Open menu


DUURZAAM BOUWEN
 

Bouwen wordt monteren, slopen wordt demonteren.


Duurzaam bouwen is bouwen waarin wordt voorzien in de behoefte van de opdrachtgever op een manier dat het ook in de toekomst mogelijk blijft op die manier te bouwen.
 
Het heeft o.a. te maken met materialen, energie, afval, gezondheid , landgebruik en ecologie.
 
Ga daarbij uit van
- wat je wil met een gebouw
- welke flexibiliteit het gebouw moet hebben
- welke specifieke eisen het klimaat stelt

Aan de rechter kant staan allerhande onderwerpen op dit gebied.  

In het klimaatakkoord van 2019 staat dat voor 2030 1,5 miljoen huizen en andere gebouwen aardgasvrij worden. Het betekent dat bijna één op de vijf woningen en andere gebouwen de komende tien jaar een grote energieverbouwing ondergaat.

Succes

In de bouw heb je de onderstaande beroepen en die zouden allemaal moeten verduurzamen.
Klik op het plaatje of de link er onder. Aan de rechter kant allerhande onderwerpen die met duurzaam bouwen te maken hebben.

 

 Timmerman  Timmermanopwerkplaats  Dakdekker
 Timmerman op de bouwplaats    Timmerman in werkplaats     Dakdekker  
 Flafonds  Werkzaamindebouw  stukadoor
 Plafond- wandmonteur    Werkzaam in bouw     Stukadoor     
 Glaszetter  Metselaar  1
 Glaszetter  Metselaar  Bouwkunde/architectuur BOL 4

                                           

terug naar keuzedeel B                          terug naar keuzedeel C 

 
Opmerkingen
"Een huis is het groen is 30 % meer waard".
"Planten in een kantoor geeft 12 % meer arbeidsproductiviteit".
"Wijken met groen kennen 45 % minder criminaliteit".
"Een gezonde boom koelt net zo goed als tien airco's"
 
Een op de vijf auto's die op de weg rijdt, heeft iets met de bouw te maken
 
Nul op de meter bouwen wordt de standaard. De aanpak staat het maximaal reduceren van de warmtevraag in combinatie met opwekking en terugwinning van eigen energie.
 
Nul op de meter en beter !

Bij de realisatie moeten nog diverse hindernissen overwonnen worden;
standaarden moeten uitkristalliseren,
innovaties zijn nodig,
fabricageprocessen moeten ïndustrialiseren 
digitalisering gaat de bouw veranderen en gaat er voor zorgen dat er beter wordt samengewerkt.
eigenaren moeten gemobiliseerd worden en
financieringsaspecten moeten worden uitgewerkt
 
De faalkosten lopen in de miljoenen. Dat kan voorkomen worden door goed onderwijs.
 
In het kwalificatiedossier staat sinds 2023 
 
bezit kennis van circulair werken in relatie tot het eigen vakgebied 
bezit kennis van de energietransitie in relatie tot het eigen vakgebied
bezit kennis van klimaatadaptatie in relatie tot het eigen vakgebied
 
Werkt B&U-ontwerpen uit
bezit brede kennis van duurzaam en circulair bouwen waaronder demontage en remontage van circulaire bouwmaterialen
bezit kennis van de beoordelingsmethode voor duurzaamheidsprestatie
bezit kennis van de energieprestatie van een gebouw
bezit kennis van klimaatadaptief bouwen
bezit kennis van natuur-inclusief bouwen
kan (interdisciplinair) samenwerken
kan bouwfysische berekeningen maken, zoals voor energie, daglicht en ventilatie
 
P1-K3 Begeleidt nieuwbouw en onderhoudswerk
bezit brede en specialistische kennis van (lineaire en circulaire) bouwmaterialen en bouwproducten en de verwerking ervan
bezit brede kennis van afvalverzameling, scheiding en verwerking op de bouwplaats
bezit kennis van actuele (technologische) ontwikkelingen/trends die van invloed zijn op de gebouwde omgeving en/of openbare ruimte
bezit kennis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de gebouwde omgeving en/of openbare ruimte § bezit kennis van de toepassing van elektrotechnische installaties in de bouw
bezit kennis van de toepassing van werktuigkundige installaties in de bouw
 
Voor smart building zegt het kwalificatiedossier geldig vanaf 1-8-2023

De (intelligent) gebouwde omgeving bestaat uit duurzame, toekomstgerichte en generatiebestendige woon-, werk en leefomgevingen. In het traject van ontwerp, realisatie en beheer van de gebouwde omgeving zijn de bouw en de elektrotechnische en werktuigkundige installatietechniek volkomen met elkaar geïntegreerd.

Tijdens het bouwproces wordt gebruikt gemaakt van de actuele ontwikkelingen op het gebied van effectieve en efficiënte (industriële) productiemethoden en technologieën en waar mogelijk duurzame materialen en energiebesparende systemen en installaties toegepast. 
 
Kiest bewust duurzame en energiebesparende materialen, systemen en installatie.
bezit brede kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame, toekomstgerichte en generatiebestendige woon-, werk- en leefomgevingen

Het dossier zegt niets over de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie.


Toparchitect Thomas Rau heeft een duurzaam gebouw neergezet in Duiven. Remontabel, energieneutraal en met veel hergebruikte materialen. Zie onder. 
dak thomas rau