Open menu

Emotionele intelligentie

Willen we ons van onze waarden bewust worden, dan zal dat bij iemand met grote emotionele intelligentie gemakkelijker plaatsvinden dan bij iemand met gebrek daaraan. 

Emotionele intelligentie sluit in zelfbewustzijn en beheersing van aandriften, doorzettingsvermogen, bezetenheid en zelfmotivatie, inlevingsvermogen en sociale vaardigheid. Het zijn de kwaliteiten die uitblinkende mensen kenmerken, kwaliteiten als waarmerken van karakter en zelfdiscipline, van altrume en compassie. 

Een gemis aan emotionele intelligentie vormt gemakkelijk een barrie voor de ontwikkeling van zowel het intellect als het praktisch functioneren.Al met al is het van belang bij onze ontwikkeling daarop acht te slaan.

Men kan vier domeinen onderscheiden:

Persoonlijke competenties (hoe managen we ons zelf)
1. zelf bewustzijn
2. zelf management


Sociale competenties (hoe gaan we om met anderen)
3. sociaal bewustzijn
4. relatie management

  1. Zelf bewustzijn

1.1.  Emotioneel zelfbewustzijn
- afgestemd op innerlijke signalen
- weten hoe gevoelens ons en ons werk bevloeden
- het vermogen de grote lijnen te zien
- het vermogen openlijk te spreken over emoties
- het vermogen in vertrouwen te spreken over onze visie

1.2. Nauwgezet zelfbewustzijn
- kennis van onze beperkingen en sterkten
- toont enige humor over jezelf
- toegeven waar we moeten verbeteren
- verwelkomt constructieve kritiek en feedback
- weet wanneer te vragen om hulp en waar te richten op het ontwikkelen van sterkten

1.3. Zelfvertrouwen
- kennis hebben van je mogelijkheden om met je sterke kanten te spelen
- verwelkomt een moeilijke taak / opdracht
- is in een groep duidelijk aanwezig

  1. Zelf management

2.1. Zelf controle
- het vermogen om te gaan met of te sturen storende emoties en impulsen
- het vermogen kalm te blijven tijdens crisissen of stress
- het vermogen controle te houden over emoties wanneer je ermee geconfronteerd wordt.

2.2. Transparantie
- Leef naar je waarden
- authentieke openheid naar anderen
- sta integriteit toe
- geef fouten en misvattingen toe
- confronteer onethisch gedrag

2.3. Aanpassingsvermogen
- het vermogen om te kunnen gaan met verschillende vragen
- je goed kunnen voelen met tegenstrijdigheden in organisaties
- flexiebel zijn in aanpassen aan uitdagingen en veranderingen

2.4.  Prestaties
- hoge persoonlijke standaarden dienen je zelf en anderen te verbeteren
- stel meetbare en uitdagende doelen
- kijk altijd naar hoe dingen beter kunnen

2.5. Initiatief
- crer mogelijkheden
- doe er alles aan mogelijkheden voor de toekomst te scheppen
- heb wat nodig is effectief te zijn

2.6. Optimisme
- zie kansen in tegenslagen
- zie anderen positief
- ga ervan uit dat veranderingen er zijn om te verbeteren
 

3. Social bewustzijn

3.1. Empathie
       - stem een groot scala aan emotionele signalen op elkaar af
       - luister aandachtig
       - heb het vermogen je in te leven in andermans gezichtspunt
       - heb het vermogen om te kunnen gaan met mensen van diverse achtergrond
3.2 Organisatie bewustzijn
       - politiek fijnzinnig
       - vermogen sterkten in relaties te zien
       - begrijp waarden en onuitgesproken regels in organisaties
3.3. Service
       - koester een emotioneel klimaat van kwaliteit in de klantenservice
       - beschikbaar voor anderen

4. Omgaan met relaties
4.1. Inspiratie
       - het vermogen mensen inspireren via een positieve visie
       - het vermogen visie duidelijk te maken om anderen te inspireren
       - geef het gevoel van een gemeenschappelijk doel
4.2. Invloed
       - overtuigend en inspirerend wanneer je je tot anderen richt
       - kennis hoe mensen erbij te betrekken en een netwerk van medewerking te verkrijgen
4.3. Anderen ontwikkelen
       - bedreven in het cultiveren van mogelijkheden van mensen
       - toon oprechte interesse
       - vermogen om op tijd opbouwende kritiek te leveren
       - wees een natuurlijke mentor / coach
4.4. Veranderingskatalysator
       - zie de noodzaak te veranderen
       - vecht tegen de status quo
       - wees een voorvechter voor nieuwe idealen
       - los barries praktisch op
4.5. Conflict management
       - krijg alle partijen aan de praat
       - begrijp verschillende kijk op de zaak
       - vindt een gemeenschappelijke basis
       - maak het conflict helder
       - hou rekening met gevoelens en inzichten
       - streef naar een gemeenschappelijke visie
4.6. Teamwork en medewerking
       - wek een atmosfeer op van gedeelde verantwoordelijkheid
       - laat respect, behulpzaamheid en medewerking zien
       - trek anderen naar een positieve verbinding met de visie
       - het belang va hechte relaties tussen wat op het werk gest wordt

Zie het boek Emotional Intelligence van Daniel Goleman. Uitgeverij Bantam Book, New York. October 1995. ISBN 0-553-09503-X