E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


De procedure m.b.t. afval

INLEIDING

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we de stoffen waar een gevarensymbool op staat. Zij vallen in de categorieën, ontplofbaar, oxiderend, (zeer (licht) ontvlambaar,(zeer) vergiftig, schadelijk, corrosief, irriterend, carcinogeen, teratogeen, mutageen of voor het milieu gevaarlijk is.

Bij de omgang met gevaarlijke stoffen wordt gedacht aan de aankoop, de opslag, de registratie, het gebruik en de afvoer ervan.

DOEL

Zodanig omgaan met gevaarlijke stoffen dat de veiligheid van personeel en leerlingen gewaarborgd is en een zo gering mogelijke belasting van het milieu optreedt. Daarbij moet voldaan aan wet- & regelgeving en is het van belang het goede voorbeeld te geven aan de leerlingen. Tevens is het doel het gebruik ervan zoveel mogelijk te reduceren.

DEFINITIES

Gevaarlijke stoffen: stoffen met een gevarensymbool.

WERKWIJZE

 

WIE

WAT

WAAR

WAARMEE

WANNEER

WAAROM

1

Betrokkene

bestelt de gevaarlijke stoffen en controleert of de verpakking deugdelijk en onbeschadigd is, en beschikt over de juiste etiketten

   

bij binnenkomst

om de middelen te kunnen gebruiken

2

Betrokkene

slaat de gevaarlijke stoffen op conform de regelgeving
(CPR-15-1) op (met lekopvang, voldoende brandwerend en geventileerd)

in daartoe uitgeruste opslagruimten (chemicaliënkasten, containers)

 

indien meer dan 25 l of kg bijeen staat

om de veiligheid te waarborgen

3

Betrokkene

registreert de hoeveelheid (eventueel het Cas nummers) de risico's (R/S zinnen) en de plaats van opslag

in een register

 

na aanschaf

om de brandweer te kunnen overleggen wat zich aan gevaarlijke stoffen bevindt in de verschillende ruimten + om te bezien of reducties mogelijk zijn

4

Betrokkene

beschikt over de veiligheidsbladen (productinformatie) en is bekend met wat er moet gebeuren indien er iets mis gaat

     

om juist te kunnen handelen bij calamiteiten

5.

De docent of TOA

ziet erop toe dat alleen personen boven 18 jaar zich in de opslagruimte mogen bevinden en dat overschenken daar niet plaatsvindt

     

om calamiteiten te voorkomen

6.

De betrokkenen

trachten het gebruik van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken en trachten de milieubelasting zoveel mogelijk te reduceren

 

b.v. door recycling, vetafscheiders, opvang

bij gebruik

om de milieubelasting zo gering mogelijk te maken

7.

De TOA's c.q. betrokkenen

slaan afval van (milieu)gevaarlijke op conform wat is aangegeven op website www.kw1c.nl/afvalsite
onder de kop hoe om te gaan met afval

in de aangegeven opvangmogelijkheden al dan niet in de milieustraat of de milieucontainer

 

na gebruik

om te voorkomen dat de stoffen in het milieu terecht kunnen komen

8.

De TOA c.q. betrokkene

waarschuwt de milieucoördinator

op 919 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

per telefoon of e-mail

indien stoffen moeten worden afgevoerd

om één centraal punt te hebben dat zorgdraagt voor de afvoer van chemisch afval

9.

De milieucoördinator

belt de planning van de afvalstoffendienst op 073-6280500 (Jeanne Bink) en faxt door wat moet worden afgevoerd op 073-6280599 en welke lege verpakkingen moeten worden neergezet

   

binnen 2 dagen na in kennisstelling

om de stoffen af te laten voeren

10.

De milieucoördinator

zorgt voor de juiste etiketten

op de af te voeren emballage

 

voor afvoer

omdat de emballage anders niet wordt afgevoerd.

11.

De milieucoördinator

stelt de betrokkene op de hoogte wanneer de stoffen worden opgehaald en is daarbij liefst zelf aanwezig

   

na overleg met de gemeente

zodat de stoffen op de juiste manier worden afgevoerd

12

De milieucoördinator

zorgt ervoor dat op de lege emballage duidelijk staat aangegeven voor welke stoffen ze bestemd zijn

 

via etiketten of markeerstift

direct na plaatsing

zodat het chemisch afval terecht komt in de emballage die daarvoor bestemd is.

             

DOCUMENTEN

1. CPR 15-1
2. De veiligheidsbladen

REFERENTIES

ISO 14001 par. 4.4.6. Beheersing van de werkzaamheden
ISO 14001 par. 4.11 Monitoring en meten