Open menu

 Terug

De duurzame stukadoor / tegelzetter

Men gaat steeds meer werken met (herbruikbare) minder milieubelastende materialen en er bestaat de trend om te investeren in de huidige woning in plaats van te verhuizen naar een nieuwe woning. Besteed aandacht aan 

- thermische gevelisolatie (als mogelijke investering in de huidige woning)
- leemstuc (als natuurlijk product)
- het principe van de circulaire economie.

Er bestaan veel ondergronden en dat stelt eisen aan de stuc en aan isolatiemogelijkheden. Daarnaast bestaan er veel natuurkundige begrippen, formules en berekeningen op dit gebied. Daarom is het belangrijk dat de aspirant stukadoor zich

A. Verdiept in thermische gevelisolatiesystemen 

Hoe je buitengevel kan laten isoleren met isolatieplaten is hier onder te zien in een youtube filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=Xpzj0aRS-Fg

De gezel stukadoor is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen geldende normen en richtlijnen en specifieke richtlijnen van de leverancier. Bij problemen stelt hij zelf prioriteiten, bedenkt oplossingen en bepaalt of overleg met zijn leidinggevende en/of andere betrokkenen nodig is.

De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid
- bezit kennis van vaktechnische en leveranciersrichtlijnen
- bezit kennis van (klim)materialen, gereedschappen en apparatuur
- bezit kennis van ondergronden
- bezit kennis van vakterminologie rond thermische gevelisolatiesystemen
- bezit brede kennis van thermische gevelisolatiesystemen
- bezit brede kennis van natuurkundige begrippen in relatie tot thermische gevelisolatie  
- kan alle relevante onderdelen uit tekeningen en bestek lezen en interpreteren
- kan diverse leveranciersrichtlijnen lezen en interpreteren


stukadoor G

B. Voert leemstucwerk uit, hij bereidt voor, brengt het aan en werkt het af

Leem is vochtregulerend en is dampdoorlatend. Leem is warmte accumulerend (warmte opnemen, lang vasthouden en weer afgeven). Akoestisch goed en brandwerend. Leempleisters zijn 100% natuurlijke producten. 100% hernieuwbaar en vergt weinig energie in elke fase van de levenscyclus. . 

Tijdens het uitvoeren van leemstucwerk zijn de werkzaamheden van de gezel stukadoor voornamelijk uitvoerend van aard. Deze werkzaamheden bestaan deels uit routinematige handelingen waarvoor standaardprocedures bestaan. De mate van complexiteit wordt enerzijds bepaald door de veelheid aan toe te passen materialen en door de specifieke voorschriften van de leverancier. Anderzijds wordt deze bepaald door de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het werk (omgevingsfactoren als weer, temperatuur en vocht en conditie van de ondergrond).

De gezel stukadoor beschikt over algemene en in sommige gevallen brede kennis en vaardigheden op het gebied van van technieken, ondergronden, materialen en middelen voor het adequaat uitvoeren van leemstucwerk. Hij weet waarom hij bepaalde handelingen moet uitvoeren en wanneer er iets niet klopt.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De gezel stukadoor is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van zijn eigen takenpakket. Hij is er verantwoordelijk voor dat het leemstucwerk volgens opdracht, bestek en eenvoudige tekeningen wordt uitgevoerd. Daarbij staat hij vaak zelf met de klant in verbinding. Hij is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen geldende normen en richtlijnen. Bij problemen stelt hij zelf prioriteiten, bedenkt oplossingen en bepaalt of overleg met zijn leidinggevende en/of andere betrokkenen nodig is.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid
- bezit kennis van vaktechnische en leveranciersrichtlijnen
- bezit kennis van (klim)materialen, gereedschappen en apparatuur
- bezit kennis van ondergronden
- bezit brede kennis van leemstuc
- bezit brede kennis van technieken voor het aanbrengen en afwerken van leemstuc
- bezit kennis van vakterminologie rond het uitvoeren van leemstucwerk  
- kan alle relevante onderdelen uit tekeningen en bestek lezen en interpreteren
- kan diverse leveranciersrichtlijnen lezen en interpreteren

B1. Bereidt het aanbrengen van leemstuc voor

De gezel stukadoor vertaalt de opdracht (werkschema, werkinstructies, bestek en eenvoudige tekeningen) voor het aanbrengen van leemstuc en eventuele wensen van de klant naar een werkmethode, een logische werkvolgorde en de benodigde materialen en middelen. Hij controleert de situatie ter plekke, de ondergrond en eventuele pleisterdragers. Hij bereidt de ondergrond voor (repareren, reinigen en voorbehandelen). Hij controleert zijn werkzaamheden en lost voorkomende problemen op.  
Hierdoor
zijn de werkzaamheden voor het aanbrengen van leemstuc gepland, praktisch en organisatorisch voorbereid en met betrokkenen afgestemd. Daarbij is de ondergrond conform de gestelde richtlijnen en eisen gecontroleerd en voorbereid.  

