Open menu

Smart grid

Het grillige aanbod van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind en het feit dat opslag van overtollige energie duur is, zijn de grootste bottlenecks voor de opmars van hernieuwbare energievoorziening. 

Het doel van smartgrids is aanbod en vraag op elkaar af te stemmen, een vereffening van de pieken op korte termijn.
 
Daarbij worden in eerste instantie de fluctuaties van de aangeboden energie en afname bijeengebracht (bijvoorbeeld wassen als de zon schijnt en vereffening op wijkniveau). Daarnaast kan overtollige energie worden opgeslagen in korte termijn opslagsystemen zoals thuisaccus of accus in voertuigen.
 
Op het schema zie je een nano-grid, dat is een smartgrid op gebouwniveau. Dit systeem regelt korte-termijn-energieopslag in de warmtapwaterboiler op het moment dat er een overschot is aan elektrische energie. Hierdoor vlakt dit systeem pieken en dalen in de energievoorziening gedurende één of meer dagen uit en wordt er minder gesaldeerd.  De boiler en de pv-installatie moeten hiervoor wel op dezelfde fase staan. De kosten voor dit systeem zijn lager dan een zonnecollector. Dit nano-grid systeem is ook goed aan te sluiten op een microgrid (smartgrid op wijkniveau).

smart grid

Voor een smart grid zijn dikkere kabels nodig. Energieopslag met accu's of waterstof. Meedenkende apparaten en niet dat allerhande elektrische auto's op hetzelfde moment gaan opladen wanneer b.v. half Nederland gaat koken. Auto's die zelf stroom terugleveren als dat nodig is. Daarvoor is kunstmatige intelligentie nodig. Bij een varabele stroomprijs kunnen apparaten zich aanschakelen als de stroomprijs laag is. Maar als bij een lage prijs alle auto's zich beginnen op te laden heb je weer een ander probleem. De stroom zal soepel en eerlijk verdeeld moeten worden op buurtniveau zonder overbelasting. Het systeem moet de weersverwachting zien en de wensen van de gebruikers kennen en de netcapaciteit. 
 
Melk moet bijvoorbeeld altijd gekoeld bewaard worden, op een temperatuur van maximaal 4 graden. Dat betekent echter niet dat Balder per se in tijden van piektarieven hoeft te koelen. Hij kan bijvoorbeeld extra koelen in daluren, zodat hij tijdens piekuren juist niet hoeft te koelen.

Het schoonspoelen van de stal en apparatuur kan hij wél een uurtje uitstellen, zodat de kosten voor energiegebruik lager uitvallen.