Open menu

Duurzame weg- en waterbouw

Arbeidsprofiel Bioasfalt Klimaatadaptatie
Aandachtspunten Richtlijnen  Nieuw asfalt
Afval Energie uit asfalt     Wegmarkeringen
Steeds slimmer          Rioleringen  
Innovaties Riothermie  Opdracht
Circulair Tunnels  
  Bruggen  

 

  

solarwall

Solar geluidswal die meteen overdekte parkeerplaats is en een groenvoorziening. 's-Hertogenbosch 2017 

Duurzamer asfalt

BAM Infra Nederland gebruikt vanaf nu alleen nog asfalt dat op lagere temperatuur geproduceerd wordt: 110 in plaats van 165 graden Celsius. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van het asfalt met 30 procent. (2023)

Het leasen van een weg

2019 Bouwconcern Dura Vermeer en de provincie Overijssel gaan een provinciale weg op een nieuwe manier beheren. De provincie ‘huurt' als het ware de weg en betaalt alleen voor het gebruik. Op dit moment legt één aannemer een weg aan en wordt hij hiervoor betaald door de provincie. De provincie is vervolgens eigenaar van de weg en contracteert andere aannemers voor het onderhouden van de weg. In het algemeen bouwt de eerste niet zo, dat het onderhoud later minimaal is. nu misschien wel.  
 
Wat staat in het nieuwe Kwalificatiedossier?
In het nieuwe kwalificatiedossier dat geldig is per 1-8-2023 Middenkader bouw en infra Crebonr. 23353 staat:

bezit brede kennis van duurzaamheid van de productie en het product en verder
bezit brede kennis van klimaatadaptieve maatregelen binnen de infra
bezit kennis van de beoordelingsmethode voor duurzaamheidsprestatie
kan wettelijke regels, bedrijfsprocedures en of voorschriften toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit

Wat doet de vakman in de GWW

zie hier.

Het gaat over Asfaltafwerker, Balkman, Opperman bestratingen, Straatmaker, Vakman GWW, Allround Vakman GWW, Waterbouwer en de Allround Waterbouwer.

Basis gww-werk uitvoeren
Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
Richt werkterrein in en onderhoudt het
Maatvoeren
Verricht voorbereidende werkzaamheden
Verhardingen aanbrengen
Werkterrein in afgesproken staat brengen
GWW-werk uitvoeren
Wegfundering aanbrengen
Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
Bermen aanleggen
Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen/straten/aanbrengen/repareren
Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
Grondkering plaatsen

Er wordt gewerkt met

• Grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.
• Grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen.
• Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag).
• Fundering: ongebonden steen- of steenachtige materialen.
• Fundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaal.
• Grind en grindvervangers in cementbeton.
• Grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels.
• Zand en zandvervangers in cementbeton.
• Zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.
• Cement.
• Vulstoffen voor bitumineuze mengsels.

Bij al deze stoffen gaat het over de

Winning:
van grondstoffen

Productie:

van materialen 
van additieven
van kapitaalgoederen en de afdanking er van 

Transport:

• grondstoffen naar producent
• producent naar bouwwerk
• transport bouw- en sloopafval

Aanlegfase:

• aanleg werk
• verliezen tijdens de aanleg

Gebruiksfase:

• uitloging
• onderhoud
• vervangingen

Afdankfase:

• ontmanteling werken
• afvalverwerking van alle materialen die vrijkomen gedurende de levenscyclus van de constructie

zonnewal

Het gaat over de volgende zaken !

- de bodem is een voorraadkamer voor delfstoffen die niet of nauwelijks worden aangevuld. De delfstoffen raken dus op.

- teer in asfalt is kankerverwekkend (wordt niet meer gebruikt)

- verzilting van  de bodem door het gebruik van strooizout

- het aandrukken van de bodem zorgt ervoor dat regenwormen er niet meer doorheen kunnen en de plantenwortels niet meer kunnen ademen (b.v. door bestrating, asfalt, zware machines -> op ballonbanden)

- dieren worden doodgereden omdat wegen hun gebied doorkruisen

- 1 liter olie kan 1 miljoen liter drinkwater ondrinkbaar maken. Het verhindert dat lucht en water in de bodem kan komen waardoor de bodem levenloos wordt

- Als wortels perse weg moeten zaag je ze glad af en dicht ze met wondafdekmiddel (tegen infecties)

- scheiden van afval (poetsdoeken, oliehoudend afval, afgewerkte motorolie, afgewerkte hydrauliek olie, uitgewerkte remolie, koelvloeistof)

- Nederland telt 110.000 plaatsen waar de bodem vervuild is.

