E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Afvalbakken


Afvalbakken

- Welke soorten afval wil je apart gaan inzamelen?
- Interne logistiek: wel of géén bakken in de klas? Wie leegt de bakken? Teveel bakken?
- Kostenplaatje: mag het eventueel duurder worden, wat is de mogelijke besparing?
- Inzet van perscontainers door school en/of gemeente

Kies voor aparte inzameling van grote stromen als papier, PMD (of plastic) en GF(T) mede dankzij ambitieuze, gedreven medewerkers van de school en goede relaties met hun afvalinzamelaar (die ertoe in staat is om de stromen ook te verwerken).

In de school: Een milieustraat in de klas, op de gang of in de aula. Verschillende bakken zo dicht mogelijk bij de ‘bron’. 
Een tegenargument is de geuroverlast die kan ontstaan, zeker als het warmer wordt in het lokaal of gebouw.

Nabij de school: centraal inzamelpunt maken voor scholen en andere maatschappelijke organisaties

Het is voor scholen aantrekkelijk om het afval niet te lang vast te houden in het gebouw (denk aan geuroverlast). Ondergrondse containers, deels bedoeld voor het plastic afval dat vrijkomt tijdens pauzes (afkomstig van supermarkten, snackbars, etc.) kunnen een uitkomst zijn.

Zelf als school verwerken van je afval. B.v. eigen groenafval composteren. Of je maakt een “lab” waarin plastic kan worden gerecycled of verwerkt in nieuwe producten (wellicht zelfs de nieuwe afvalbakken) voor de school waar leerlingen bij worden betrokken.
Op die manier wordt zichtbaar wat je allemaal met afval kunt doen. Hier is een link te leggen met educatie.


afvalbakken
Afvalscheiding met gekleurde bakken (Bron links: Wellant College, rechts: Volvanvoeding.nl)

mindmap over afval
Mindmap over afval op school.

soorten afvalbakken

Verschillende typen afvalbakken.

 

Filmpje over een afvalproject op het Koning Willem I College in 2020

Financiering kan vanuit de school zelf door te zoeken naar cofinanciering tussen gemeente, afvalinzamelaar, school en andere gebruikers van een mogelijk gezamenlijke milieustraat. Ook kan je denken aan gezamenlijke monitoring, afstemming over de momenten van inzameling of het organiseren van een werkbezoek aan de inzamelaar met leerlingen. 

Procesinstrumenten, zoals het ondertekenen van een intentieverklaring, kan helpen.

 Op het Koning Willem I College hebben ze een wedstrijd georganiseerd m.b.t. de mooiste filmpjes die gaan over "Hoezo Afval in de Bak Moeilijk" ?  

 Wat te doen aan PETflessen?

recyclemachinepetman
De recyclemachine                                  De PETman

Hoe zorgen we ervoor dat:
Studenten PET flessen apart inleveren, zonder vervuiling
De PET stroom hoogwaardig gerecycled wordt
Studenten bewust worden van het milieuvoordeel van recycling

Hoe werkt het:

Geen heffing op aankoop PET fles.
Bij inleveren fles worden punten gespaard ter waarde van € 0,10 per fles.
Duurzame vervolgaankopen en/of aanbiedingen van externe aanbieders (bioscoop, culturele instellingen e.d.) kunnen de beloning nog groter maken.

De student levert PET fles in bij de kassa
Kassamedewerker deponeert fles in de PET man
Kassamedewerker geeft student korting of stempel waarmee gespaard kan worden en kans gemaakt wordt op extra’s.

Het geeft
100% inzameling PET flessen
Schone PET stroom, hoogwaardige PET recycling en lage footprint
Awareness onder studenten over meerwaarde scheiden en recycling

Kosten worden betaald door Cateraar, de school en Coca Cola
Geld word bespaard op afvoeren afval.
Afval gaat via ecosmart/renewi naar opkoper die producten maakt. Deze word binnenkort overgenomen door coca cola zodat er nieuwe petflessen gemaakt van kunnen worden
Pet mannen en machines zijn te huur bij Tomra.

Ideeen voor afvalbakken

Op de Hoge school Utrecht heeft men gedacht: je kijkt naar beneden als je afval in een bak gooit, dus communiceer hoe je moet schieden op de grond !

