Open menu

 techn7

Verslag symposium "Circulair en Klimaatneutraal MBO"  "ChecK" MBO                   

Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen  11 december 2018 

Duurzaamheid is geen hobby meer, maar wordt serious business bij overheid, bedrijven en in de samenleving. Hoe geven MBO’ers straks invulling aan het klimaatakkoord en de circulaire economie?

Het was een inspirerende dag, met leuke sprekers, interessante discussies en leerzame workshops. En natuurlijk een lekkere maaltijd tussendoor en na afloop een gezellige borrel om na te kunnen praten met elkaar.

De conferentie werd geopend door Peter van Mulkom (CvB ROC Nijmegen), waarna Prof Jan Jonker een inspirerende en dynamische presentatie gaf over de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan op weg naar een duurzame samenleving: het klimaat, de circulaire economie en een andere kijk op waarde van materialen. Dat het MBO een belangrijke rol speelt in het uitvoeren van de oplossingen spreekt natuurlijk voor zich!

De microfoon werd overgenomen door Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen), die ons direct meenam in een aantal mooie voorbeelden die dit jaar in Nijmegen – Green Capital of Europe 2018 – hebben plaatsgevonden.

Ook het bedrijfsleven mocht natuurlijk niet ontbreken, want écht duurzaam onderwijs dat maak je met elkaar! Wouter Flach van Kuijpers installatietechniek en Cesar Trijselaar van Gas 2.0 benadrukten in hun presentaties nogmaals de noodzaak van het MBO onderwijs in het realiseren van de transitie naar een duurzame samenleving.

Het MBO is bij uitstek de plek waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomt, wat ook nu zorgde voor een interessant gesprek. Ondanks de grote hoeveelheid waardevolle stages en uitdagende, valt er nog altijd winst te behalen in deze samenwerking. Wat zou het bijvoorbeeld waardevol zijn als alle docenten in het MBO door middel van een stage ervaring op zouden kunnen doen in een bedrijf wat zich bezighoudt met de circulaire economie. In deze groep docenten waren daar in ieder geval wel oren naar.

studenten
Studenten aan het woord

Tijdens de workshops had iedereen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. De ppt's en filmpjes er over staan hier onder.

Workshops met te downloaden presentaties

Circular Skills door Heleentje Swart. Op 15 januari 2018 zijn vijf transitieagenda’s circulaire economie aangeboden aan het kabinet, de provincies, VNO/NCW, MKB-Nederland, de gemeenten, de waterschappen, NGO’s en de vakbonden. Deze agenda’s zijn een inhoudelijke uitwerking van het grondstoffenakkoord dat weer is gebaseerd op het rijks brede programma circulaire economie. Deze vijf agenda’s gaan over verschillende onderwerpen: bouw, voedsel en biomassa, consumptiegoederen, maakindustrie en kunststoffen. In alle vijf deze agenda’s wordt gesproken over het belang van het opleiden van mensen voor (en in) de circulaire economie. In deze workshop verkennen we de vraag: vaardigheden voor een circulaire economie - waar praten we dan over? Of liever gezegd: wat doen we als we leven, werken, wonen in een circulaire economie?

Presentatie Worskhop Circular Skills

Finding Roots:

Studenten als duurzaamheidsambassadeurs door Imke Elstak. Finding Roots is een regionaal actieprogramma waarin studenten worden klaargestoomd tot ambassadeur voor de duurzame economie van morgen. Jongeren leren over leiderschap en duurzaamheid en ontwikkelen competenties die horen bij een duurzaamheidsambassadeur. Tijdens de workshop deelt programmaleider Imke Elstak lessons en learnings uit de eerste twee edities, vertelt een student wat de expeditie hen heeft gebracht, én hoor je hoe je zelf in je eigen regio aan de slag kunt. Zie ook http://www.maakdeswitch.nl/programmas/finding-roots en https://www.facebook.com/FindingRootsZeeland/ voor een indruk van dit programma.

Presentatie workshop Finding Roots

De Uitdaging

door Jan Oosting en Marscha Wagner. De energietransitie komt eraan en het onderwijs moet daarop in gaan spelen. Een hele uitdaging. 26 ROC's en hun directeuren Techniek zijn er mee aan de slag om te leren van elkaar en van goede voorbeelden, om experimenteerruimte te creëren, om een digitaal platform te creëren om leermiddelen te delen en om samen met bedrijven en branches ook na te denken over nieuwe competenties en andere manieren van werken.

Presentatie Workshop De Uitdaging

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep

samen bijpraten door Rob de Vrind. Over nieuwe ontwikkelingen, de uitwisseling van creatieve invullingen, ideeën over het lesmateriaal, ervaringen en hoe om te gaan met examinering. Veel interactie, veel delen van ervaringen, kansen en uitdagingen.

techn2
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

Impact met Inpact!

door Jan Krol en Gonneke Lereveld. Speel het Inpact-spel en maak van jullie ideeën een innovatiekans. Belicht vanuit verschillende rollen de kansen en uitdagingen en stel het ideale team samen. Met de zelflerende innovatiestrategie Inpact zet je aan tot innovatief ondernemerschap met maatschappelijke impact.

