Open menu

Corona en duurzaamheid

Er zijn duizenden miljarden uitgegeven om covid te bestrijden maar de sluipende vernietiging van de aarde laten we op haar beloop. Zie het als dat covid een hartinfarct is en klimaatverandering hoge bloeddruk. 

Er kwamen de afgelopen jaren veertig farmamiljardairs bij. De farmaceutische bedrijven brengen 24 keer meer in rekening voor hun vaccins dan fabrikanten van generieke medicijnen. Te duur voor veel arme landen. 

Van een anderhalve meter samenleving naar een anderhalve graden maatschappij. Naast Covid is de aarde in een Climate Health Emergency.
Een virus is te bestrijden met een vaccin, klimaatverandering vergt veel meer.

Het onzichtbare virus is een gezamenlijke vijand van de mens die geen onderscheid maakt in kleur, ras en religie. Noch in het Oosten of het Westen. Mensen zijn allen gelijkwaardig.  

covidearth

De lockdown vanwege corona zorgt er waarschijnlijk voor dat de emissies in 2020 8% minder zijn dan in 2019. Maar om onder een temperatuurstijging van 1,5 graden te blijven, moeten we wereldwijd tot 2030 elk jaar bijna 8% minder uitstoten. Corona bewijst dat nieuwe wegen niet nodig zijn en dat de files zijn opgelost als we thuis werken of meer verspreid op de dag gaan reizen naar het werk. Daarnaast zijn de treinen leeg en zitten we massaal op de e-bike, vallen er minder doden en slachtoffers in het verkeer en vliegen we 71 % minder.

We raken gewend aan online bestellen en beginnen steeds meer vleesvervangers te eten. Dit mede omdat we zien dat gevaarlijke virussen ontstaan waar dieren dicht op elkaar zitten.  

In 2020, het coronajaar steeg het vermogen van de 500 rijksten ter wereld van 1800 miljard naar 7600 miljard dollar. 

Opstoppingendoden

vluchten

2020

Door ontbossing, met name voor landbouw, komen mensen steeds dichter bij wilde diersoorten, waardoor virussen en bacteriën makkelijker op de mens kunnen overspringen. De pandemie laat zien dat de balans tussen mens en natuur ziek is. Uiteindelijk slaat de natuur terug.

De coronapandemie laat zien dat we naast het denken in markten ook, én tegelijkertijd, weer het menszijn, het er voor elkaar zijn waarderen en daarin willen investeren.

Net zoals  het bestrijden van een pandemie op een collectieve manier is echte integrale verduurzaming een onmogelijke opgave voor een enkele, individuele onderneming; dat kan alleen collectief, als sector, als configuratie van instituties. 

Darwin zei: de best aangepasten overleven. Dat is evolutie. Door corona moeten we ons ook snel aanpassen. Als je dat kan overleelf je. Daarom is denken in ecosystemen belangrijk; in systemen die weerbaar zijn door diversiteit.
Misschien is leidinggeven lees leiding - geven, de leiding geven aan innovatieve jongeren die zelfs fouten mogen maken ook iets wat we van corona kunnen leren.

Door Corona zakte de productie van electriciteit in Europa op basis van steenkool met 32 procent en de opwekking met bruinkool daalde met 34 procent.

De duurzame productie steeg juist. In 2020 werd het eerst werd in Europa meer elektra duurzaam opgewekt (36,8 %) dan fossiel (32%) in Europa.  
Zon en wind produceerden in Denemarken 64 % in Ierland 49 % en Duitsland 42 %.  

Alles wat je leest over corona kan je eigenlijk vertalen naar duurzaamheid. Je moet matigen om gezond te blijven. Meer thuis werken, niet reizen, bij voetbalwedstrijden niet duizenden supporters die het vliegtuig nemen. Je moet het doen anders krijg je grote problemen.

Ook lijkt het op het Marshmallow experiment. Geef een kind er een maar zeg er bij dat als je 15 minuten wacht je er twee krijgt. Wat doet het kind? Bij duurzaamheid hetzelfde. We leggen de hele economie plat om gezond te blijven. Maar je mist alle contacten en dan organiseer je toch maar een bijeenkomst of zo en is de verleiding niet te weerstaan.