Hogeschool6

Zij communiceren hoe het afval circulair verwerkt wordt op de onderstaande manier.

circulairafval

Veel meer over afval en onderwijs is te vinden op de onderstaande site

onderwijsenafval

Ideeen van studenten op het KWIC. Bouw een (plexi)glazen huis waar je plastic flesjes in kan verzamelen op een zichtbare manier. De doppen doe je in de ramen (op kleur) en het etiket in de brievenbus en het flesje kan door de schoorsteen het (plexiglazen) huis in. Als dank mag je een keer op een boxbal meppen (afb. 2). Als je rookt kan je de sigaret doen in een design smokey tower (afb. 3) en m.b.t. kauwgom zijn posters ontwikkeld. "Kauwgom is fris in de mond, maar niet op de grond." Je kan ook besparen op veel plastic flesjes en transport als je frisdranktapautomaten gaat gebruiken. In afb. 5 zo'n automaat in de kleuren van het KWIC.

glazen huisBoxba
Smokey towerkauwgom
cola

Het hout&meubileringscollege te Amsterdam

Het hout&meubileringscollege te Amsterdam wil met restmaterialen vanalles gaan maken. Met restmaterialen (wat over blijft in uit betonauto's) wordt nu een schoolplein gemaakt waarin opslag van restmaterialen is geintegreerd in het schoolplein. Studenten nemen van hun stages of van elders allerhande materialen mee waar het college wer mooie dingen van maakt. 

plein HMChuis

restmaterialenexpositie

Handige links en documenten

 WEBSITES KENNISCENTRA

 TOOLS EN HULPMIDDELEN

• RWS heeft met inhoudelijke partners veel theoretische en praktische tips voor circulair inkopen. https://vangbuitenshuis.nl/publish/pages/164812/factsheet_aan_de_slag_met_circulair_inkopen_def_1.pdf

https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/nieuws-achtergrond/2019/hogescholen/slag-circulair/

• Een overzicht van afvalbakken voor afvalscheiding geschikt voor scholen
https://www.vang-hha.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@191110/productoverzicht/
en voor kantoren
https://vangbuitenshuis.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@221080/productoverzicht-afvalbakken-afvalscheiding/

• Pictogramman: helder, duidelijk en eenduidig communiceren over afval scheiden
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/pictogrammen-0/

• Stappenplan afvalscheidingsgedrag
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/gedrag/

Stappenplan herkenbare afvalscheiding: https://www.vang-hha.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@202210/stappenplan/

• Wegwijzer afvalvrij kantoor, online toolbox
https://www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl/

• Posters voor afvalscheiden kantoren en kantine
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/toolbox-posters/

• Praktijkvoorbeelden op scholen (PO en VO)
https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/praktijkvoorbeelden/praktijkvoorbeelden-rij/

https://vangbuitenshuis.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@224097/inspiratiegids-afvalvrije-scholen/

• Zero waste expeditie
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/zero-waste-expeditie/

• Zero waste tool cultuur en musea
https://www.zerowasteexpeditie.nl/

• Verminderen PMD bedrijfsafval
https://vangbuitenshuis.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@221081/slag-voorkomen-verminderen-pmd-verpakkingsafval/

• Aan de slag met afval op school (PO/VO)
https://vangbuitenshuis.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@221244/stappenplan-slag-afval-jouw-school/

• Circulair hotel in de stad
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/2020/koplopergroep-circulaire-hotels-amsterdam/

• Toolkit afvalvrije festivals
https://greenevents.nl/toolkit-afvalvrije-festivals-nu-te-downloaden/

RELEVANTE ONDERZOEKEN
• Benchmarkrapport en ‘best practices’ SustainaBul 2020
https://www.studentenvoormorgen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Benchmarkrapport-SustainaBul-2020.pdf

https://www.studentenvoormorgen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Best-practices-SustainaBul-2020.pdf

• Onderzoek status afvalscheiding kennisinstellingen 2018 (sust. Motion)
https://vangbuitenshuis.nl/publish/pages/164812/onderzoeksrapport_-_inzicht_afvalmanagement_onderwijsinstellingen_def.pdf

• Onderzoek afval KWD-sector 2016 (Stichting Stimular)
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/onderzoek-afval-kwd-sector/

 OOK NOG GENOEMD IN BIJEENKOMST

• Inspiratiedag bedrijfsafval 6 november
https://vangbuitenshuis.nl/nieuwsbrieven/inspiratiedag-bedrijfsafval-6-11-2020/

• Project van student: platform voor hergebruik materialen (Anneke, HKU)
https://www.utrechtsezaken.nl/verhalen/hkustudente-creeert-platform-voor-hergebruik/