 

Presentatie Impact met inpact

Keuzedeel Onderhoud Windturbines

als bijdrage aan de realisatie van 1500 MW windenergie door Rob Duijm. Hoe vormt het keuzedeel Onderhoud Windturbines het antwoord op de opleidingsbehoefte voor de realisatie van windpark Borsele?Intensieve samenwerking tussen o.a. Orsted en Scalda heeft geleid tot heldere afspraken op gebied van personeelsbehoefte en opleidingsbehoefte.Hierbij is de inzet van het keuzedeel Onderhoud Windturbines van grote betekenis voor zowel regulier onderwijs als voor her- en bijscholing.Tevens wordt certificering op basis van internationale standaarden en regelgeving in de opleiding geïntegreerd, evenals de toekenning van het MBO-certificaat voor niet-reguliere studenten.In het eerste deel van de workshop lichten we toe hoe we dit doen. Deelnemers aan de workshop worden vervolgens uitgedaagd om activiteiten of vakgebieden te specificeren op gebied van de energietransitie en duurzaamheid die voor de dergelijke aanpak in aanmerking komen.

Presentatie Workshop Windturbines

Energie Transitie Skills

Build up Skills App en Nieuwe opleidingen Rob de Vrind. De 56 modules om nul op de meter te kunnen bouwen en renoveren zijn af. Welke modules zijn dat, hoe zien ze er uit, hoe werkt de Build up Skills App. Zijn ze bruikbaar in het reguliere onderwijs? In Brabant gaat men starten met de nieuwe opleiding Energiespecialist. Hoe ziet die opleiding er uit. Waarom gaat men die starten. Discussie over het vernieuwen van het MBO onderwijs in het licht van de energietransitie.

Presentatie Energie Transitie Skills

De SLIMCirculair challenge

in de bouw door Tanja Nolten. Ontwerp een duurzame woning samen met je gemeente. Bouw circulair legt contact met je gemeente en komt met een voorstel. Dat presenteert de gemeente en dan gaan studententeams ermee aan de slag. Uiteindelijk mogen de beste teams zich presenteren op een landelijke dag in juni 2019 waar het mooiste ontwerp en idee wordt gekozen door een vakkundige jury. De workshop gaat over de stand van zaken, de uitdagingen en lessen die tot nu toe geleerd zijn en wat challenges kunnen brengen voor het onderwijs en de deelnemende partners.

Presentatie Workshop SLIMCirculair

PPS voorbeelden

m.b.t. duurzaamheid door Gerard Krikke, Cesar Trijselaar en Marleen Deuss. In publiek-private samenwerkingen (PPS), werken mbo’s samen met het werkveld aan regionale uitdagingen. Gerard Krikke van Regionaal Co-makership, Cesar Trijselaar van Gas 2.0. en Marleen Deuss van de Technische 2.0. pitchen hun PPS. Hoe werken zij aan innovatieve concepten om de energietransitie - maar ook andere maatschappelijke uitdagingen - het hoofd te bieden? Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Wat neem jij mee naar je eigen lessen?

Duurzaam Doen & Denken

integraal op de agenda van je onderwijsteam door Heleentje Swart. Leren voor een duurzame wereld vraagt om meer dan een les, een keuzedeel of een project. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je jongeren structureel en systematisch de handvatten mee, zodat ze zich duurzaam doen en denken eigen leren maken? Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met de whole school approach en met het Het Groene Kompas, als instrument om met je team dit belangrijke onderwerp integraal op de agenda te zetten. 

Presentatie Workshop Whole School Approach

Samenwerken MBO & HBO

Vertrekken vanuit het vraagstuk! door Christel Busser. Hoe werken partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samen aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren overstijgt?  We gaan in deze workshop samen aan de slag met twee praktijkcases!

Tijdens de borrel werd er uitgebreid nagepraat, en bleek het inderdaad een geslaagde dag te zijn geweest. We hopen dan ook dat iedereen die aanwezig is geweest iets van deze conferentie kan toepassen, zodat we er samen voor zorgen dat duurzaamheid een sterke plek krijgt in het MBO onderwijs en we de studenten van nu voorbereiden op de toekomst van morgen. De studenten die aanwezig waren gaven immers aan dat dat hard nodig is: “wij willen graag meer mogelijkheden in onze studie op het gebied van duurzaamheid, maar dan moeten de docenten wel weten hoe ze ons daarbij kunnen helpen. Nu moet je vooral heel gemotiveerd zijn en alles zelf uitzoeken, maar als de docenten er meer over weten kunnen we er ook meer over leren”.

Met deze quote wil ik graag afsluiten, want een betere reden om het MBO onderwijs (nog) duurzamer te maken is er wat mij betreft niet!

Door Linde Berg (Coöperatie Leren voor Morgen)

 tech3
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

 MBO voor Morgen is een samenwerkingsverband tussen Duurzaam MBO, Katapult, Het Groene Brein Roots en het netwerk Groene Groei. Zij zijn weer onderdeel van  de Coöperatie Leren voor Morgen die gaat over duurzaamheid van peuter tot postdoc.

logoslogoROCNijmegen