In 2020 is 71 % minder gevlogen. De eerste helft van 2020 hadden we 8,5 % minder CO2 uitstoot. Het aantal vluchten was ruim de helft minder. 

covid

Want veranderde door corona

- de horeca ging meer thuis bezorgen (een nieuwe trend?)
- kantoren kregen een andere rol (meer thuiswerken, hogere productiviteit, minder tijdsverlies). Trend: minder kantoorruimte nodig??
- weer zelf produceren (toen China stil viel) Trend: productielijnen minder kwetsbaar maken
- minder vraag naar kalfsvlees door restaurants. Trend: minder volle stallen?
- bedrijfsafval verminderde, huishoudelijk afval vermeerderde. Trend: slimmer ophalen? 
- we leerden de rust van thuiswerken kennen versus kantoortuinen. Trend: meer thuiswerken ?
- versoberen reiskostenvergoeding
- meer psychisch verzuim door minder fysiek contact op de werkvloer
- minder gebruik OV en vliegtuig Trend: je koopt alleen nog tickets als die te wijzigen zijn. 

Elk nadeel heeft z'n voordeel. Door corona zijn ook voordelen ontstaan als:

Eindelijk de ruimte in musea e.d.
De voorpret van reserveren voor plekken in musea e.d.
Geen neiuwjaarszoenen en sociaal ongemak op kantoor
Niet meer door de regen of file naar het werk
Van de lunch een feestje maken
Minder maar wel inniger contacten
Je hoeft contacten waar je nooit zin in had niet te onderhouden.
Meer rust is je hoofd
Je kan stad en land ontdekken zonder toeristen
De was stapelt zich niet meer op
Minder angst iets belangrijks te missen
Meer tijd voor een wandeling
De spaarrekening loopt op.

Er wordt meer gefietst

Een extra 150 miljoen mensen op aarde is extreem arm geworden. De tien rijksten der aarde zijn 500 mijlard rijker geworden.

covid

Grote multinationals als Heineken, KLM en Shell roepen op tot een groen herstel na de coronacrisis. Samen met bijna 200 andere bedrijven beloven de bedrijven duurzaamheid de hoeksteen van de COVID-19-herstelmaatregelen te maken. Als we het nu niet doen, is het straks nog veel duurder zeggen ze. 

Ook moeten investeringen die gedaan worden in het kader van COVID-herstel de economie richting de Sustainable Development Goals en Parijsdoelen brengen.De overheid moet wel langetermijnzekerheid bieden over het Nederlandse klimaatakkoord. Dat betekent ook dat er meetbare verplichtingen moeten komen voor de bedrijven.

Nu ook grote, beursgenoteerde bedrijven aankloppen voor staatssteun mag die steun mag niet onvoorwaardelijk zijn. Dit is het moment om de economie duurzaam en sociaal te maken.

De ondernemingen die wél onze steun in coronatijd verdienen zijn sociaal rechtvaardig. Ze zien in moeilijke tijden af van winstuitkering aan aandeelhouders (dividend), zijn bereid in Nederland vennootschapsbelasting te betalen en zetten zich in om in andere landen hun aandeel bij te dragen. Ze begrijpen tot in hun vezels dat het betalen van belasting via onderwijs, infrastructuur, zorg bijdraagt aan een goed ondernemingsklimaat en handelen daarnaar.

Bedrijven die dividend uitbetalen, eigen aandelen terugkopen of geregistreerd staan in een belastingvluchthaven zouden geen aanspraak moeten kunnen maken op de hulpprogramma’s.

We hebben straks 30 of 40 miljard uitgegeven aan het repareren van de oude economie, maar we moeten echt aan de bak om een nieuwe economie vorm te geven, zegt Jan Jonker. We moeten naar een ander fiscaal systeem toe. In dat systeem belasten we niet arbeid, maar grondstoffengebruik en vervuiling. Alleen op die manier kan een andere economie gaan werken.

covid

Inleiding

In 2019 ligt Nederland er prima bij. Het jaar is afgesloten met een begrotingsoverschot van 14 miljard euro. 2020 begint met historisch lage werkloosheid: 3 procent. De bijna 40.000 vliegtuigen die die maand op Schiphol landen en vertrekken, vervoeren meer dan 5 miljoen passagiers en 115 miljoen kilo vracht. In mei komt het Eurovisie Songfestival voor het eerst in veertig jaar naar het land. De Nederlandse mannen doen weer mee aan het EK voetbal. Op het Binnenhof zijn politici vooral met elkaar bezig: de aanpak van het stikstofdossier dreigt de coalitie te verscheuren.