- Veelvuldige aanraking met aardolieproducten geeft een verhoogde kans op huidkanker

- Milieu-eisen van de overheid als zorgplicht (de plicht rekening te houden met het milieu), wetten en regelingen, strafmaatregelen

Milieu-eisen van opdrachtgevers b.v. RAW-bestekbepalingen  waarin niet is toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen die vrijkomen bij het reinigen van materieel in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. Het opvangen van die stoffen dient minimaal te geschieden d.m.v. absorptiematten.VCA-aannemers. Deze aannemers zijn gecertificeerd hetgeen betekent dat het bedrijf een strenge toetsing op veiligheid en milieu heeft doorstaan.

ISO gecertificeerde aannemers. Deze aannemers pakken milieuzorg in hun bedrijf systematisch aan.

- Probeer het verbruik van machines, brandstof en materialen terug te dringen

- Probeer hinder door stof, stank en lawaai terug te dringen

- Probeer vervuiling van de bodem te voorkomen

- Probeer milieuvriendelijke alternatieven te zoeken voor schadelijke stoffen.

Milieuzorgsystemen waarin milieuzorg in het bedrijf systematisch wordt aangepakt waarin plannen en procedures worden gemaakt die regelmatig gecontroleerd worden op de voortgang. 

Hoe om te gaan met afval

- Hergebruik van straatstenen en asfalt (65 % gat naar funderingen ophogingen de rest wordt gemengd met nieuw asfalt)

- Ongesorteerd vuil verbranden geeft verontreinigd vliegas en slakken

- Sla freesafval zo kort mogelijk in de berm op  maar bij voorkeur in een container of afgedekt

- Van reinigers voor de asfaltspreidmachine, kleefkar en sproeilans op met een synthetische vezelmat en voer die af als chemisch afval.

- Veeg en zuig verfresten op na het gritstralen van stalen leuningen en markeringen en voer de resten af als chemisch afval. 

- Op de werkplaats / bouwterrein moeten bidons of containers staan waarin afvalstoffen apart verzameld kunnen worden

- Voorkom morsen van afgewerkte olie, smeermiddelen, koelvloeistof en accu's en breng alles mee terug naar de werkplaats

- Voorkom onnodige verdichting van de grond door rijplaaten of ballonbanden te gebruiken

- Beperk luchtvervuiling door de motor af te zetten als er geen werk is

Steeds slimmer en duurzamer.

P1310365 1

stratenmaker
stratenleggen

Er komen nieuwe hulpmiddelen en nieuwe manieren om te meten, om afval te verwerken, nieuwe materialen etc.

Houten fietsbruggen zijn veel beter voor het milieu dan andere.

fietsbrug

Eigenlijk is hout in de GWW het beste maar ja, waar haal je het vandaan ?

biobased in gww

Bosbeschadiging is laakbaar maar als je verantwoord kapt en gecertificeerd hout koopt valt het misschien wel mee. 

Men is aan het kijken naar houten wegen, bruggen, wegmeubilair en bouwmaterialen.  

hout in GWW

https://youtu.be/RrVdbnoXgZs

Innovaties

Via het HERA systeem (High Ecological Recycling Asfalt) kan asfalt vijf maal worden hergebruikt. Het is een energiezuinige trommel die 75 % minder CO2 uitstoot, geen geuroverlast geeft en 30 % minder aardgas.Vanwege indirecte verhitting. Hier een filmpje over de werking.

Zo is men ook bezig met zelfhelend asfalt met staalwol dat warm wordt als je er met een magneet over gaat. Dan vloeien de scheurtjes weer dicht.

