Open menu

Smart buildings

Een huis is te beschouwen als een lichaam. De buitenmuren zijn te beschouwen als de huid. De kamers als de organen. Ons lichaam zit vol met zintuigen. Onze hersenen ontvangen signalen uit die zintuigen om te kunnen reageren en zo slim mogelijk te kunnen overleven. Zo kan je in gebouwen allerlei sensoren aanbrengen die met een centrale unit (een computer of een gebouwenbeheerssysteem) communiceren zodat er een slim gebouw ontstaat. Een gebouw met zo min mogelijk energieverbruik en met een prettig binnenklimaat. 

Dia170
Een slim gebouw werkt met - slimme klimaatcontrole - smart building apps - smart enrty (toegang) - smart lighting (licht) - smart polsbandje - smart zonwering

sensoren in huis
Je smart huis kan bevatten
- automatische gordijnen
- smart phones
- home entertainment
- massive open online courses (educatie)
- automatisch openende garagedeur
- automatisch parkerende auto in de garage
- licht dat zelfstandig werkt
- camera beveiliging
- veiligheid(ssloten)
- energieopslagstsyemen (accu's)
- auto sprinklerinstallaties
- home automationNu zijn het vaak nog losstaande systemen. Langzaam worden ze allemaal geintegreerd, gaan ze via de clowd (kunnen overal en altijd bekeken en gediend worden) en kunnen ze samen intelligent afgesteld worden.Chess wise is er mee bezig (maar ook anderen). In 2020 zijn zo 50 miljard apparaten verbonden.

M.b.t. smart buildings het onderstaande
P1140521


Er bestaan allerhande sensoren voor - aanwezigheid - geluid - licht - CO2 - temperatuur - luchtvochtigheid


P1140523

Die sensoren kunnen de gebruiker helpen bij - onderhoud - beveiliging - ruimte planning - klimaatbeheersing - gezondheid en veiligheid - lucht- en lichtbeheersing


P1140524
Waardoor je
- optimaal met kosten om kan gaan - je zeker bent van je onderhoud - je productiviteit omhoog gaat - de prijs van het gebouw omhoog gaat - de energiekosten omlaag gaan - gezondheid en veiligheid gemonitord kunnen worden
Dit heeft een effect op duurzaamheid.

 

P1140525

ICT en sensortechnologie maken het mogelijk om realtime, specifiek en lokaal  (milieu) data te verzamelen en veel sneller dan nu te reageren. Bijvoorbeeld het CO2 gehalte in lokalen.

Voor gebouwbeheer (temperatuur, luchtvochtigheid e.d.) , elektronische sluitsystemen, camera bewaking, Audio, Video en vele andere toepassingen worden vaak aparte netwerken aangelegd met eigen netwerkapparatuur en bekabeling, terwijl met een intelligente ingreep en de juiste keuze en configuratie al deze functies op één netwerk aangesloten kunnen worden met één enkel kabelsysteem. Zelfs de gebouwverlichting (LED) kan nu al via dezelfde UTP-kabel aangesloten worden op dit ene productienetwerk en volledig geautomatiseerd in/uit geschakeld worden.

De volgend stap is van meten en monitoren naar managen, bv gebruik van ruimtes, efficiënter en flexibeler roosteren of afspraken maken.
De locatiebepalingfunctie in de wireles-netwerken hebben een schat aan informatie die nu alleen door de ICT-beheerder gebruikt wordt. Deze locatiebepaling van devices in de Wireless omgeving kan bijv. gekoppeld aan de roostering een schat aan nieuwe gegevens opleveren, bijv. hoe efficiënt er geroosterd wordt en zelfs hoe goed colleges bezocht worden.

Maar ook meer simpele zaken als routes in gebouwen elektronisch beschikbaar stellen, gekoppeld aan de afspraak in een bepaald lokaal.

Ook installatie voor verwarmen en koelen van gebouwen, opwekken van stroom (zonnepanelen) worden steeds vaker in de
Kortom met behulp van en met ICT en de ICT infrastructuur kunnen we niet alleen het gebruik van, maar ook de gebouwen zelf groener en duurzamer maken.

Slimste huis van Nederland

Ook in woningen kan digitalisering het water- en energieverbruik terugdringen. Dura Vermeer heeft onlangs een systeem ontwikkeld dat huishoudelijke apparaten aan elkaar verbindt en woningen zelflerend maakt: Iris. Het systeem is in staat om gebruikspatronen van bewoners te herkennen, zodat apparaten beter op elkaar afgestemd zijn, met besparingen op energie en water tot gevolg. Dura Vermeer bouwt momenteel twee Iris-pilotwoningen in de wijk Tuinen van Sion in Rijswijk-Buiten.

Smart kantoorgebouwen

Door werkplekken te voorzien van sensoren kan het energieverbruik teruggedrongen worden. Daarnaast kan het leefklimaat juist verbeterd worden, wat resulteert in een hogere productiviteit.

De start-up Qwiksense is in verschillende kantoorgebouwen actief met sensoren en IoT en stelt dat het een potentiële productiviteitswinst van 5 tot 10 procent per werkplek kan realiseren. “Hoe energieker de gebouwen, des te energieker de mensen”, zegt Rino Stevens, co-founder en COO van QwikSense.

“Duurzaamheid bij gebouwen gaat verder dan energie-efficiëntie, het gaat ook over mensen. Door het verzamelen, analyseren en actiegericht beschikbaar maken van data met betrekking tot het leefklimaat en bezetting van gebouwen stellen wij onze klanten in staat gezondere en productievere werk- en leefomgevingen te creëren.”

Smart lighting

De productvariëteit in het aanbod van Smart Lighting neemt hard toe: klanten hebben een steeds ruimere keuze op basis van criteria zoals uiterlijk, ondersteunende hardware en kwaliteit. Als gevolg hiervan volgen producten elkaar in hard tempo op. Verlichting wordt de ruggengraat van slimme gebouwen dankzij de integratie van sensoren en de uitwisseling van data via verlichting. Ook zorgt de verkleining van lichtbronnen voor geheel nieuwe perspectieven bij designers.

Smart bouwen, ontwerpen en installeren

Digitalisering

Nederland heeft een Uniforme Object Bibliotheek opgezet waarin de keten samenwerkt.
UOB

Doe alles in openheid want er is genoeg werk en concurrentie is niet nodig.Productdata, BIm3 modellen uitwisselen in de keten van Ontwerp tot Bouw tot de Techniek er in. Zie hier