Open menu


Duurzaam ondernemen

ondernemen
Waarom zou een bedrijf hieraan doen ?

Het is:

Good for the people - werknemers, de maatschappij en de consument

Good for the planet - kleinere verpakkingen, energiezuinig, efficiënter

Good for profit - winstgevend voor alle stakeholders

Made in Holland zou een begrip kunnen zijn in kwaliteit en duurzaamheid
Nederland exporteur van kennis, ingenieurs, bio- en nanotechnologie en milieuvriendelijke opwekkers en producten

2019: Bedrijven die duurzaam ondernemen, kunnen bij ING korting krijgen op de rente van een bedrijfslening. Voor wie niet duurzaam onderneemt, stijgt de rente op de lening juist. Ratingbureau EcoVadis bepaalt wie wel of niet duurzaam is.

2021: Bedrijven krijgen de zorgplicht om misstanden in hun aanvoerketen te voorkomen en verhelpen. Dat wordt EU wetgeving. Ook slachtoffers, waar dan ook ter wereld, kunnen bedrijven hierop aanspreken. De bewijslast ligt met deze wet voortaan bij de bedrijven. 

In een economie met het doel om welzijn te maximaliseren en natuurlijk kapitaal te behouden. Een mondiale economie die, generatie op generatie, in de behoeften van de mens voorziet binnen de grenzen van de planeet.

Waar het allemaal over gaat is in deze mindmap te zien.

Onderzoek stelt dat in Europa de jongeren een voorkeur hebben om te werken bij kleinere, overzichtelijke en ‘groene’ bedrijven. Dit soort organisaties focust zich op duurzaamheid, ethisch handelen, en betrekken hun medewerkers steeds vaker bij de besturing van de onderneming. “Jongeren willen echt deel uitmaken van het bedrijf waar zij werken, het is daarom essentieel om breed inzetbaar te zijn en dus een brede ontwikkeling te hebben doorgemaakt".

In 2017 koopt de Nederlandse consument bewuster en kiest niet meer vanzelfsprekend voor nieuwe producten. 74 procent geeft aan koopgedrag deels of volledig te willen aanpassen ten gunste van duurzaamheid. Dat biedt kansen voor retailers.

MVO
Bij het Albeda college is men begonnen met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. IMVO

Meer daar over hier.

Onderwerpen zijn of bedrijven aandacht hebben voor
- de opwarming van de aarde
- de strijd tegen armoede
- bescherming van ecosystemen
- schoon water
- behoud van de bossen
- strijd tegen corruptie

Zo'n 8 op de 10 Nederlandse bedrijven is van mening een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben op het gebied van mens, maatschappij en milieu. 
6 van de 10 bedrijven vindt dat ze nu al een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Een grote meerderheid vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.

Wie nu investeert in een duurzame en sociale toekomst, plukt daar op korte en op lange termijn de vruchten van. Bedrijven die de omslag maken zijn zuiniger met dure grondstoffen, innoveren meer, zijn socialer en hebben betrokken medewerkers. Dat maakt hen sterker en slagvaardiger.

In 2019 scoren Koninklijke DSMPhilips en Unilever goud in hun sectoren. Philips Lighting staat op het erepodium onder de nieuwe naam Signify en scoort goud in de sector Electrical Components & Equipment. Nederlandse koplopers die een stapje terug doen zijn AkzoNobel en KPN. Zij behaalden vorig jaar goud, maar zakken terug naar respectievelijk brons en zilver.

In 2019 zeggen 87 multinationals als Hewlett Packard, DSM, Unilever, Signify en Vodafone, L’Oréal, Ikea, Electrolux, Scania, Ørsted en Suez dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn zoadat de aarde maar maximaal 1,5 graden Celsius. 

Paul Polman van Unilever gelooft dat bedrijven er niet primair zijn om geld te verdienen, maar om iets goeds te doen voor de wereld, om problemen op te lossen.

Grote bedrijven kunnen de verduurzaming goed in gang brengen want ze zijn minder bezig met herverkiezingen (als de politiek) en kunnen op een langere termijn denken. Een tweede punt is dat grote bedrijven een globale positie hebben. Ze kunnen over landsgrenzen heen, waardoor de hele internationale keten aangepakt kan worden.

44 % v.d. Nederlandse bedrijven heeft een prima status. Nog 60 % heeft er een broertje dood aan.

Goed bezig maar het kan beter !

Interessant is ook de webiste "Hoe onderneem ik groen"

 

%MCEPASTEBIN%