Recyclingbedrijf Reko legt in de Rotterdamse haven een nieuwe installatie om asfalt en dakleer te zuiveren. Na het zuiveringsproces blijft er naast de grondstoffen zand en grind, elektriciteit en warmte over. Jaarlijks kan ongeveer 30.000 megawatt aan energie worden opgewekt, waarmee 7.500 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. In de afgelopen 12 jaar is 7,2 miljoen zand en grind geproduceerd voor de bouwindustrie.

- Wegen met slimme sensoren in het wegdek die zichzelf opladen en die meten wanneer zout gestrooid moet worden.
- Wegen die energie opleveren, met zonnepanelen als ondergrond
- Planten die fijnstof absorberen,
- Glowing in the dark markeringen,
- Wegen die met de rijder communiceren,
- Kristallen in de weg die oplichten als bevriezing plaatsvindt,
- Verf die 's-nachts nog 10 uur blijft nastralen,
- Wegen die 100 meter voor de auto oplichten,
- Elektrische auto's die voor stoplichten worden opgeladen,
- Energie halen uit het rijden over asfalt. 
- Houten abri’s en vangrails 
- Dynamische wegverlichting die ’s nachts dimt als er weinig verkeer op de weg is. 
- Verkeersborden van bamboe. 
- Rode tegels van het fietspad van geopolymeer als vervanger van cement.
- Fietspad met zonnepanelen geplaatst en een warmtecollector, een omgekeerde vloerverwarming. De warmtecollector wint zonnewarmte uit het weg-oppervlak en slaat die ondergronds op. Deze warmte wordt later gebruikt voor verwarming van bedrijfspanden.
- In 2018 kreeg Flevoland een voetpad van gerecyclede bladen van windmolens.
- New York krijgt duizenden lantaarnpalen die onder andere luchtkwaliteit kunnen meten, ijs- en sneeuw opsporen en helpen bij het managen van verkeersstromen. De New York Power Authority (NYPA) werkt bij de introductie van de slimme lantaarnpaal samen met Signify.
- Lantaarnpalen die onder andere fijnstof, koolmonoxide en stikstof meten. Als blijkt dat deze waarden heel hoog liggen in een bepaalde straat, kunnen auto’s via matrixborden of automatisch via de routeplanner worden omgeleid om de ongezonde straat te ontzien. In dat geval is het noodzakelijk dat de sensoren op de lantaarnpalen communiceren met de matrixborden en de (elektrische) auto’s die door de straat rijden.
- Wat veiligheid betreft kan een lantaarnpaal voorzien van geluidssensor, GPS en wifi de politie waarschuwen bij onraad. Bijvoorbeeld als de sensoren ‘s nachts het geluid van glasgerinkel oppikken bij een gesloten winkel. Ook kan de lantaarnpaal een oplossing bieden voor nieuwe communicatienetwerken, zoals 5G. Voor deze internetverbinding is een veel fijnmaziger netwerk van opstelpunten nodig.

Slimme stoplichten

Dankzij de vele telefoons met Android als besturingssysteem verkrijgt Google vrij zuivere data over beweegpatronen. Tel daar bij op alle ingebouwde navigatiesystemen die ook op Android draaien en je hebt een gigantische bron aan systemen die voortdurend hun locatie delen. Google kan uit al deze data complexe modellen maken die verkeersbewegingen voorspellen. Zo kan het systeem duizenden kruispunten tegelijk analyseren en meerdere punten met elkaar synchroniseren zodat auto’s kunnen blijven rijden. (2023)

Asfaltcentrale

In zo'n centrale wordt zand, grind, steenslag en vulstoffen gemengd met bitumen, het bindmiddel. Steeds meer gebruikt men er oud asfalt voor. 

 zonnewal

Zonnepanelen op het wegdek

berijdbare zonnepanelen op de vluchtstrook van de A2. Nederland beschikt over 20 miljoen vierkante meter aan vluchtstrook. Als dit oppervlakte compleet met berijdbare zonnepanelen wordt belegd, levert dit jaarlijks voldoende stroom op om 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Waarom de zonnepanelen op de vluchtstrook liggen en niet op de rijbanen lees je in dit artikel. (En dat heeft niet alleen met rendementsverlies bij files te maken).

Duurzame (LED) verlichting

De vervanging van traditionele verlichting door led-verlichting op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen levert naar schatting een stroombesparing van 241.600 kilowattuur per jaar en een CO2-reductie van 116 ton per jaar op.

