E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


PCM's

PCM  Phase changng materials

Wat zijn PCM's?
Wat is het belang van PCM's

 Wat zijn PCM's

PCM’s zijn materialen die warmte kunnen opnemen of afstaan door te smelten of te stollen. Door te smelten wordt warmte opgenomen uit de omgeving. Door te stollen wordt er warmte afgestaan aan de omgeving. Op basis van dit principe kan dan een ruimte worden gekoeld of verwarmd. 

Vergelijk het met het smelten van een ijsklontje in een glas met drinken. Doordat het ijsklontje smelt blijft de temperatuur in het glas op een gewenst laag niveau.

Net als ijs smelten en stollen PCM’s om een bepaald temperatuurniveau. Door het smelt- en stoltemperatuur slim te kiezen kan er invloed worden uitgeoefend op de ruimtetemperatuur. Door een temperatuurniveau te kiezen dicht bij een temperatuur die als comfortabel wordt ervaren, is het mogelijk om een ruimte te klimatiseren.

Als gevolg van invallende zoninstraling, aanwezige personen en apparatuur stijgt de temperatuur van de ruimte. PCM’s zijn in staat deze temperatuurverhoging op te vangen door te gaan smelten. Hierdoor wordt het niet te warm in de ruimte. Het omgekeerde is ook het geval. Als de temperatuur van de ruimte onder een bepaald niveau komt, zal het PCM gaan stollen en warmte afstaan aan de omgeving. Hierdoor blijft de ruimte op een gewenst temperatuurniveau.

Als aan het einde van de dag al het PCM gesmolten is door opwarming door zon, mensen en apparatuur dan kan het PCM geen warmte meer opnemen door verder te smelten. Dit heeft gevolgen voor de volgende dag als de ruimte opnieuw op een gewenst temperatuurniveau moet worden gehouden. De ruimtetemperatuur zal door de interne warmtelast verder doorstijgen. 

Hoe kan hiermee worden omgegaan?

Het PCM wordt 's nachts gekoeld met buitenlucht zodat het PCM weer stolt en de volgende dag weer warmte op kan nemen. Doordat ’s nachts de buitentemperatuur lager is dan overdag kan er meestal gebruik gemaakt van de koelende werking van de buitenlucht. Dit noodzakelijk stollen wordt regeneratie genoemd van het PCM. Omdat dit elke 24 uur opnieuw gebeurt, wordt er gesproken van een regeneratiecyclus. Dit wordt weergegeven in het volgende filmpje.

Wat is het belang van PCM bij verduurzaming gebouwde omgeving? 

Je kan de energievraag inprerken door te isoleren zodat in de winterperiode warmte in het gebouw blijft en in de zomerperiode de warmte buiten blijft. PCM’s kunnen hier verder aan bijdragen door resterende warmtelast op te nemen en ’s nachts bij het regenereren weer af te staan.

Doordat overdag de warmtelast tijdelijk opgeslagen wordt in het PCM is er minder directe koeling nodig. Hierdoor wordt de vraag naar energie ingeperkt en draag PCM bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Duurzaam bouwen