E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Hoe duurzaam te bouwen.

Hier een mindmap over duurzaam bouwen

Hier
een mindmap over aspecten bij duurzaam bouwen volgens BREEAM

Heel veel over bouwen en de bouw zelf staat hier

Men moet natuurlijk ook goed tekeningen kunnen lezen en begrijpen om bouwfouten te voorkomen en er moet goed gesteld worden. Als je wilt weten waarop je kunt letten als je een huis duurzaam wilt bouwen klik dan hier en een (uitgebreide) checklist duurzaam bouwen is hier te zien

Als je wilt weten hoe je ook nog kunt bouwen in een duurzame wijk / leefomgeving klik dan hier.

Bij de bouw moet je letten op 

- Zoninstraling
- Compact bouwen;
- Thermische isolatie  Vrij van thermische bruggen
- Luchtdicht bouwen
- Energiezuinige ventilatie
- Energiezuinige koeling
- Energiezuinige warmte installatie
- Hernieuwbare energie

Het gaat om: 1 Green (zet de kaders (houding)
 
Om te kunnen bouwen voor de toekomst moeten we anders kijken en werken. Wat zijn de vragen van 2020 die we nu op kunnen lossen? Het onderzoeksthema GREEN geeft antwoord op die vraag. Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zoekt naar ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van ons welzijn. En zorgen voor voldoende energie en materialen, voeding en water in de toekomst.

2 BIM (deelt (kunde)
 
Kennis over nieuwe bouwontwikkelingen ontwikkel je samen. Het onderzoeksthema BIM geeft antwoord op de vraag: Hoe zorgen we voor de juiste kennis en kunde om de vragen van 2020 op te lossen? Met wie werken we daarvoor samen? Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zoekt naar oplossingen om informatie met elkaar te delen, te verspreiden en te beheren.

3 LEAN (kleurt in (kennis)
 
Nieuwe bouwontwikkelingen en een betere kwaliteit vragen om nieuwe processen. Het onderzoeksthema LEAN geeft antwoord op de vraag: Welke methodes en technieken zijn nodig om de vragen van 2020 op te lossen? Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek bekijkt alternatieven die bijdragen aan een optimaal resultaat voor de klant en voor de omgeving. Alle stappen in het bouwproces worden doorlopen: ontwikkeling, realisatie en beheer.

ontwerp

Waaraan kan je denken:

-Isolatie vloeren en gevels bespaart tot 16 % 

-Isolatie deuren bespaart tot 3,5 %

-Spaarkop doorstroombegrenzer 0,5 % minder water/gas

-Douchewarmtewisselaar die koud leidingwater opwarmt

-Slimme meter die op afstand bedienbaar is

-Leidingen isoleren Zet ketel op korte afstand van keuken en douche

-Warmtepomp die opgewarmde buitenlucht of aardwarmte gebruikt

-Warme vloer of wand bespaart tot 8 %

-LED verlichting to 85 % besparing

-HR++ glas tot 10 % besparing HR +++ tot 12 %

-Hoge ramen laten meer licht binnen

-Vraaggestuurde ventilatie

-Solartubes, inbouwcilinders

-Windmolentje ??

-Zonnepanelen 1400 Wp 10 m2 Kost 3400 besparing 260 Terugverdientijd 13,1

-Zonneboiler  Kost 3000 bespaart 80 Terugverdientijd 37,5 jaar

-Hotfill aansluiting die warm water naar wasmachine en vaatwasser laat gaan bespaart tot 35 %

-Kieren tussen muren en kozijnen dichten bespaart tot 5 %

-Groene daken. Bufferen water en zijn koeler hetgeen beter is voor zonnepanelen

-Radiatorknoppen, thermostaatknoppen besparen tot 5 %

-HR ketel Kost 2200 besparing 210 terugverdientijd 10,5 jaar

-Isoleren vloer kost 1800 bespaart 210 tvt 8,6 jaar

-Isoleren spoumuur kost 1400 bespaart 550 tvt 2,5 jaar

-Isoleren schuin dak verwarmde zolder kost 4500 bespaart 650 tvt 6,9 jaar

-Naar HR++ glas kost 3500 bespaart 280 tvt 12,5 jaar

-Koelkastalarm

-Deurdragers

- schelpkalkmortel is 70 ct duurder Cementmortel moet je na 25 jaar vervangen. Beste is UA mortel die honderd jaar mee gaat en niet uitbloeit (witte uitslag)

Architect Renz Pijnenborgh raadt aan:

Houtwol isolatiematerialen
Natuurverf afwerkingen
Vloerbedekking geen PVC maar linoleum en Lifeline
Rubber dakbedekking met vetplantenvegetatie
Prefab houtskeletbouw / massiefbouw
Veilige ecologische bouwmaterialen
Geen giftige stoffen
Allergeenarme afwerking en inrichting
Daglicht  en gezond kunstlicht
Natuurlijke ventilatie
Stralings warmte zoals wand/vloer verwarming
Stofzuig installatie

Bij de omgeving binnen in gebouwen gaat het om
- Luchtkwaliteit
- Thermisch comfort
- Visueel comfort
- Akoestisch comfort

Huis

Jaarlijks rendement 

Spouwmuurisolatie: 9 procent

Dakisolatie: 7 procent

Vloerisolatie: 5 procent

Zonnepanelen: 5 procent

Isolatieglas: 4 procent

Cijfers zijn afkomstig van Milieu Centraal en zijn gebaseerd op aanschaf-, onderhouds- en afschrijvingskosten, levensduur en de jaarlijk­se energiebesparing

Aannames: 1% gasprijsstijging; rente over spaargeld 1%

Informatie: www.milieucentraal.nl/rendement 

Je kan ook kijken naar www.verbeterjehuis.nl of www.greenhome.nl

Bij "Woningabonnement" (WOAB) wordt de keuze van de maatregelen uit handen genomen. Van de keuze voor maatregelen, het regelen en toezien uit uitvoering en het onderhoud in de toekomst tot de financiering en subsidie-aanvragen. Daarbij geven ze een prestatiegarantie ! Als iets het niet doen zoals men beloofd had wordt het zonder extra kosten opgelost. 