De gezel stukadoor:
- achterhaalt actief specifieke wensen van de klant en vertaalt deze naar de werkzaamheden
- vertaalt de opdracht op basis van vaktechnisch inzicht naar de werkzaamheden
- kiest en controleert zorgvuldig volgens richtlijnen de benodigde materialen en middelen
- kiest een logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten
- controleert ondergronden, pleisterdragers en de omstandigheden ter plekke zorgvuldig op standaard- en leveranciersrichtlijnen
- bereidt de ondergrond op basis van vaktechnisch inzicht voor
- bereidt ondergronden voor volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost problemen adequaat op

De onderliggende competenties zijn: 
Vakdeskundigheid toepassen, 
Materialen en middelen inzetten,
Plannen en organiseren, 
Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, 
Kwaliteit leveren

B2 Brengt leemstuc aan en werkt het af

De gezel stukadoor zet maten uit, maakt materiaal aan en brengt raap- en afwerklagen voor leemstuc aan. Indien van toepassing brengt hij ook stucprofielen en versteviging aan. Hij controleert zijn werkzaamheden en lost voorkomende problemen op.  

Hierdoor is de ondergrond is conform de gestelde richtlijnen en eisen beraapt en afgewerkt met leemstuc.  

De gezel stukadoor:
- zet op basis van ruimtelijk inzicht maten nauwkeurig uit, maakt materiaal in de juiste verhouding aan en brengt daarna op basis van vaktechnisch inzicht raap- en afwerklagen voor leemstuc, profielen en versteviging aan
- gebruikt materialen en middelen effectief, efficiënt en zorgvuldig
- brengt leemstuc aan volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost problemen adequaat op

De onderliggende competenties zijn: 
Vakdeskundigheid toepassen, 
Materialen en middelen inzetten, 
Kwaliteit leveren

C Verdiept zich de ciruclaire economie

De gezel stukadoor beschikt over algemene kennis op het gebied van de ciruclaire economie.
De mate van complexiteit wordt enerzijds bepaald door de veelheid aan producten en gebruikte materialen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De gezel stukadoor is op de hoogte van en moet zich houden aan algemeen geldende normen en richtlijnen en specifieke richtlijnen van de leverancier.
Bij problemen stelt hij zelf prioriteiten, bedenkt oplossingen en bepaalt of overleg met zijn leidinggevende en/of andere betrokkenen nodig is.

Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bezit kennis van de circulaire economie
- bezit kennis van recyclingmogelijkheden
- bezit kennis van de samenstelling van stukadoorsmaterialen
- bezit kennis van vakterminologie rond de circulaire economie
- bezit kennis van de mogelijkheden om afval af te voeren (met het oog op de circulaire economie)

Uit onderzoek is gebleken dat afval van stukadoors te recyclen is en dat stukadoors bereid zijn stukken terug te nemen naar hun leverancier.

Muren afwerken

Muren kunt u behangen of betegelen. Afwerken met pleisterwerk kan ook, of met plaatmateriaal dat u eventueel schildert.

Pleisterwerk

Voor pleisterwerk kunt u het beste rogips gebruiken, een afvalproduct van elektriciteitscentrales. Een laag van 1 mm is voldoende. Gipssoorten als fosforgips,
nitrogips, of fosforzuurgips bevatten veel radon. Een te hoog radongehalte in huis is ongezond. Voor een kalkzandstenen binnenwand is kalkmortel het beste. Breng een laag van 2 mm aan. Cellenbetonblokken maakt u behangklaar met rogipsmortel.

Behang

Een muur behangen is milieuvriendelijker dan pleisteren, omdat het minder materiaal vergt. Met name gerecycled papierbehang is minder milieubelastend dan
vinylbehang. En vinylbehang is minder makkelijk afbreekbaar. Vinyl behang is bruikbaar in vochtige ruimtes. Gebruik het echter niet als de muren zelf vochtig zijn, want die worden erdoor afgesloten en hierdoor ontstaan vochtproblemen onder het behang.

Behangselplak dat u met water aanmaakt, heeft de voorkeur boven kant-en-klare vloeibare lijm. Dit laatste kan vluchtige organische stoffen bevatten.