Toen brak het virus uit en moesten we in quarantaine. Niet meer vliegen, niet meer op vakantie, niet meer naar veel winkels, de kapper, de huisarts, naar school, kinderdagverblijf etc. 
Winkels, restaurants, cateraars, evenementenorganisaties, festivals, podia, reisorganisaties, musea, tandarsen, fysiotherapeuten, zzp-ers, de bouw, scholen vervoerders, taxichauffeurs etc. kregen het moeilijk. 

Het begrotingsoverschot sloeg om in een tekort dit jaar van ten minste 90 miljard euro. De werkloosheid stijgt weer. Schiphol kende een daling van 97 procent. Het EK voetbal en het Songfestival zijn niet meer dan het topje van de berg aan uitgestelde gebeurtenissen – eindexamens, schoolreizen, bruiloften. Naar schatting 400.000 mensen zullen het komende jaar hun baan verliezen. De economische klap wordt naar verwachting twee keer zo groot als die van de kredietcrisis. De economie krimpt dit jaar met 6,4 procent.

Beroepen die eerst niet al te veel verdienden bleken op eens van groot belang te zijn. Beroepen als de zorg en het onderwijs.
Je ging je afvragen of je een vitaal beroep hebt of niet.

himalaya

chinaencorona

Gevolgen

- de lucht was schoner dan ooit tevoren. In India konden mensen weer de Himalaya zien (op 250 km afstand)
- het water in Venetie was nog nooit zo schoon
- het energieverbruik daalde enorm
- de wegen waren leeg en geen files meer => als we thuis blijven werken heb je geen files meer. Dat scheelt de logisteke sector miljoenen
- we stonden samen achter de zorg => beloon ze fatsoenlijk (maar ook bleek veel (andere) zorg overbodig).
- we gingen ons afvragen hoe we ons leven wilden gaan inrichten
- de noodrem kan
- vakantie dicht bij huis kan ook
- online lessen, webinars, bijeenkomsten (de deelname was groter dan ooit tevoren)
- er wordt niet meer geprint in het onderwijs (scheelt papier en bomen)
- ongelijkheid kwam beter naar boven. Armen en jongeren worden het meest getroffen.
- online lessen maar dan moet je wel een laptop hebben en de rust thuis te kunnen leren
- nu overheden noodhulp uitrollen om bedrijven te redden, roepen politici en organisaties de regeringen op om duurzame voorwaarden aan deze staatssteun te stellen

 venetie
Banen

In de IT, zorg, onderwijs en techniek blijven er banen (open staan). Afname is te zien in de horeca, recreatieve functies (-53%) administratie (-46%) receptie en secreatrieeel werk (-45%). Doordat men terug naar normaal begint te gaan neemt de vraag erin toe. 

Honger en voedselonzekerheid stijgt weer

hongergrafiekOnzekerheid

Luchtvaart

KLM krijgt 3,4 miljard aan leningen á 6 % rente maar moet de CO2 uitstoot met 50 % verminderen en het aantal nachtvluchten terigbrengen van 32.000 naar 25.000. Ook geen bonussen en divident meer. Ze gaan naar 66 % minder vluchten in 2020.

Earth overshoot day

Corona was goed voor de aarde.

overshootday

Economische gevolgen

Meer geld en meer schuld lijken de nieuwe medicijnen te zijn tegen elke economische crisis. Bezuinigen nu is niet verstandig. In de VS bezuinigden ze niet na de crisis in 2008 en daar groeide de economie gewoon door.''

Nu vallen vraag en aanbod weg. Dan is er een partij, de overheid, nodig om de schokken op te vangen en te verdelen.  Dat alles in de hoop dat de crisis tijdelijk is en dat de maatregelen snel weer kunnen worden afgebouwd.

Geld lenen is gemakkelijk en goedkoop is. De centrale banken kopen massaal leningen op. Dat geld komt terecht bij overheden die er hun extra uitgaven mee betalen. En een ander deel komt bij de banken en pensioenfondsen terecht.

De bedoeling is dat banken en pensioenfondsen dat geld weer uitgeven, wat voor extra economische groei zou moeten zorgen. Maar de praktijk is anders. Je ziet dat het geld vooral naar grote bedrijven gaat. Maar die hebben het niet nodig.