Een lantaarnpaal kan ook verkeersregelaar, luchtmeter, laadpaal en ordebewaker worden.

Parken boven wegen

De Amerikaanse plaats Atlanta heeft plannen voor een park dat niet naast de snelweg ligt, maar er bovenop. Het doel van het park is om de leefbaarheid van de stad te vergroten en door groenvoorziening het stadsklimaat verbeteren. Door de aanleg van de groenvoorziening in het gebied, hopen de architecten van architectenbureaus Rogers Partners en Nelson Byrd Woltz Landscape Architects onder andere de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad te koelen. 

Voor de bewatering van de planten wordt het park voorzien van regenwateropslagsystemen. Daarnaast worden er in het 762 meter lange park voet- en fietspaden aangelegd. Hiermee hopen de architecten wandelen en fietsen te stimuleren.

Het grote onderhoud aan de Zuid-Hollandse provinciale weg N211 leverde 4.000 ton CO2-uitstoot op.  Tegelijkertijd leveren maatregelen in en rond de weg tijdens de werkzaamheden en de levensduur van de weg CO2-besparingen en compensatie op. De teller komt uit op 14.000 ton CO2 dat in totaal wordt bespaard of gecompenseerd wordt.

Elektrische snelweg in Australië

Australië k claimt de langste ‘elektrische snelweg’ ter wereld. In de praktijk betekent het dat Australië ruim 1.600 kilometer aan snelwegen uitrust met laadstations voor elektrische auto’s. De zogeheten ‘electric super highway’ loopt van Cairns naar Coolangatta in de staat Queensland.

Zonnecellen in het geluidsscherm

In Pijnacker-Nootdorp presenteerde BAM eind vorig jaar het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen. Een win-win situatie voor de omwonenden, want het scherm blokkeert niet alleen het snelweggeruis, maar levert ook energie op voor tien huishoudens.

Het scherm is onderdeel van een nieuwe generatie geluidsschermen, die speciaal zijn ontworpen om geluid te weren en tegelijkertijd energie te leveren. In onderstaande podcast vertelt Richard Veenstra, tendermanager bij BAM Infra, over het geluidsscherm.

Onderlaag voor asfalt van schoongespoelde as uit afvalverbranding.

Wereldprimeur met een nieuwe onderlaag voor asfalt van schoongespoeld as uit afvalverbrandingsovens. Niemand levert zulk schoon materiaal aan de wegenbouw als HVC en Boskalis Environmental. Deze onderlaag bestaat uit bodemas, het restmateriaal na verbranding van afval.

s Werelds eerste fietspad van gerecycled wc-papier

is aangelegd tussen Leeuwarden en Stiens. Het laatste stukje asfalt van de fietssnelweg werd donderdag gelegd tijdens de openingsceremonie. Het fietspad is een product van het project Van Afval naar Asfalt.

Van WC-papier naar asfalt

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton aan wc-papier doorgespoeld. Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Stowa, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose sloegen de handen ineen om dit wc-papier een nieuw leven te geven. Het consortium wint papiervezels uit afvalwater en maakt daar vervolgens asfalt van. Deze vorm van recycling is volgens het consortium uniek in de wereld. 22-9-2016

Van restant papierfabrieken naar asfalt

In 2020 is een weg in het havengebied van Vlissingen gemaakt van bioasfalt. Dat asfalt bevat een restproduct uit de papierindustrie en is daarmee een stuk minder vervuilend dan gewoon asfalt, dat fossiele stoffen bevat. Het is de eerste grootschalige toepassing van het bioasfalt, dat universiteiten samen met bedrijven de afgelopen jaren ontwikkelden en testten.

Het asfalt vervangt de helft van het bitumen (een teerachtige fossiele stof) door lignine, een restproduct uit de papierindustrie. Mede dankzij deze vervanging kan het asfalt ook op een lagere temperatuur aangelegd worden. Zo wordt op twee manieren CO2-uitstoot bespaard. 

Wegen van gerecycled plastic

Zwolle heeft de allereerste PlasticRoad ter wereld gemaakt van gerecycled plastic.. Nu wil de maker van de plastic weg opschalen, en de weg geschikt maken voor parkeerplaatsen en zelfs autowegen.

