Open menu

Blue economy van Gunter Pauli

Principes

 1. • Oplossingen moeten voornamelijk zijn gebaseerd op de natuurkunde. Bepalende factoren daarbij zijn temperatuur en druk zoals die ter plekke gevonden wordt.
  2.    • Vervang iets door niets. – stel bij elke bron vraagtekens of productie nodig is 
  3.    • Natuurlijke systemen cascaderen nutrienten, materie en energie  – afval bestaat niet. Elk bijproduct is de bron voor een nieuw product. 
  4.    • De natuur ontwikkelde van een paar soorten naar een rijke biodiversiteit. Weelde betekent diversiteit. Industriele standarisatie is het tegenovergestelde. 
  5.    • De natuur heeft ruimte voor ondernemers die meer met minder doen. De natuur is tegen monopolies.
  6.    • De zwaartekracht is de belangrijkste bron van energie en zonne-energie is de tweede hernieuwbare brandstof. 
  7.    • Water is het primaire oplosmiddel (niet complexe, chemische of giftige katalysatoren).
  8.    • De constante in de natuur is verandering. Elk moment vinden er innovaties plaats.
  9.    • De natuur werkt alleen met wat lokaal beschikbaar is. Duurzame business ontwikkelt zich niet alleen met respect voor de lokale bronnen maar ook voor cultuur en traditie. 
  10.   • De natuur reageert op wat basaal nodig is en ontwikkelt zich dan van genoeg naar overdadig. Het huidige economisch model is gebaseerd op schaarste als basis voor productie en consumptie.   
  11.    •Natuurlijke systemen zijn niet lineair. 
  12.    •In de natuur is alles afbreekbaar – het is alleen maar een kwestie van tijd. 
  13.    •In natuurlijke systemen is alles verbonden en ontwikkelt zich tot symbioses.
  14.    •In de natuur gaat het om water, lucht en bodem en die zijn gratis en overdadig aanwezig
  15.    •In de natuur levert een proces voordeel op meerdere gebieden.
  16.    •Natuurlijke systemen delen risico's. Elk risico is een aanzet tot innovaties.
  17.    • De natuur is efficient. Dus duurzame business gaat zo efficient mogelijk om met materialen en energie. Dat reduceert de prijs per unit voor de klant.
  18.    • De natuur streeft naar het optimale voor alle betrokken elementen.
  19.    • In de natuur worden negatieve zaken omgezet in positieve. Problemen zijn uitdagingen. 
  20.    • De natuur zoekt naar economieen met een visie. Een natuurlijke innovatie levert meervoudig voordeel voor iedereen. 
  21.    • Reageer op de basale behoeften met wat je hebt, innovaties op basis van de natuur introducerend, meervoudige voordelen opwekkend, inclusief werk en sociaal kapitaal.
  Dat is de Blue Economy 

  In blue city maakt men werk van de blue economy. Zie hier.

  Blueeconomy2


Voorbeelden

Bouwen

Luchtkanalen die termieten in hun heuvels graven
Luchtdicht huis..als iemand niest hele huis ziek
Mijten worden niet gedood door UV wat normaal door de ramen kan
Vocht daalt en gaat naar beneden-kelder Slaapkamers worden verwarmd met droge lucht
Termietenheuvels zuigen lucht door de koele vochtige grond aan wat bovenin door de warmte verdampt en dus trek geeft.

Verwarmen

Kassen verwarmen de lucht en niet de bodem/wortels
Water

Boots het wateropvangsysteem van de Naminische woestijnkever na<Afval

Slachtafval -> maden -> vissen en kippen -> biogas en planten zorgen voor waterzuivering
Wondreiniging door maden.

Afval van restaurants met schimmel en vrijwel niet verwarmen -> polymelkzuur = kunststof maken uit keukenafval (kan in de 3D printer).
Pulp to protein. Laat champignons, Shirtake, Reishi (geneeskrachtige en gezonde paddestoel) groeien b.v op koffiedrap.

Op de moerbeiboom leven zijderupsen die uitwerpselen produceren die microorganismen lokken die bodems vruchtbaarder maken. We hebben zijderupsen gecultiveerd maar waarom nog geen mieren, wespen, bijen, mosselen, spinnen die hetzelfde kunnen. Die polymeren maken zonder veel energie te verbruiken, uit ter plaatse aanwezige voedingsstoffen en daarbij nog de bodem verbeteren ook.
100.000 ton zijde (de huidige productie) kan 2,5 miljoen ha onvruchtbare grond vruchtbaar maken. Na 10 jaar kan er meer omheen geteeld worden.