Die behoefte aan meer financiële armslag bestaat wel bij het midden- en kleinbedrijf - de banenmotor van onze economie. Maar mkb'ers krijgen geen krediet bij de bank. Want daar verdienen banken niets aan en de consumenten werken niet mee als aanjagers van de economie. Men is juist heel voorzichtig in geldzaken geworden. Ze sparen liever. 

Het extra geld zou voor meer vraag moeten zorgen. Meer vraag leidt tot hogere prijzen. Die leiden op hun beurt weer tot hogere lonen. Die weer zorgen voor nog hogere prijzen. Zo komt de inflatie op gang. Die rond 2 % moet liggen. 

Dankzij inflatie worden schulden minder waard en stellen consumenten aankopen niet te lang uit. Als schulden minder waard worden en dus gemakkelijker af te lossen zijn, is de drempel lager om schulden aan te gaan. En dat zorgt ervoor dat investeren sneller loont.

Maar de 2600 miljard (!) euro die de ECB de laatste jaren al in de Europese economie pompte, heeft door allerlei oorzaken - zoals de groeiende import uit goedkope landen als China - niet tot extra prijsstijgingen geleid. Als er een vaccin is, trekt de economie weer aan. Dan zie ik de aandelenkoersen nog wel 20 tot 30 procent stijgen. Ook de huizenprijzen stijgen verder. Dat zorgt ervoor dat er veel meer vermogen komt. Als het weer goed gaat, zullen mensen dat vermogen gaan uitgeven. Al dat extra geld zal tot meer inflatie leiden. Ik verwacht dat binnen drie jaar. Vervolgens zou het weleens heel hard kunnen gaan wie weet is de inflatie dan niet meer te beheersen.

En dan kan de ECB maar één ding doen: de rente verhogen. Een hogere rente betekent een lagere prijs voor een obligatie. De duizenden miljarden aan staatsleningen die de ECB op de balans heeft staan, worden dan in één klap minder waard. Dat leidt tot miljardenverliezen voor de centrale bank. Eigenlijk moet de ECB nu al beginnen met het verkopen van de leningen. Maar dat gebeurt niet. Als de economie aantrekt en de inflatie oploopt, is het eigenlijk al te laat. De Vries vindt ook dat de ECB al moet beginnen met het afbouwen van de obligatieportefeuille. Maar landen moeten dan beginnen met bezuinigen. Die bereidheid is er niet. Als de ECB stopt met stimuleren is er kans op een recessie en daar zijn we te bang voor geworden. Bron zie hier

Karl Polanyi schreef in 1944 ‘The Great Transformation’ en daarin stelde hij dat eerst de samenleving komt en daarna pas de economie. Dus, zonder een sterke samenleving geen gezonde economie. Dat is net wat anders dan het nu heersende paradigma, een sterke economie die nodig zou zijn om een gezonde samenleving te krijgen, zoals Friedrich Hayek en Friedman betoogden.

Daarmee moeten we het doel veranderen en die sterke samenleving bovenaan zetten. De rest volgt vanzelf. Als we dat doen dan krijgt de leefomgeving meer prioriteit, het klimaat wordt belangrijker, de energietransitie wordt ons aller belang, de ongelijkheid wordt schrijnend gevoeld want het voedt het ressentiment jegens de ‘elite’, vermeend of niet. We gaan dan beter nadenken over de generaties ná ons en de korte termijn verdwijnt naar de achtergrond ten faveure van de lange termijn. Immers, de generaties na ons verdienen ook een goed leven en welke (groot)ouder wil nu niet dat zijn of haar (klein)kinderen het net zo goed of nog beter krijgen dan zij zelf? Dus de samenleving komt eerst en daarna pas de economie en nee het BBP is niet de maat der dingen, dat is het welzijn van ons allen. Leen Paape is hoogleraar corporate governance op Nyenrode University

Aan corona zie je dat grote sommen geld vrijgemaakt kunnen worden. Dat kan dus ook voor het klimaat.
Vliegveld Lelystad moet eigenlijk dicht blijven want we moeten gewoon  minder gaan vliegen. 
Wereldconferenties e.a. alleen nog maar digitaal. 