Door de manier waarop de waterberging is geïntegreerd in de losse wegdekdelen kan de PlasticRoad 300 liter hemelwater bergen per vierkante meter. Deze waterberging biedt uitkomst in periodes van extreme regenval en in tijden van droogte, omdat het opgeslagen water langzaam wordt geïnfiltreerd in de bodem wanneer dit nodig is.

Met het hergebruik van huishoudelijk afvalplastic bespaart de PlasticRoad 50 tot 70 procent op CO2-uitstoot ten opzichte van een traditioneel fietspad van asfalt of betontegels. Tests lijken uit te wijzen dat een PlasticRoad 50 jaar meegaat. Dat is langer dan een normale weg. Bovendien bestaat een PlasticRoad uit losse componenten die los van elkaar te vervangen zijn en 100 procent recyclebaar, allemaal factoren die het onderhoud nog duurzamer maken. Zie duurzaambedrijfsleven.

Grasfalt

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor:

Besparing van fossiele grondstoffen.
20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC! Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
Duurzame opslag van CO2 door olifantsgras.

Ieder jaar komt 10.000 ton afgesleten autoband in de natuur. Niet zo erg als dat eenmalig gebeurt maar het gebeurt al tientallen jaren. Er bestaat een bacterie die het kan afbreken en men denkt eraan die meer te gaan verspreiden. (2024) Heijmans.

Overbescherming uit wilgentenen en biocomposiet

Waar meestal hardhout, plastic of staal gebruikt wordt als oeverbescherming, worden in de Betuwe twee andere materialen getest. Aan de rand van een sloot worden wilgentenen en biocomposiet geplaatst. Beide prototypen worden de komende maanden getest op levensduur, techniek en kerende hoogte. 

Bioasfalt

Wageningen opent ’s werelds eerste fietspad gemaakt van bio-asfalt. In dit mengsel wordt gebruik gemaakt van een biobased bindmiddel lignine, een natuurlijke stof in de celwanden van planten en bomen die stevigheid biedt.Dit natuurlijke bindmiddel komt in enorme hoeveelheden als reststroom vrij in de processen van papierproductie en bioethanol. De lignine wordt verwerkt tot biopolymeer dat de asfaltbestanddelen, zoals zand en grind, aan elkaar bindt.

In Nederland wordt tien miljoen ton asfalt geproduceerd waarvoor zo’n 400.000 ton van de aardolielijmstof bitumen nodig is,

“In het bio-asfalt wordt gewerkt met een gepatenteerde formulering waarin 50 procent lignine en 50 procent bitumen zit. Bijkomend voordeel is dat het asfalt hierdoor bij 130 graden, in plaats van 180 graden Celsius, kan worden verwerkt. Dit geeft een enorme milieuwinst.” Maar alles is nog te duur. Men is daar nu mee bezig.

zonnewal

Kijk ook op http://p-plus.online-magazine.nl/nl/magazine/10521/796772/4_the_bigger_picture.html

zie ook www.duurzaamgww.nl

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Volgens Enexis (actief in Brabant, Limburg, Drenthe, Overijssel en Groningen) moet het stroomnet door de sterke toename van duurzame energiebronnen in 2020 en 2021 fors uitgebreid worden. Het gaat dan om verzwaring van het netwerk, bouw van middenspanningsstations en aanleg van extra kabels om duurzame stroom te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.

De uitbreiding van netwerk en aanleg van kabels wordt ook bemoeilijkt door schaarste aan technisch personeel. Netbeheerders staan te springen om technici. Ze proberen via het contracteren van zij-instromers, projecten met statushouders en werven op scholen en opleidingen. De investeringen van Enexis zijn noodzakelijk vanwege de sterke toename van aansluitingen van bedrijven - bijvoorbeeld beheerders van zonneparken - die energie willen terugleveren. De afgelopen drie jaar stegen die van 1800 naar ruim 4600. Het aantal particuliere aansluitingen ging van ruim 122.000 naar 342.000. Die aantallen stijgen de komende jaren fors, zo verwacht Enexis.