Let ook op natuurlijke momenten. Als iets vervangen moet worden kies dan voor de duurzame oplossing. 

De bestaande bouw is duurzamer te maken door het onderstaande

bestaande bouw upgraden

Duurzaam huis

Op de website http://www.bouwbewust.eu/  is aan te klikken in de naaststaande figuur waar j meer informatie over wilt en daar verschijnen dan filmpjes over. Heel aardig.
Een voorbeeld

brabantwoning

In Brabant heeft men een super duurzame betaalbare starterswoning ontwikkeld van € 159.000
Prestaties volgens GPR Gebouw <8 (dit is de waarde van de startersvariant)

Gezond binnenklimaat (geluid-lucht-coanda effect-licht-comfort-LTV)

Energieverbruik € 15 per maand

Flexibel ontwerp
Het basisontwerp en het Plan van Eisen zijn hier vrij verkrijgbaar
In St Oedenrode in de Dille staan ze al. 

De ventilatie gaat via koven bij de ramen die niet dicht kunnen. De frisse lucht komt via het plafond.
De warmte wordt met een ventilatiewarmtepomp teruggewonnen

Er wordt uitgegaan van
Integraal ketenbeheer
oHernieuwbare grondstoffen
oOneindig hergebruik van afval (C2C)
Energie extensivering (trias energetica)
oBouwen met meer massa en goede isolatie
oResterende energie halen uit zon, wind en water
oAllerlaatst, zuinig en efficiënt gebruik fossiele bronnen
Kwaliteitsbevordering
oGezond binnenklimaat, veilig en comfortabel
oVersterken van (bio)diversiteit in omgeving

Een interessante ppt van de VIBA over duurzaam bouwen is hier te vinden

Pijlers

Uitgangspunten Nul op de Meter als onweerstaanbaar aanbod

Financiering en rendement

Grootschalige renovaties kunnen zichzelf vanuit bespaarde energiekosten bedruipen.

-

Op zijn minst woonlastenneutraal voor bewoner (huurder en particuliere eigenaar)

-

Sluitende business case voor de woningcorporatie.23

-

Perspectief op een gezond bedrijfsresultaat voor de aanbieder.

 

Kwalitatief goede renovatieproducten mét garanties op prestaties

Net als bij ieder ander product wil de consument garanties op de prestaties van een product. Niet alleen op energieprestatie maar ook op comfort, gezondheid en kwaliteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de consument of afnemer maar ook voor financiering en verzekeringen.

- Prestatiegaranties: gegarandeerd Nul op de Meter4

- Prestaties op gebied van comfort, gezondheid en kwaliteit

-

Hier hoort een visie op onderhoud bij, richtlijnen en eventueel het uitbesteden van onderhoud in een all-in contract (TCO benadering).

Fossiel vrij

In ál je energiebehoeftes voorzien zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld. vanuit de zon die jaarlijks op je dak neerdaalt en/of andere vormen van hernieuwbare warmte en opwek.

- Gegarandeerd Nul op de Meter

-Werken aan decentrale opslag

 

Snel en duidelijk proces

Bewoners en woningeigenaren zo min mogelijk drempels en overlast bezorgen zodat een intensieve renovatie niet meer tijd en moeite kosten en risico's met zich meebrengt dan nodig is. Dus: het proces moet snel zijn. Van de eerste vraag t/m de laatste figuurlijke steen.

- Soepel proces aan kant van de aanbieder, afgestemd op klantreis
- Soepel proces aan de kant van de gemeente
Soepel proces aan de kant van de woningcorporatie

Waarde creëren voor de bewoner en eigenaar

Bieden van een verbouwing die gebaseerd is op een propositie aan de eigenaar en gebruiker.

Nodig een ecosysteem van organisaties als bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, corporaties, coöperaties en maatschappelijke organisaties.

Hoe bestaande woningen te verduurzamen

De Trias Energetica zou leidend moeten zijn. Stap één is het beperken van het energieverbruik. Dat doe je door primair de schil aan te pakken, dus dakisolatie, (buiten)gevelisolatie en glas, in combinatie met kierdichting. Bovendien werkt die aanpak comfortverhogend. Houd daarbij ook rekening met de ventilatie. Balansventilatie of een decentrale ventilatie-unit met WTW zijn de beste oplossingen. Ook vloerverwarming is een spijtvrije oplossing, omdat het zowel met een modulerende CV-ketel als met een warmtepomp kan functioneren.

Een punt om rekening mee te houden bij vloerverwarming is de isolatie, die bij droge opbouwsystemen vaak minimaal 10 centimeter bedraagt. Besef dus dat de installatie ervan in bestaande bouw best een aardige operatie kan zijn. Een mogelijke overweging is om te kiezen voor andere LTV-afgiftesystemen, in combinatie met decentrale ventilatieoplossingen of decentrale warmtepompen met ventilatie.

 

 

Duurzaam bouwen