Open menu

 

Green engineering

 

Heel veel producten die we telen, zijn te verwerken tot biobrandstoffen, bio-plastics en andere groene grondstoffen.

Voordat je gaat leren over technieken als composteren, vergisten, vergassen en pyrolyse, is kennis nodig over zaken als teelt, bodem en bemesting.

Het streven zou moeten zijn: ‘Groen afval de wereld uit!’

Dat doen we niet alleen door afval om te zetten in nieuwe grondstoffen maar ook door de teelt van ‘nieuwe’ gewassen, zoals bijvoorbeeld algen.

Zo ontdek je dat algen gebruikt kunnen worden in voedsel, in cosmetica en er biologische kleurstoffen uit te halen zijn.

In Boxtel wil men engineers opleiden die groene energie en technologie duurzaam, innovatief en ondernemend kunnen toepassen voor

- verbetering van ons voedsel, de natuur en onze leefomgeving,

- betere benutting van onze grondstoffen,  natuurlijke hulpbronnen, reststoffen, en

- schonere, effectievere en efficiëntere  processen in verwerkingsketens.

Thema's

1. Biomassa (verbranden / broei)

2. Geothermie en warmtepomp

3. Zonne-energie (thermisch en fotovoltage)

4. Waterkracht

5. Windkracht

6. Biomassa vergisting en warmtekracht koppeling

7. Bio-brandstoffen (bio-ethanol, biodiesel)

8. Aquatische biomassa

9. Plant MFC

10. Energetische woningbouw en stedenbouw

11. Pyrolyse en houtvergassen

12. Oliewinning uit zaden

13. Mestverwaarden

14. Brandstofcel

 Maak kennis met de opleiding

Op het Helicon te Boxtel is men bezig de onderstaande opleiding te ontwikkelen:
3 jarige MBO niveau IV opleiding: Green Engineering;  Crebo: 97682 (Specialist teelt en techniek)

Daarmee heeft Helicon een voor Nederland unieke opleiding

Inhoudelijke ondersteuning


Plantenteelt, bodemkunde, microbiologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, Nederlands, Engels, communicatie, ondernemerschap, wet&regelgeving, kennis van apparatuur, elektrotechniek, sterkteleer, materiaalkennis


Als onderdeel van de opleiding wil men een drienergie installatie gaan bouwen. Een watermolen in de rivier samen met een windmolen (als er te weinig waterafvoer plaatsvindt) en een boom vol zonnepanelen (als het dan ook niet waait). Dan heb je altijd energie..