Open menu

 

Duurzame kinderopvang

Docent Suzanne Mulder van het Koning Willem I College heeft de volgende doelen opgesteld

De student kan:

Het belang aangeven van de bewustwording van natuur en duurzaamheid.
Individuele en groepsgerichte natuuractiviteiten aanbieden en stimuleren aan kinderen van 0-13 jaar.
Materiaal en gereedschap aanbieden aan baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Zowel in de binnen- als buitenruimte van het kindercentrum

De leerlingen gaan naar buiten en gaan op pad met hun zintuigen. Kinderen zijn van nature verwonderd over de wereld om hen heen. Ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten proberen die verwondering te stimuleren, vragen te beantwoorden en kinderen te helpen hun wereld te ontdekken. Hier een pdf over hun lessen.Bekijk eerst de beeldverhaal voor een overzicht.(downloaden 4MB duurt even) Kijk dan in het menu voor specifieke informatie en opdrachten.

De maatschappij heeft baat bij kinderopvang. Kinderopvang draagt bijvoorbeeld bij aan de emancipatie van vrouwen (en mannen!) op de arbeidsmarkt. Verder komen kinderen in aanraking met kinderen uit andere leefmilieus. Ze leren elkaars verschillen kennen en die ook te respecteren. Dit heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het kind.


Duurzaam is ...

 •Kiezen voor biologisch, ecologisch fair trade en seizoensgebonden producten
 •Oog hebben voor het belang van natuurbeleving voor de ontwikkeling van het (jonge) kind
 •Rust en ruimte creëren van waaruit kinderen zichzelf kunnen ontplooien
 •Kinderen zelf grenzen en gevaren laten ontdekken
 •Keuzes maken vanuit respect voor natuur, milieu en toekomstige generaties
 •Bij aanschaf van (nieuwe) producten kiezen voor duurzame kwaliteit en/of alternatieven
 •Investeren in duurzame huisvesting en fitte, betrokken medewerkers
 •Streven naar klimaatneutrale bedrijfsvoering en een zo klein mogelijke voetafdruk


Duurzaam ondernemen niet alleen goed is voor het milieu en de toekomst van onze kinderen maar bovenal leuk om te doen, kwaliteitverhogend en kostenbesparend

 

Ofwel

Kleinschalig, het verlengde van de thuissituatie, gebruik natuurlijke materialen, rustige kleuren (straal rust, reinheid, regelmaat uit), doe veel met natuurbeleving, vaker naar de boer appels rapen e.d. of van alles m.b.t. de herfst verzamelen en er een tafel voor inrichten,  haal de natuur van buiten naar binnen, biologische voeding.

 

Maar hoe kan de kinderopvang ook aan het milieu een steentje bijdragen? Te denken valt aan gebruikelijke onderwerpen als water, energie en afval. Specifiek voor kinderopvang is het gebruik van luiers en speelgoed. En aangezien kinderen nog volop in ontwikkeling zijn, is het ook van belang de kinderen bewust te maken van het milieu en respect te laten hebben voor elkaar, voor dieren en de natuur. Kinderen van nu zijn de toekomst van morgen, dus als hen vroeg iets wordt bijgebracht over het milieu heeft dat nog hun hele leven effect! Want jong geleerd is oud gedaan

Tegenwoordig is een speelse cultuur geen luxe maar een voorwaarde om te overleven. Zeker in een tijd van snelle verandering, oplopende concurrentie, onzekerheid en stress. Het is dus de hoogste tijd voor een offensief om de speelsheid in de jeugdcultuur terug te brengen aldus dit artikel.

Hier onder nog meer over
Duurzaam speelgoed
Buiten spelen


Het netwerk Kind van Nature verenigt partijen die betrokken zijn bij natuur in de kinderopvang. Veldwerk Nederland speelt er een rol in. 
Op de site http://www.kindvannature.nl staan agenda- en nieuwsitems, interessante projecten en links.

De database bevat inmiddels al meer dan 25 artikelen uit vakbladen, een tiental praktijkvoorbeelden en verder rapporten, verslagen van bijeenkomsten en krantenartikelen.
Natuur- en milieulessen 
Voeding
Luiers