Materialen

Palmoliezeep kan alkylpolyglucose worden als alternatief voor palmolie
D-limoneen kan ook = uit schillen citroenen
Algenbloei -> grondstof voor textiel sterker en duurzamer dan katoen. Vezels bestand tegen brand en elektromagnetische golven
Klittenband zoals de klit haakjes aan haar zaden heeft,  George de Mestral Zwitsers ingenieur
De gouden zijdespin Nephila ilavipes maakt zeven soorten draden die verschillen in spankracht, soepelheid, sterkte door te spelen via druk en vochtigheid met kristallijne en niet kristallijne structuren.
De spin een haar web op als het andere eigenschappen wil hebben.  Zijde kan zo scherp zijn als een schreermes. Daarvan verdwijnen er 10 miljard per jaar op de vuilnesbelt. Maar spinnen zijn moeilijk te kweken.
Maar wie weet is zijde van de zijderups zo te veranderen. Prof Vollrath is er mee bezig. Of in andere biopolymeren die b.v. sterker zijn dan titanium (-> fietsframes, protheses, vliegtuigen)
Zijdepolymeren kunnen zonlicht verstrooien en kunnen dus misschien dienst doen als zonnebrandcreme. Of als haarkleurmiddel. Of als hechtingen die gewoon weer afbreken.
Albalone schelpen zijn sterker dan kevlar door CaCO3 en eiwitten te combineren.
Furanonen uit zeewier kunnen een biofilm maken die de communicatie tussen bacterien verstoren. Dit geeft veel toepassingen want het werkt antibacterieel.
Polymeren in de cosmetica Gebruik biologische ipv synthetische.
Iriserende kleuren van kolibries, pauwen, kevers onstaan door de lichtbreking. Die kunnen giftige verf ooit vervangen. Biokleurstoffen.
Appels en tomaten beschermen zich tegen UV met lycopeen = een zwak UV filter en antioxidant. Als je toch tomaten doordraait gebruik het dan daarvoor.

Hechtstof

Mossel heeft hechtstof bv voor spaanplaat
Draaikolktechnologie (vortex)">Haal via draaikolktechnologie lucht uit water en bevries het dan voor ijsbanen of om water CO2 rijk te maken voor algen.

Draaikolktechnologie

Ontkalken, ontzouten niet via membranen maar draaikolken ?
Draaikolk -> oplopende druk -> membranen bacterien kapot calciet -> aragoniet om het water te verzachten

Brandvertragers

Trulstech innovation heeft brandvertragers die niet toxisch zijn (uit druivenpulp ect)

Batterijen en energie

Batterijen worden vervangen door geen batterijen want er kan ook energie worden opgewekt door temperatuurverschillen tussen huid en gebruiker of trillingen van je stemband, door beweging.Pacemakers – nanobuisjes die elekrtische stroom brengen naar aangetaste delen van het hart ipv steeds betere batterijen ontwikkelen maar niemand heeft baat hierbij dus geen geld.
De natuur wekt stroompjes op via de zwaartekracht (piezo electrisch effect op caliumkristallen) of door temperatuurverschillen. Er is energie te halen uit de kinetische energie van spieren of de bloeddoorstroming. Wij hebben 220 V wisselspanning nodig de natuur gelijkstroom bij lage spanning. Er bestaan al horloges op lichaamsbeweging of op lichaamswarmte.
Ons hart iheeft 0,2 V nodig om 7500 l bloed rond te pompen zonder batterijen. Geneesmiddelen worden vervangen door geen ??????

Koeling houdbaarheid

Vaccins in suikerbolletjes – hoeven niet de hele tijd gekoeld te worden Bruce Roser
Efficientere koeling van servers gebaseerd op de Fibonaccireeks zoals stroming gaat langs de nautilusschelp
Zebra blijft 9 graden koeler door de strepen op zijn lijf die luchtstromen opwekken.
Wit reflecteert, zwart absorbeert en verwarmt de lucht meer. Boven de witte strepen is de lucht koeler. Boven de  zwarte strepen stijgt op die boven de witte meenemend.
-> Daiwa huis in Sendai

CO2 solutions

solutions natuurlijk vermogen van een biokatalysator om CO2 uitstoot te beheersen

Wat komt op ons af

1,8 miljard leven in 2025 in gebieden met waterschaarste
2/3e  van de wereldbevolking krijgt te maken met waterstress
Van de oorspronkelijke bossen is nog maar 30 % over.
Groei wordt gefinancierd met de schuld die eindeloos wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.