Wie hier aanvullingen op heeft graag ! Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

covid

Corona en Afrika

Natuur- en klimaatrampen, conflicten én de coronapandemie leiden tot honger bij 690 miljoen mensen en dat gaat naar 820 miljoen. Jemen, Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Soedan heerst momenteel voedselnood. 

In tien Afrikaanse landen geeft 94 procent van de ruim 2400 ondervraagden aan dat de voedselprijs door de pandemie was gestegen. Tegelijkertijd gaf 82 procent van de ondervraagden aan dat zij (een deel van) hun inkomen zijn verloren.

Zuid-Soedan en Ethiopië zijn nu meervoudig getroffen. Na overstromingen en droogte wordt Ethiopië ook nog geteisterd door miljoenen sprinkhanen die een deel van de overgebleven gewassen opvreten. Alle reserves zijn daar uitgeput. 

Schoollunch. ,,Dat vanwege corona scholen sluiten is een groot probleem, omdat in veel landen kinderen ook een lunch op school krijgen. Voor velen is dat de enige maaltijd per dag. Dat is normaal een goede manier om ervoor te zorgen dat kinderen naar school gaan en goede voeding krijgen. Dat de scholen zijn gesloten leidt tot een verslechterde voedselsituatie voor die kinderen. Daarbij zie je bij elke ramp dat wanneer kinderen niet naar school gaan ze in allerlei andere problemen belanden, van kinderarbeid tot meisjes die niet meer teruggaan naar school. We zien ook dat hun ouders, die al balanceren op de rand van hun bestaan, nu echt in de problemen komen.

In het bovenstaande prachtige filmpje zegt Bakas o.a.
- van globalisering naar slobalisering
- naar regional supply chains 
- reshoring (fabrieken terug naar hier)
- minder afhankelijk van China
- re-urbanisation we willen weer terug naar het platte land omdat je connected bent en overal kan werken
- de overheid wordt groter en machtiger

Een geestelijke zei:"wij leven eigenlijk altijd zelf in een permanente lock down". 

Graeme MacKay maakte een cartoon waarbij in een miljoenenstad werd gezegd "zorg dat je je handen wast en alles komt goed". 
Maar de stad werd bedreigd door vier steeds grotere tsunamigolven. De eerste van covid, de tweede van een recessie, de derde van klimaatverandering en de vierde van de ineenstoring van de biodiversiteit.  Laten we slimmer zijn. 
covid

Achtergrondinformatie over het virus

Het is een RNA virus met 29.903 letters in 16 genen. Dat is veel. Het poliovirus heeft 7500 letters. Het gaat zitten op antigen ACE2 in longcellen. Bij een massale infectie verdwijnen die ACE2 receptoren dus van de buitenkant van de cel. Daardoor krijgt een stof vrij spel die bradykinine heet. Die zorgt dat de kleine bloedvaten massaal gaan lekken op de plaats van infectie =De lekkages geven weer een afweerstorm => hoofdpijn, epileptische aanvallen, bewusteloosheid. => in darmen lekkages = diaaree.  Ook wordt het immuunsysteem ontregeld. Het blijft cytokines maken  waardoor bloedstolsels ontstaan die het bloedvatennetwerk in de longen verstoppen. Maar ook meer wintertenen.  De afweer verwoest ook gezonde cellen waardoor nieren en lever uit kunnen vallen. Vrouwen hebben meer cellen die de afweer reguleren dus die hebben minder last. Ook in de longslagader en -ader. 25 x meer T-dimeer (een eiwit). 

ACE2 komt op veel cellen voor. Neus / longen => verlies geur/smaak Bij vrouwen minder dan mannen. Ook de bloedvatwanden hebben de receptor. Covid er op => afweer => soort haakjes waar bloedplaatjes aan blijven kleven. 

Sars ging ook op ACE2 zitten maar Covid heeft nog een ander eiwit Neuropiline-1 waar het op gaat zitten. En hierdoor dringt SARS-CoV-2 veel gemakkelijker menselijke cellen binnen. Bovendien vinden we Neuropilin-1 in ons ademhalingsstelsel en reukepitheel (een gespecialiseerd weefsel in de neusholte dat betrokken is bij ons reukvermogen). En dat is een strategisch belangrijke plek dat mogelijk bijdraagt aan de besmettelijkheid en verspreiding van SARS-CoV-2. Kortom, doordat de spike-eiwitten zich tevens binden aan Neuropilin-1 wordt het binnendringen van het virus in onze cellen vergemakkelijkt. Bovendien geeft dit een verklaring waarom SARS-CoV-2 besmettelijker is dan SARS-CoV.