Richtlijnen

Waaraan duurzame wegen moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame zware machines moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame grondverzetmachines zoals loaders en graafmachines, maaimachines, veegmachines, tractoren etc moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan Duurzaam Bouwrijp maken, Grondwerken en Sanering/Bodemreiniging moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaam straatmeubilair moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame openbare verlichting moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame verkeersregelinstallaties moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaamheid bij kunstwerken moet voldoen is hier weergegeven
Waaraan duurzame gladheidbestrijding moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzaamheid bij waterbouwkundige werken moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan een duurzame riolering moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame gemalen moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzame waterzuivering en slibbehandeling moet voldoen staat hier weergegeven.
Waar de duurzame sloop van gebouwen moet voldoen staat hier weergegeven.

Energie uit asfalt

zie http://www.roadenergysystems.nl/

Met 1 m2 wegdek kan je ongeveer 10 m2 woning verwarmen en koelen.

duurzame civiele techniek

duurzame civiele techniek     duurzame civiele techniek
duurzame civiele techniek

Wie weet kan je in de toekomst gebruik maken van de druk van de autobanden (piezo elektrisch) Als alle wegen in de VS zonne-energie konden opwekken had je genoeg voor 3x de VS.  Konden wegen maar werken als zonnepanelen.

Rioleringen

Tegenwoordig scheidt men grijs en regenwater. Je hebt dan kleinere riolen nodig maar het spul er in is wel meer geconcentreerd dus de buizen worden meer aangetast. M.n. beton kan er niet goed tegen. PVC kan niet goed gerecycled worden. Je kan het wel gebruiken voor nieuwe buizen maar dan zit de gerecycelde PVC ingeklemd tussen een nieuwe binnen en buitenkant. PE buizen kunnen wel gerecyceld worden en buizen van keramiek (van Keramo) gaan 100 jaar mee en zijn C2C. 

Riothermie

De fabriek van CêlaVita loost dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden Celsius in het riool. Door middel van riothermie wordt via warmtewisselaars energie teruggewonnen uit afvalwater in het rioolstelsel. Het warme water van bad, douche, wasmachine, spoelbak e.d. kan er ook voor dienen. De gemiddelde temperatuur van rioolwater is 23 graden C. In de winter is de riooltemperatuur 6 graden C. Met een  warmtewisselaar kan dit temperatuurverschil worden gebruikt om energie terug te winnen.

zonnewal

Energieneutrale tunnels

Energieverbruik van verlichting in tunnels terugbrengen is prioriteit nummer één, omdat daar de meeste energie naartoe gaat. Zo wordt de eerste 100 meter van de tunnel voorzien van licht asfalt, zorgt een speciale coating op de muren voor lichtreflectie en valt via roosters extra daglicht in de tunnel. Ook glasvezel wordt ingezet om zonlicht van buiten op te vangen. Het licht wordt ‘opgesloten’ in de kabel en kaatst heen en weer totdat het in de tunnel aankomt. Die glasvezelkabel kan inmiddels een lengte van 100 meter bereiken.

Hoe feller het zonlicht rondom de tunnel is, hoe feller de ingangsverlichting moet branden om ‘een zwart gat effect’ te voorkomen als een automobilist de tunnel inrijdt. Het mooie met een glasvezelsysteem is dat de intensiteit van het zonlicht in de tunnel zich automatisch aanpast aan de intensiteit van het zonlicht buiten. 

Daarbij werkt veel in een tunnel op gelijkspanning. Omdat gelijkspanning niet tussentijds wordt omgezet tot wisselstroom levert dit energiebesparing op.

De energie die nodig is om onder andere de ledverlichting te laten branden en de systemen te laten werken, wordt opgewekt met behulp van 20.000 zonnepanelen. Zo maken zonnepanelen langs de weg een vangrail noodzakelijk en vraagt de plaatsing van zonnepanelen op de aflopende helling naast de snelweg om tegels, zodat de grond bij een hevige regenbui niet wegspoelt. Aangezien bij de ontwikkeling van deze materialen ook CO2 vrijkomt, kan het zijn dat de aanleg van zonnepanelen op bepaalde plekken in eerste instantie meer energie kost dan het oplevert. “Dan moet je dus een andere oplossing vinden.

