E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Robotisering

Robotisering

80 % van het werk kan door robots worden overgenomen. 20 % niet of is te duur voor robotisering.
Het gaat naar producten on demand. Naar kleine gerobotiseerde op internet aangesloten fabrieken.
Robots kunnen in de toekomst zelfstandig opereren en met elkaar communiceren.

Men is rotots aan het leren "pijn" te voelen. Op de vingertoppen gaat men steeds harder drukken en men stelt in wat het maximunm is. Dat doet men ook met de temperatuur.

smart industryHier een plaatje van de eerste volledig geautomatiseerde fabriek in Nederland.
Er worden composietonderdelen voor vliegtuigen gemaakt.
Te Den Haag.
The digital factory.
(artikel uit het brabants dagblad).

 

 

 

China heeft Kuken robots uit Duitsland gekocht. Samen met big data wil China naar een industrie 4.0. 
Dadelijk komt er een tijd dat mensen niet mogen sollicteren (maar wel robots)

Dan moeten we de werkweek gaan verkorten om iedereen werk te geven. Meer belasting op vermogen, kapitaal en consumptie. Minder op arbeid.
Naast een onvoorwaardelijk basisinkomen.

De tractor zal verworden tot een robot die zelfstandig zaait en poot met alle apparatuur om daarna te meten en te alarmeren. Door GPS weet de boer waar de robot is en on line weet hij hoe alles groeit en bloeit. Het onkruid, het vochtgehalte op elke vierkante meter. Je moet alleen nog de tractor programmeren en de sensoren instellen.
Via GPS weet je hoeveel er gezaaid is, hoeveel bemest, bespoten en geoogst moet worden. Je krijgt opbrengstenkaarten, en 24 uurs service met drones met GPS voor bestrijdingsmiddelen.

TNO en Universiteit Twente hebben sinds 2016 hun krachten gebundeld op het gebied van robotica in het open innovatiecentrum i-Botics. I-Botics onderzoekt de mogelijkheden van exoskeletten en telerobotica. Doel is om deze onderzoekslijnen een boost te geven in relatie tot het gebruik ervan voor inspectie en onderhoud. Dit soort robotica kan een enorme bijdrage leveren aan veiliger werken.

Robotiserning in de bouwkolom.

Studio RAP - Robotics Architecture and Production. Architectonisch ontwerp en digitale fabricage. 6 assige industriele robots aangestuurd door een ontwerpomgeving.
De meest waanzinnige vormen worden beschreven maar het ontbreekt aan de vertaling naar een realistische fysieke expressie. RAP realiseert ze wel.
Een heel interseeante video. Zie hier

 

 Guszti Eiben is bezig robots te maken via versnelde evolutie. Je kan dan robots krijgen die er heel anders uit komen te zien dan je verwacht maar die uitstekend hun taak kunnen doen. Je laat dat doen door supercomputers te laten rekenen in een parallelle wereld waarin robots en hun evolutie wordt gesimuleerd.