Sommige patiënten gaan na ruim een week massaal antistoffen produceren met een afwijkende vorm (met suikers er op die er niet horen te zitten) waardoor de afweercellen in hun longen op tilt slaan en een optsteking opwekken, er gaatjes ontstaan in de bloedvatwanden en dat bloedplaatjes blijven kleven waardoor bloedvaten verstopt kunnen raken. Fostamatinib kan dit remmen.

Het genoom van Covid.

Op het genoom komt eerst komt er een enorm gen: de instructies voor het kopieerapparaat. Daarachter een wat kleiner gen, dat aangeeft hoe het spike-eiwit gemaakt moet worden. Daar weer achter zeven kortere genen. Twee met het recept voor het omhulsel van het virusdeeltje. Een met de instructie voor de verpakking van het genoom. En daartussenin geklemd zes genen die het virus waarschijnlijk gebruikt om beter zijn gang te kunnen gaan. Maar het verschil zit hem in gen nummer 8 ORF 8 dat de kopieersnelheid van het virus meer dan twintig keer verhoogt tov sars. Het speelt waarschijnlijk een rol in het ontwijken van afweermechanismen.

Het SARS-CoV-2-virussen zijn verbazingwekkend effectief in het binden aan menselijke celreceptoren en het infecteren van menselijke cellen. Dat komt door de speciale celreceptor bindingsdomeinen in combinatie met een speciale (furine) splitsinglocatie van het coronavirus-spike-eiwit. Dit is de eerste keer dat een coronavirus beide kenmerken heeft. Dat duidt op een niet-natuurlijke oorsprong van het SARS-CoV-2 virus.

Een onderzoeksgroep van het Wuhan Institute of Virology deed jarenlang onderzoek met genetische manipulatie van coronavirussen om deze juist besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker te maken. Dit is aangetoond door talrijke publicaties en vóór het uitbreken van de coronapandemie werd reeds gedocumenteerd dat veiligheidsmaatregelen onvoldoende waren bij het Wuhan Institute of Virology. Het onderzoek door de WHO is systematisch door de Chinezen bemoeilijkt en bij herhaling vertraagd.

covid

Dan begint het virus bellen te blazen. In de cel ontstaat een soort schuim, van dubbelwandige bubbels. Het zijn coconnetjes, onderling verbonden door een soort web van draden. Het virus maakt ze door met zijn eiwitten endoplasmatisch reticulum aan te maken.
In de coconnetjes beginnen nieuwe slierten virus-RNA te ontstaan. Verderop, in het nog intacte endoplasmatisch reticulum beginnen intussen de spike-eiwitten te groeien, als champignons in een kwekerij.

Het nieuw gemaakte RNA wordt ingepakt, raakt op drift, trekt door de met spikes overwoekerde membranen. Dan ontstaan duizenden nieuwe virusdeeltjes per cel. Dit duurt tien-twaalf uur. 

Wat je dan overhoudt is een slagveld. De besmette cel is uitgewoonde chaos geworden. Als een staafmixer te keer is gegaan. Het E.R. is veranderd in een brei met klontjes. En overal drijven losse spikes, slierten werkeloos RNA en afgedankte eiwitten die het virus heeft laten slingeren.

Dat is niet alles, want ook aan de buitenkant van de cel kleven spikes. Met als gevolg dat cellen met elkaar beginnen te verkleven, voedingsmoleculen en signaalstoffen er niet meer langs kunnen en hele weefsels verziekt raken. Tot de cel zichzelf opblaast, wordt gesloopt door immuuncellen of er een bacterie langskomt om zich aan de zieke cellenpap tegoed te doen. Als je dan hoest vliegen de de gezonde virusdeeltjes, de bacteriën en het afval in het rond.