Tegels

De wanden van badkamer en toilet kunt u het beste betegelen. Op een stenen, niet-werkende ondergrond kunt u de tegels bevestigen met poederlijm op cementbasis of mortel. Dit bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

Plaatmateriaal of een wand met wandverwarming zal gaan werken. Gebruik voor de tegels in dit geval pastalijm van acrylaatdispersie.

Vloertegels kunt u op een niet-werkende ondergrond bevestigen met behulp van een mortel of poederlijm op cementbasis. Op een werkende vloer, bijvoorbeeld
met vloerverwarming, is het gebruik van pastalijm van acrylaatdispersie aan te raden.

Plaatmateriaal

is er in vele soorten en maten. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit de volgende materialen:

• Triplex en multiplex.
Eerste keus in een droge ruimte is plaatmateriaal met FSC-keurmerk.
Tweede keus zijn platen van Europees hout.

• Hardboard. Sommige hardboardsoorten zijn goed bestand tegen vocht en zijn in natte ruimten toepasbaar.

• Cementgebonden plaatmateriaal is
- schimmel- en vochtbestendig,
- heeft een hoge warmte- en geluids - isolatiewaarde
- is brandvertragend.
Het wordt vooral buiten gebruikt, en in vochtige ruimtes.

• Gipsplaten worden gemaakt van natuurgips of rogips. Rogips belast het milieu minder dan natuurgips.Natuurgips wordt gewonnen in mijnen, en dit
kan het landschap aantasten.

• Spaanplaat. Gerecycled materiaal en komo.

Afval

In de thuissituatie mag pleister, mortel, behangplaksel, resten vulmiddel en vergelijkbaar afval niet gescheiden te worden ingeleverd. Deze resten kunnen bij het gewone afval. Als u veel bouw- en sloopafval heeft, informeer dan bij de gemeente naar de mogelijkheden om dit gescheiden in te leveren.

Formaldehydegras

Uit spaanplaat, triplex en MDF-plaat kan formaldehydegas vrijkomen.
Dit kan irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken.
Plaatmateriaal met KOMO-keur of met een 'U' van Überwacht geeft weinig formaldehyde af.
Ook hardboard heeft een lage formaldehydeafgifte en bij gipsplaten en cementgebonden platen is de afgifte verwaarloosbaar.

Vulmiddelen

Voor het afwerken en herstellen van beschadigingen in pleisterwerk zijn vulmiddelen zonder organische oplosmiddelen de beste keus.
Behandel een verse steenachtige ondergrond (pleisterwerk, gipsplaten zonder kartonafwerking) eerst met een voorstrijkmiddel.
Vraag in om een oplosmiddelarme soort.

De duurzame stukadoor moet het volgende kunnen:

In groen het verschil tussen de gewone en duurzame stucadoor

 

Uitvoering in vereist werktempo (situationele normen)  
Brengt pleisterdragers aan Plaatst lichte scheidingswanden Brengt isolerende pleistersystemen aan Controleren van ondergrond op bijvoorbeeld lucht- en vochtdichting aan de hand van een checklist Brengt decoratieve pleisters aan Brengt lijstwerk en/of ornamenten aan
controleren van de bestaande draagconstructie maatvoeren en uitzetten van de wanden voorbehandelen en / of uitvlakken van ondergronden controleren van ondergronden en behandelen of eventueel uitvlakken of saneren ondergronden controleren van ondergronden (vocht- en zoutmetingen) maken van trekmallen
eventueel herstelen van de bestaande draagconstructie stellen van profielen en/of aanbrengen van specikim aan zorg voor gewenste luchtdichting en dampdichting zorg voor gewenste luchtdichting en dampdichting maskeren van bouwdelen trekken van lijsten
aanbrengen afhankelijk van het toe te passen systeem, pleisterdragers tegen verlaagde of direct tegen de draagconstructie plaatsen van kozijnen aanbrengen en afwerken van isolerende pleistersystemendragers volgens richtlijnen van de systeemhouder plaatsen van profielen voorbehandelen van ondergronden en stellen van profielen aanbrengen van lijsten en/of ornamenten
aanbrengen van de nieuwe draagconstructie, eventueel hangers en pleisterdragers plaatsen van blokken en/of elementen aanbrengen doorvoeren van profielen, afdichtingsmaterialen en ondersteuningsconstructies aanbrengen van (plakken en/of mechanisch bevestigen)van platen indien nodig, vertinnen en/of saneren van ondergronden verstekken van lijsten
opruimwerkzaamheden uitvoeren bouwen van scheidingswanden m.b.v. profielen en gipskartonplaten opruimwerkzaamheden uitvoeren zorg voor juiste aansluiting op ondergrond en tussen de isolatie onderling eventueel berapen ondergronden verwerken en registreerden van materiaal en afval/tijdsbesteding
verwerken en registreren van materiaal en afval/tijdsbesteding afwerken van naden en aansluitingen verwerking en registratie van materiaal / tijdbesteding aanbrengen van profielen en de grondmortellaag en voorzien van wapeningsweefsel eventueel aanbrengen van een afwerklaag  
  opruimwerkzaamheden uitvoeren   vastmaken van de aansluitingen tussen gevelisolatie en kozijnen eventueel repareren en/of vlak maken of egaliseren van de ondergronden  
  verwerken en registreren van materiaal en afval/tijdsbesteding   aanbrengen van een afwerklaag (minerale pleisters of kunstharsgebonden pleisters) aanbrengen en afwerken van decoratieve pleisters  
      verwerkt en registreert materiaal en afval/tijdsbesteding verwerkt en registreert materiaal en afval/tijdsbesteding  
           