We gaan richting voedsel-, brandstof-, milieu- financiële en economische crisis 
De 90.000 grote vrachtschepen op de wereld stoten 20 miljoen ton zwaveldioxide uit = 260 x meer dan alle (760 mijloen) auto’s op de wereld.
Een plastic drankfles kan op een belt honderden jaren intact blijven.
Veel reststromen worden niet gebruikt.
Tegenover elke ton huishoudelijk afval heb je 71 ton afval dat wordt geproduceerd in de mijnbouw, de goederendistributie en de industrie.

Stop met het maken van producten die we niet nodig hebben, met het maken van giftig afval wat niemand wil hebben.
gifstoffen uitbrakende, inefficiente oude industrien -> nieuwe

Achteloos worden twee van de belangrijkste kapitaalbronnen van het kapitalisme verwoest namelijk de wereld van de natuur en goed functionerende samenlevingen.
Geen verstandige kapitalist zou dat doen (Amory Lovins)

2008 financiele crisis leidde tot het verlies van 50 miljoen banen
De aanhoudende crisis gaat 200 miljoen laten vervallen in extreme armoede
1,4 miljard zijn werkende armen = 50 % v.d arbeidsbevolking ontwikkelingslanden
We hebben gezien wat een tsunamiachtige verwoesting van hebzucht, leugens en blindheid hebben aangericht.

Financieel we even veel meer uit dan we binnen krijgen en kunnen dat nooit meer terugbetalen. Daarna is het niet meer mogelijk krediet te geven aan mensen die het echt nodig hebben => failliet economisch model. 25 – 50 % van de jongeren is werkloos hetgeen geweld. Criminaliteit, Terrorisme, drugsproblematiek, illegale immigratie, schooluitval en abnormale behandeling van bevolkingsgroepen geeft.

de gedachte van terugbetaling wordt eindeloos naar achteren geschoven door de overnamekoorts in 2008

Luchtdicht huis..als iemand niest hele huis ziek. Schimmels in de kelder ect.

Afval

We verspillen ons afval. Dat moet anders.

Afval van restaurants met schimmel en vrijwel niet verwarmen -> polymelkzuur = kunststof maken uit keukenafval (kan in de 3D printer).
Verspil niets beleid
Verspil niet, kom niets tekort Japans gezegde
Afval als de motor voor de economie

Lessen uit de natuur

Ecosystemen zijn slim want ze leveren schoon water schone lucht vruchtbare bodem. Ze kennen evolutie, successie, gebruik van duurzame energie en  grondstoffen in de kringlopen. Niets gaat verloren. De capaciteiten van alle deelnemers worden benut en er wordt voorzien in de basisbehoefte van iedereen met wat lokaal voor handen is.

Bij groene scheikunde wordt aardolie vervangen in polymeren op natuurlijke grondstoffen als zetmeel, aminozuren, cellulose lignine, suikers. Laat het hele proces geinspireerd zijn op de natuur. B
ioprocesmimicry.

Wat lokaal voor handen is moet genoeg zijn voor basisbehoeften van iedereen.

In ecosystemen zie je dat het mogelijk is met lage energie en grondstoffeninput toch hoge output te genereren.

De manier waarop de natuur de natuurkunde en biochemie gebruikt om hele harmonieuze structuren op te zetten en aan upcylcing te doen moet ons inspireren.


De natuur laat ware duurzaamheid zien.


Bekijk hoe de natuur de natuurkunde gebruikt: minieme veranderingen in luchtdruk, temperatuur en vochtgehalte leiden tot het zich aanpassen en het maken van verschillende waardevolle structuren. Dan pas komt de scheikunde. 


Blauwe economie is het vervangen van veel dure technieken door natuurkundige slimmigheden uit de natuur.

Vaan iets vervangen door “niets”

We hebben niet een Goliath nodig voor goede ideeën maar duizenden Davids.


Boots het krinloopsysteem van de natuur na en zie..


Vulkanen geven grote druk maar bieden nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Innovaties die de duurzame ketens van de natuur nabootsen en gebruikmaken van de wetten van de natuurkunde hebben kans van slagen

Niet hernieuwbaar en gif is uit den boze


Maak een systeem dat leven bevordert, het herstelvermogen stimuleert, dat uitgaat van wat voorhanden is, dat vertrouwt op duurzame praktijken en dat met de stroom van de natuurkunde mee gaat.

Manufacture wordt ecofacture

Lokaal voorhanden grondstoffen worden geintegreerd in de grondstoffenstroom.

Ga naar ketenbeheer in plaats van persoonlijke belangen-loopbaanplanning-prestatiebonussen

Ecosystemen zijn netwerken van netwerken

Wij moeten ook kringloopketens benutten en de waarde ervan omzetten in inkomen, sociaal kapitaal en werkgelegenheid. Waarbij creativiteit de evolutie is. 

In Venlo staat het Blue innovation centre

Blue economy