Engelse variant

in 2021 dook een Engelse variant op. B.1.1.7. in vkatermen). Mensen hebben 10 maal meer virusdeeltjes in hun keel waarschijnlijk omdat de mutatie van de spikes ervoor heeft gezorgd dat het virus nog gemakkelijker cellen binnendringt. De variant is 30 % besmettelijker.

covid

80 % heeft milde klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, soms koorts).
20 % krijgt serieuze klachten
0,3-1 % gaat dood. Bij Ebola 30 %
Vooral COPD patienten zijn heel kwetsbaar
Het is 10x dodelijker dan griep maar b.v. ebola geeft

Eerste golf:1 miljoen besmet 52 doden onder 50. 8% sterfgevallen is zestiger, 25 % 70-er, 45 % 80-er.
1000 40-ers kwamen in het ziekenhuis, 431 30-ers, 220 20-ers, 129 kinderen = 13 % totaal.

1 patient besmet gemiddeld 2,2 anderen
2-3 dagen voordat je verschijnselen krijgt besmet je al.
Het kan 3 uur in de lucht overleven
24 uur op karton
2-3 dagen op plastic of staal

Toch raakt bijna niemand besmet via contactoppervlakten. Route neus -> oppervlakte -> hand -> luchtweg volgend persoon..kan is klein.
Wel via aerosolen. Hoe verder weg hoe beter (net als bij een roker) 1 m afstand 5x minder kans 2m afstand 10x minder kans.

Wie snottert en hoest verspreidt veel meer deeltjes dan dat je dat niet doet (maar toch positief bent). Dan is de kans 75 % en zonder 1 % (maar niet nul).

Besmette zwangere moeders dragen het virus niet over op hun ongeboren kind en het is waarschijnlijk ook geen SOA (overdracht via het sperma)

Ben je al kortademig (b.v. door overgewicht) dan is je prognose slechter.

Men weet steeds beter te behandelen.
Dexamethason = goedkope ontstekingsremmer (wist van 40 doden op 100 dit terug te brengen naar 28)
Remdesivir=antiviraal middel (15 dagen ziekenhuis -> 11 dagen)
Antistollingsmiddelen 
Chloroquine = antimalariamiddel helpt niet.

Luchtvochtigheid

Als de luchtvochtigheid binnenshuis lager is dan 40 procent, absorberen de deeltjes die geïnfecteerde mensen uitstoten minder water, blijven lichter, vliegen verder door de kamer en zullen zo sneller door iemand anders worden ingeademd. Bovendien maakt droge lucht de slijmvliezen in onze neuzen droog, waardoor ze makkelijker virussen doorlaten.

Winter
De nieuwe bevindingen zijn met name belangrijk voor het komende winterseizoen. Dan zullen we allemaal binnen de verwarming weer hoog zetten. De verwarming zorgt er voor dat de lucht uitdroogt. Dit kan de verspreiding van het coronavirus stimuleren.

Vaccins

Vroeger werden virussen gedood ?? of verzwakt om in het lichaam van mensen een reactie op te roepen. Het Oxford vaccin (wat Nederland heeft besteld) is een apenverkoudheidsvirus waarin met veel moeite de een genetische code voor de uitsteeksels van COVID zijn geknutseld.  4,5 miljoen komen naar Nederland. Het vaccin is goedkoop 3 euro en kan bij kamertemperatuur bewaard worden.

Chinese wetenschappers publiceerden de code van covid op 9 januari 2020 en daarmee werd wereldwijd de aftrap gegeven voor de zoektocht naar veilige en effectieve coronavaccins. Nu spuit je een stukje RNA in met de instructie voor het maken van de 'spikes'. mRNA-1273. Die code bevat 4284 basen. Na de opname van het mRNA ga je die zelf het viruseiwit maken en wek je er antistoffen tegen op. Het mRNA zit in een vetbolletje. Dat versmelt met membranen van cellen. Liever gebrukt men lege virushulzen om dit te doen maar de ontwikkeling er van duurt langer.

Het Janssen vaccin uit Leiden heeft het mRNA in een onschadeliijk adenovirusjasje gestopt. Dat doet Astra Zenica ook. 1 prik volstaat terwijl je er bij veel andere twee nodig hebt. Kosten 7 euro terwijl het Moderna en Pfizer vaccin 40 euro kost (voor twee prikken). .

