Opleiden voor duurzame ontwikkeling: Wat is nodig?

Onderwijs is de sleutel voor verandering. Om duurzame ontwikkeling te stimuleren, is de integratie van duurzame ontwikkeling in opleidingen zeer effectief.

Onderwijs kan studenten kennis, vaardigheden en waarden verschaffen die nu en later de kwaliteit van leven voor zichzelf en anderen verbeteren. Studenten leren hierbij zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich bewust te zijn van hun rol bij duurzame ontwikkeling en het belang en gevolg van de keuzes die zij maken. Kennis, begrip en vaardigheden zijn samen met bewustwording van eigen waarden en normen nodig om in staat te zijn verantwoorde afwegingen te maken.

In de programma's dient ruimte te zijn voor

  • lessen die een inleiding bieden in duurzame ontwikkeling
  • integratie van duurzame ontwikkeling in alle relevante programma's van een opleiding
  • interdisciplinaire lesvormen zo mogelijk met een internationaal karakter
  • keuzelessen duurzame ontwikkeling.

Veranderingen in de technologie komen gemakkelijker en directer tot stand en leiden vervolgens tot aanpassingen van culturele en economische zaken (denk aan de gevolgen van de uitvinding van vuur, het wiel, de stoomgenerator of de auto), is het van belang met name hieraan aandacht te besteden.

Daar staat tegenover dat aandacht voor duurzame ontwikkeling begint bij een optimale persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor maatschappelijk verantwoord, ethisch, sociaal, multidisciplinair en creatief handelen.

Om duurzaamheid in de school te krijgen zou je klein kunnen beginnen. Work with the willing. Zorg voor een goede sfeer. Laat het gaan zoemen in de buitenwereld. Er bestaan genoeg mensen met weerstand.
Doe try outs totdat je sterk genoeg bent. Als het je lukt kan je de remmers links laten liggen. 

Zie alles als een systeem, als een verzameling van processen. Verander door te verbinden. Al doende leren en al lerende doen. Oog hebben voor het realiseren van positieve feedback loops. Zie www.slimmesturing.nl
Micro - ga aan de gang met koplopers
Meso - heb oog voor de regels van het systeem
Macro - heb een beeld van de trends Wie zijn de koplopers.

Verduurzaming is in de keten werken.

Hoe om te gaan met zij die
- aanjagen -> bewijzen
- sympathiseren ->faciliteren
- welwillend zijn -> inspireren
- onverschillig zijn -> verleiden
- afwijzend zijn -> negeren of confronteren met duurzaamheid.

Houding tov duurzaamheid