Open menu

dor2

Dor1

Op 10 december 2021 vierden we het feestje van duurzaamheid in het MBO: inspireren, ontmoeten, verbinden, en kennisdelen.

Dit jaar was het thema van het symposium: Hoe geef je vorm aan de leeromgeving van de (duurzame) toekomst?

Duurzaamheid - werken aan de Sustainable development Goals en aan een circulaire samenleving - wordt steeds belangrijker in het maatschappelijke debat en in het beroepenveld. Jongeren willen hier persoonlijk en met hun vak aan bijdragen en bedrijven en overheden vragen om werknemers die dat kunnen. Duurzaamheid en circulariteit zijn echter geen statische doelen: het gaat om complexe vraagstukken waarin de ontwikkelingen snel gaan en waarbij vaak lastige afwegingen moeten worden gemaakt. Steeds meer scholen in het MBO willen een leeromgeving bieden waarin ze hun studenten voorbereiden op deze complexe vraagstukken en waarin ze tegelijk zelf, met hun werknemers, en met hun omgeving kunnen leren en innoveren in kennis over duurzaamheid en circulariteit. Hoe doen zij dat? Wat zijn de geleerde lessen, de uitdagingen? Vragen die centraal staan:

Hoe rol je vernieuwende vormen van onderwijs (studentgericht, interdisciplinair, co-creatief, in samenwerking met externe partners) op gebied van duurzaamheid uit binnen je onderwijsinstelling? Wat is daarvoor nodig van bestuurders, docenten, studenten en andere stafmedewerkers? Hoe zorg je voor kwaliteit – betekenisvol leren voor alle partijen?
Hoe draagt je gebouw en duurzame bedrijfsvoering bij aan een betekenisvolle leeromgeving en hoe organiseer je dat?