Het tunnelsysteem bepaalt zelf of energie bij een duurzame energiepiek direct wordt gebruikt in de tunnel of wordt opgeslagen of dat levering aan het energienet de beste optie is.

Bruggen

In Flevoland is in 2019 het eerste 'circulaire viaduct' van Nederland geopend. Het viaduct ligt nu tijdelijk bij Dronten, bestaat uit losse delen en is demontabel en verplaatsbaar. 

Zie Home - Bruggencampus 

bruggencampus

Het viaduct bestaat uit verschillende elementen die als LEGO-blokjes in elkaar grijpen. De voegen waarmee de betonnen elementen aan elkaar vastzitten, kunnen losgemaakt worden. Hierdoor kan het viaduct weer gedemonteerd worden. “Door te werken met elementen, kunnen bovendien met dezelfde ‘bouwstenen’ nieuwe viaducten worden gebouwd die variëren in lengte en breedte”, zegt Kees Quartel van prefab-bouwer Consolis Spanbeton.

Er bestaan ook biobased bruggen van biocomposiet.

Circulair

Een circulair viaduct.

De circulaire weg: oude autoweg wordt nieuwe autoweg

Als oude asfaltwegen worden opgebroken zit je met een enorme berg afval, waaronder het schadelijke goedje teer. Teer wordt echter wel bruikbaar als je het verbrandt. Wat overblijft zijn de restproducten zand en granulaat. Voeg hier vervolgens bitumen aan toe – afkomstig van oude dakbedekkingen – en tadaa: je hebt een nieuw asfaltmengsel dat volledig bestaat uit reststromen. En de warmte die vrijkomt bij de verbranding? Daar verwarm je huizen in de omgeving mee. Zo bouwde Dura Vermeer een van de eerste circulaire autowegen.

Duurzame reconstructie Croeselaan – gemeente Utrecht 

In dit project zijn zo veel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de huidige Croeselaan of de directe omgeving gebruikt. De toegepaste materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Dit helpt bij het opnieuw gebruiken van de materialen in de toekomst.

Prefab rotonde in Ermelo – Provincie Gelderland 

De rotonde bestaat uit 120 prefab betonelementen en werd in één weekend gerealiseerd. De betonnen elementen zijn modulair opneembaar en kunnen eventueel worden verplaatst naar een andere locatie.

Waterlab

Hier onder het waterlab van de Avans hogeschool

waterlab

 Zie ook Duurzaam GWW - Duurzaam GWW

Nieuw asfalt (2022)

De Gemeente Groningen heeft een nieuw soort asfalt ontwikkeld dat minder vervuilend is voor het milieu. Zo blijft het asfalt door de wittige kleur zo’n 15 graden koeler dan doorsnee asfalt, waardoor het minder snel slijt en fijnstof loslaat. De gemeente stelt het recept van het mengsel beschikbaar voor andere gemeentes.

 asfalt

 Duurzame wegmarkeringen

 Vaak gebruikt men daarvoor thermoplasten waarbij het materiaal wordt verhit tot 180 graden. Dan wordt het vloeibaar, waarna het in de machine gaat en wordt aangebracht op het asfalt. Koudplasten daarentegen worden koud verwerkt. De vloeibare harsen worden gemengd met een verharder. Bovendien vragen koudplasten om minder materiaal. De koudplast markeringen van Triflex gaan anderhalf keer langer mee. Maar ze zijn wat duurder en er zijn andere machines voor nodig.  

Een opdracht (gemaakt door Alex Langenberg Koning Willem I College)

In de grond- weg- en waterbouw is milieu belangrijk. Hier staat waarom.

Alternatieve materialen in de weg- en waterbouw

1 Pas tenminste twee verschillende soorten materialen toe in een dwarsprofiel van jullie project. 

2 Geef in een dwarsprofiel aan welke alternatieve materialen je de denkt toe te passen

3 Beschrijf wat hierbij de gangbare materialen zouden kunnen zijn

4 Beschrijf waarom dit een alternatief materiaal is

Checklist  Checklist Materialen & Milieu DWW.pdf  

Leidraad Bouwstoffen Rijkswaterstaat 

Secundaire bouwstoffen voor de wegenbouw