Vreemd mRNA wordt meestal snel afgebroken. Daarom is het mRNA in vaccins zó aangepast dat het ongezien een cel binnen kan komen, en daar enkele dagen aanwezig blijft, zodat er meer tijd is om het spike-eiwit te maken en de afweerreactie op te bouwen. Dat doet men door elke U (uracil) te vervangen in een Ψ (1-methyl-3’-pseudouridylyl). Dan reageert je afweer er niet meer tegen. Nu vervangt men het derde codon ook nog eens liefst met G of C want het blijkt dat RNA met een hoger aantal G’s en C’s ook efficiënter wordt omgezet in eiwitten. De eerste twee codonletters bepalen vnl het aminozuur wat wordt ingebouwd. De derde letter maakt niet zoveel uit maar toch..

Het blijkt dat onaangepaste, vrijstaande Spike-eiwitten instorten (als ze niet vasr zitten in de wand van het virus) en dus een andere structuur krijgen. Als we dit gebruikten in een vaccin, zouden onze lichamen alleen immuniteit opbouwen tegen het ingestorte Spike-eiwit.

In 2017 hebben wetenschappers beschreven dat een dubbele vervanging van Proline op de juiste plek ervoor zorgt dat de SARS-CoV-1- en MERS S-eiwitten hun aanvalspositie innemen, ook zonder deel uit te maken van het hele virus. Dit werkt omdat Proline een heel stabiel aminozuur is. Het werkt als een soort spalk en stabiliseert het eiwit in de vorm die we aan het immuunsysteem moeten laten zien.

De mensen die dit hebben ontdekt zouden zichzelf eindeloos schouderklopjes moeten geven. Aan het einde van een eiwit vinden we een ‘stop’-codon, hier aangegeven met een kleine letter ’s’. Dit is een beleefde manier om aan te geven dat het eiwit hier moet eindigen. Het virus zelf gebruikt de stop-codon UAA en het vaccin gebruikt twee stop-codons UGA. Misschien is dit gewoon voor de zekerheid.

Moderna = modified RNA maakt veel mRNA vaccins tegen covid 19.  

Je kan ook de spikes maken via vaten van 2.000 liter met insectencellen. 

Gebruik menselijke antistoffen tegen het virus door gebruik te maken van mensen die de ziekte hadden overleefd. Haal die uit hun bloed en geef die aan anderen. Nadeel is dat dit type antistoffen slechts een tijdelijke bescherming geven. Ze verdwijnen immers weer uit het lichaam zonder te worden aangevuld met eigen antistoffen. Maar personeel in de zorg, zwakkeren en ouderen zouden met een injectie toch gebaat kunnen zijn.

Antistoffen uit bloed van ex-patiënten zuiveren is omslachtig, omdat er een grote groep ex-patiënten voor nodig is; handiger is om ze zelf na te maken in een bioreactor. Een Amerikaans biotechbedrijf heeft aangekondigd deze zomer dat soort nagemaakte antistoffen bij mensen te gaan testen.

Rem de virusmachine
Remdesivir, een middel dat is getest bij ebolapatiënten, legt de kopieermachine van het virus stil.
Chloroquine remt waarschijnlijk het binnendringen van het virus in de cel. 

corona

 Hieronder een filmpje over een mogelijke stof tegen het virus. 

Een mooi overzicht van juni 2021 staat hier.

Een corona medicijn (2021)

Dit medicijn vermindert het vermogen van SARS-CoV-2, het virus dat covid veroorzaakt, om zich te repliceren. Het werkt door een van de bouwstenen van het genetische materiaal van het virus na te bootsen. Wanneer het virus zich voortplant, bouwt het een nieuwe kopie van zijn RNA op en wordt het medicijn erin opgenomen.

Wanneer het virus zich vervolgens voortplant, zorgt het molnupiravir ervoor dat mutaties zich ophopen in het RNA van het virus, die elke keer dat het zich vermenigvuldigt toenemen. Uiteindelijk veroorzaakt dit een "foutcatastrofe", waarbij overmatige mutaties ervoor zorgen dat het virus zich niet volledig kan voortplanten en sterft het uit.

Wat kan ook?

Een proteaseremmer PF-07321332, is bedoeld om de activiteit te belemmeren van het belangrijkste protease-enzym dat het SARS-CoV-2-virus nodig heeft voor replicatie. Wanneer het wordt gegeven in combinatie met een lage dosis ritonavir, zal het metabolisme of de afbraak van het antivirale middel naar verwachting vertragen, waardoor het langer in het lichaam kan blijven bij hogere concentraties.

AT527 blokkeert he virale RNA-polymerase, die nodig is voor virale replicatie.