Duurzaam ondernemen

ondernemen
Good for the people - werknemers, de maatschappij en de consument

Good for the planet - kleinere verpakkingen, energiezuinig, efficiënter

Good for profit - winstgevend voor alle stakeholders

Made in Holland zou een begrip kunnen zijn in kwaliteit en duurzaamheid
Nederland exporteur van kennis, ingenieurs, bio- en nanotechnologie en miieuvriendelijke opwekkers en producten

2019: Bedrijven die duurzaam ondernemen, kunnen bij ING korting krijgen op de rente van een bedrijfslening. Voor wie niet duurzaam onderneemt, stijgt de rente op de lening juist. Ratingbureau EcoVadis bepaalt wie wel of niet duurzaam is.

Waar het allemaal over gaat is in deze mindmap te zien

Onderzoek stelt dat in Europa de jongeren een voorkeur hebben om te werken bij kleinere, overzichtelijke en ‘groene’ bedrijven. Dit soort organisaties focust zich op duurzaamheid, ethisch handelen, en betrekken hun medewerkers steeds vaker bij de besturing van de onderneming. “Jongeren willen echt deel uitmaken van het bedrijf waar zij werken, het is daarom essentieel om breed inzetbaar te zijn en dus een brede ontwikkeling te hebben doorgemaakt".

In 2017 koopt de Nederlandse consument bewuster en kiest niet meer vanzelfsprekend voor nieuwe producten. 74 procent geeft aan koopgedrag deels of volledig te willen aanpassen ten gunste van duurzaamheid. Dat biedt kansen voor retailers.

MVO
Bij het Albeda college is men begonnen met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. IMVO

Meer daar over hier.


Interessant is ook de webiste "Hoe onderneem ik groen"

Onderwerpen zijn of bedrijven aandacht hebben voor
- de opwarming van de aarde
- de strijd tegen armoede
- berscherming van ecosystemen
- schoon water
- behoud van de bossen
- strijd tegen corruptie

44 % v.d. Nederlandse bedrijven heeft een prima status. Nog 60 % heeft er een broertje dood aan.
Renault staat boven BMW
Sony boven Philips
Coca cola boven Unilever
Lind AG boven Akzo
Elsevier staat het hoogst

Zo'n 8 op de 10 Nederlandse bedrijven is van mening een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Zo blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van MVO Nederland. Daaruit blijkt verder dat 6 van de 10 bedrijven vindt dat ze nu al een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Een grote meerderheid vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.

"Wie nu investeert in een duurzame en sociale toekomst, plukt daar op korte en op lange termijn de vruchten van", aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland. "Bedrijven die de omslag maken zijn zuiniger met dure grondstoffen, innoveren meer, zijn socialer en hebben betrokken medewerkers. Dat maakt hen sterker en slagvaardiger".

2018 Sustainability Yearbook 2018 van RobecoSAM

Voor het duurzaamheidsbeleid hebben AkzoNobel en Koninklijke DSM goud behaald in de sector Chemie, Philips scoort goud in Industrial Conglomerates en Philips Lighting scoort in de sector Electrical Components & Equipment. Tot slot behalen KPN en Unilever als enige bedrijven in hun sectoren een gouden score. 
Goed bezig !