Open menu

Creativity is a great motivator because it makes people interested in what they are doing

Wat kan de overheid doen:

 • Beloon koplopers op het gebied van energietechnologie en duurzaamheid door stimuleringssubsidies en lagere tarieven.
 • Stimuleer de ontwikkeling van innovatieve biobrandstoffen. Geef daarmee tegelijkertijd een impuls aan de Nederlandse kenniseconomie.
 • Laat rijkswaterstaat, provincies en gemeenten overstappen op energiezuinige straat en wegverlichting. De provincie Utrecht geeft het goede voorbeeld met het initiatief om overal LED verlichting aan te brengen.
 • Maak van Nederland een duurzaamheidsproeftuin. Laat ons land waar mogelijke de pioniersrol oppakken en laat andere landen in de wereld zien hoe voortvarend wij het verduurzamingproces durven op te pakken.
 • Hou bij het ontwikkelen van beleid de brede samenhang en de lange termijn voor ogen.
 • Maak Nederland binnen tien jaar klimaatneutraal. Vraag uzelf bij elke hindernis af: waarom zou het niet kunnen? Het begint bij de ambitie!
 • Hef belasting op aandelen met een korte levensduur. 10 procent als het aandeel minder dan een dag aangehouden wordt, 5 procent als het om minder dan een jaar gaat, 3 procent bij minder dan 10 jaar, 1 procent bij 20 jaar en 0 procent bij meer dan 20 jaar.

Wat kunnen ondernemers en organisaties doen

 • Maak van duurzaam ondernemen een hot issue. Ondernemers en organisaties die niet meedoen, moeten gaan voelen dat ze de boot missen.
 • Breng duurzame producten op de markt die levensvatbaar zijn, esthetisch vormgeven en volledig recyclebaar of bio-afbreekbaar.
 • Laat de certificerende instellingen kiezen voor n systeem voor milieuzorg, veiligheid, en ISO sustemen, waarin duurzaamheid de onderlegger is en waarin alle waardevolle criteria vervat zijn.
 • Stap als kastuinder over op speciaal voor kassen ontwikkelde LED verlichting. Dat scheelt niet alleen in energiekosten, maar beperkt ook de hinderlijke lichtvervuiling snachts.
 • Help als bank, accountant, verzekeraar of andere dienstverlener ondernemers om duurzaam te ondernemen. Maak simpele checklists en systemen die hen helpen hun organisatie duurzaam te maken.
 • Stel als bank alleen duurzame producten samen die prijsconcurrerend en kwalitatief goed zijn. Alles wat te duur is, wordt niet gekocht.
 • Ontwikkel uw logistiek zodat alle materialen, grondstoffen en halffabrikaten op de meest efficiente manier te verplaatsen zijn. Dat bespaart veel energie en draagt door innovatie bij aan het milieu.
 • Minimaliseer de ecologische voetafdruk van uw productieprocessen en werk toe naar klimaatneutraliteit.
 • Plaats banen voor duurzaam werk op het gebied van milieu, duurzame energie en alternatieve gezondheidszorg op de Duurzame Vacaturebank: www.duurzamevacaturebank.nl
 • Wacht niet op verandering. Geef zelf ruimte aan innovatie, durf en frisse strategie. De wereld ligt aan uw voeten.
 • Maak winst met duurzaam ondernemen. Hoe meer succes, des te beter het is voor het milieu. Het is een kwestie van durven en doen. Zaken neerzetten die goed zijn voor de wereld, doordacht ontworpen, voor een acceptabele prijs en toch kwalitatief begeerlijk.
 • Lees het boek Cradle to Cradle van Michael Braungart en William McDonough en verdiep u in de mogelijkheden van hun inspirerende visie.de auteurs huldigen het motto: afval is voedsel. Hoe meer afval, des te meer business.
 • Onderneem klimaatneutraal en surf voor raad en tips naar www.klimaat-neutraal.nl
 • Kijk regelmatig op de websites van Hier Nederland Klimaatneutraal: www.hier.nu, van Milieucentraal: www.milieucentraal.nl en van Klimaatcompensatie: www.klimaatcompensatie.nl voor tips en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaam ontwikkelen.
 • Denk niet dat uw bedrijf goed bezig is als het minder vervuilt, maar zet meteen in op volledig schoon en duurzaam produceren.

 

Naar Annemarie Rakhorst " Duurzaam ontwikkelen....een wereldkans. ISBN 976.90.5594.5696

Stappenplan

1. Verzamel basisinformatie
- verbruiken
- verbruikers (gegevens machines en installaties)
- gebouweninformatie
- reeds getroffen maatregelen etc

2. Stel een energiebalans op
- machines - vermogen - gebruiksduur - factor
(vaak komt er uit dat de verlichting en de luchtcompressie veel energie verbruiken naast de verwarming of koeling natuurlijk)

3. Inventariseer mogelijke besparingsmaatregelen
- bureauonderzoek (literatuur, internet etc
- veldonderzoek (overleg met vergelijkbare bedrijven, adviseurs, leveranciers, kennisinstituten, overheid)

4. Onderzoek het besparingspotentieel per maatregel
- bepaal de investeringskosten
- bepaal de besparingen per jaar
- bepaal voor- en nadelen (arbo, milieu, kwaliteit, effectiviteit, kosten)
- Bereken de terugverdientijd
- Bereken eventueel de levenscyclus kosten (investerings- onderhouds- beheers- sloopkosten)

5. Onderzoek haalbaarheid en prioriteit
- technisch haalbaar ?
- verantwoorde maartegel (veiligheid, kwaliteit)
- Groot effect - snelle terugverdientijd. Pluk laaghangend fruit eerst.

6. Opstellen projectplan bespaaradvies
- input voor investeringsbegroting
- planmatig uivoeren energiebesparingsmaatregelen
(b.v. voorkom persluchtlekkages, vervang computers, vervang heaters, vervang de CV-ketel, energiezuinige verlichting).