Naar ecosystemen (klimaatbestendige stad)

let op principes van het leven

 

1. Pas je aan aan
veranderende
omstandigheden 

Als de omgeving van een boom verandert moet hij zich aanpassen.
Een boom kan niet weglopen. Om te overleven zal hij b.v. zijn
vorm moeten aanpassen
 
2. Wees goed af-
gestemd om je
lokale omgeving
De vacht van een ijsbeer is wit en daardoor valt hij niet op in de
sneeuw. Daarnaast is de vacht zo opgebouwd dat hij het nooit
koud heeft en optimaal gebruik kan maken van zonnewarmte
 
3. Gebruik levens-
vriendelijke
chemie
Bijen zetten stuifmeel om in homing. De honinggraat
is gemaakt van bijenwas. Bijen kunnen deze stoffen maken zonder
giftige stoffen toe te voegen.
 
4. Ga efficient om
met grondstoffen
Een spons heeft een open structuur. Door materaal op de juiste
plekken toe te passen kan de spons toch sterk zijn met weinig
materiaal.
 
5. Integreer ontwikkeling
met groei
Na een bosbrand is alles verdwenen. Daarna gaan kleine planten
groeien, die trekken weer insecten aan etc. 
 
6. Evolueer om te over-
leven
De nek van een giraffe is steeds langer geworden zodat hij beter
bij zijn favoriete voedsel kan komen
 
       

 
Zelf aan de slag met biomimicry

Opdracht 1:

Bedenk minstens 10 verschillende (of zoveel mogelijk) voorbeelden van verpakkingen in de natuur

Opdracht 2:

Wat is de functie/zijn de functies van die verpakkingen? Zet dat er achter.

Opdracht 3:

Verzin nu nieuwe innovatieve verpakkingen.

We kwamen tot

verpakkingen die aangeven of iets nog vers is
verpakkingen die aangeven of iets rijp is
verpakkingen die open springen als iets rijp is
verpakkingen die afbreekbaar zijn
verpakkingen gemaakt van (appel)schillen
verpakkingen met sensoren
verpakkingen die anticeptisch zijn (als de huid van een haai)

Dit naar aanleiding van een bijeenkomst die DMBO 24 maart 2016 organiseerde ism Ylva Poelman Lecor biobased economy.


Andere opdracht.

Stap 1
Wat is je probleem ?

Stap 2
Hoe heeft de natuur het opgelost?
Denk daarbij aan planten, dieren, schimmels, bakterien e.d.

Stap 3
Is dat na te bootsen of geeft het mogelijkheden om te komen tot een oplossing ?

Ylva Poelman (ook wel de bionische vrouw genoemd vanwege haar artikelen over biomimicry in Trouw en haar boek De natuur als uitvinder) is lector over dit onderwerp bij HAS Den Bosch. Van economische zaken uit heeft zij de opdracht gekregen om een doorlopende leerlijn op te zetten voor MBO en HBO op het gebied van biomimicry. EZ weet dat daar kansen liggen voor het bedrijfsleven. Ook vormt biomimicry voor een groot deel het uitgangspunt van het lesmateriaal wat DMBO heeft ontwikkeld voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 

biomimicry2

Biomimicry en Essent. Een boom van koperdraad met in de bladeren allemaal duurzame ideeen.

essent

Meer is hier te lezen.

Ook zijn ideeen op te doen via https://biolearn.eu/netherlands/ 

Biomimicry en de bouw op google earth