Voert betonreparatie uit Brengt zand- en cementgebonden dekvloeren aan Omgevingseisen Esthetische, bouwtechnische en constructieve eisen Bouwfysische eisen  
beoordelen en voorbehandelen van ondergronden zand- en cementgebonden dekvloer aanbrengen volgens norm NEN 2741 Arbo Hanteert verwerkingsrichtlijnen Controleer voor afwerking op warmteverliezen door slechte aansluiting isolatieplaten op ondergrond  
maken en aanbrengen van hulpbekisting aanbrengen van thermische isolatie onder vloer Veiligheid, (gebruik van PBM) Voert uit conform gevraagde kwaliteit Controleer voor afwerking op warmteverliezen door slechte aansluiting isolatieplaten onderling en op andere elementen  
voorbewerken en uitvoeren van handmatige reparaties aan beton zorg voor juiste luchtdichtingen bij doorvoeringen Milieu, afval en minder milieubelastende materialen Zijn dilataties goed aangebracht Controleer voor afwerking op goede luchtdichting  
zorg voor de gewenste luchtdichting zand- en cementgebonden dekvloeren egaliseren en repareren Zorg voor goed opleverdossier (CE-markeringen, foto's etc.) Juist gebruik van isolatieplaten, bevestigingsmaterialen, stucprofielen, wapeningslaag en pleister/afwerklaag Controleer voor afwerking op goede optrekkende vochtwering bij fundering. Pas de waterdichte afwerking toe tot boven maaiveld.  
repareren van beton ( cosmetisch beschadigingen) verwerkt en registreert materiaal en afval/tijdsbesteding   Voorkom redispergeren Controleer voor afwerking op koudebruggen.  
verwerkt en registreert materiaal en afval/tijdsbesteding     Zorg voor juiste aansluiting van buitengevelisolatie op kozijnen en andere doorbrekingen om schade te voorkomen zorg voor waterdichtheid  
      Tref de juiste voorzieningen tegen stootbeschadigingen Controleer voor afwerking op de juiste wering van geluid van buiten en de geluidsisolatie tussen woningen. Houdt rekening met dilataties.  
        controleer op de juiste brandveiligheid en brandwerendheid  
        Zorg voor de juiste aansluitingen op kozijnen om schade (door vocht) te voorkomen  

Colvitro

Colvitro is bezig stuc te ontwikkelen dat bestaat uit een vulstof van gekleurd glasgranulaat. Dit glas is schoon glas van consumentenverpakkingen (glasbak). In het opwerkingsproces voor het recyclen van het glas (toevoegen in de productie van glazen verpakkingen) blijft er een reststroom over die niet kan worden omgesmolten. Dit is de basis van Colvitro.
Ze zeven de glaskorrels en coaten deze vervolgens. Dit is de basis voor het stuc materiaal en de substituut voor kalk - gips.

Naast de basis hebben ze ook een drager om het glasmateriaal aan te brengen.
Dit hebben we speciaal laten ontwikkelen voor het product.

Meer info en contact zie https://colvitro.com/

 

Websites

duurzaam stucadoren

http://www.artefino.be/materialen.htm

 
Stucmaterialen die duurzaam zijn.
duurzaam stucadoren

http://www.ecologischbouwen.be/tierrafino_leempleister.htm

 
Ecologisch stuken, met milieu- en gezondheidsaspecten.

Hoe je moet stukadoren doet Dennis Mulder voor 
https://www.youtube.com/watch?v=jUwP5Me_3lw

Wie hier goede websites bij weet die graag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.