Open menu


 Theorie
Websites
 

Duurzaam secretarieel werk                          Duurzame bedrijfsadministratie


secretaresse

 

secretaresse taken

Theorie
Waaraan duurzame kantoorartikelen moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waar duurzame kantoormeubelen aan moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waar duurzame kantoorstoffering aan moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaam papier moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame tonercartridges aan moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame reproductieapparatuur moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame netwerken en telefoniediensten moeten voldoen staat hier weergegeven
Meer info over energiebesparende maatregelen bij kantren zie hier en klik op kantoren.
Klik dan checklist voor een checklist op energiegebied en kantoren.

Tips

1 Vergeet niet dat de energie die nodig is voor het afdrukken van een vel A4-papier gelijk staat aan het laten branden van een gloeilamp van 60 Watt gedurende 80 minuten.
2 Stel de kopieermachine goed in vr het geven van een printopdracht (meerdere afdrukken, vergroten enz.) zodat je foutprints zo veel mogelijk voorkomt.
3 Vermijd het onnodig afdrukken van e-mails. Sla de mail digitaal op, als je bang bent de data te verliezen.
4 Kopieer en print waar mogelijk dubbelzijdig (duplex).
5 Probeer of je met lichter papier ook uit de voeten kunt. Een verschil in prijs tussen 80 en 90 grams papier bedraagt al gauw 15 procent.
6 Kijk bij welke soorten documenten je ook met recycled papier uit de voeten kunt. Dat is in ieder geval goedkoper.
7 Zoek een partner met wie je gezamenlijk bureauartikelen kunt inkopen. Een groter inkoop-volume leidt altijd tot gunstiger prijzen.
8 Test bij grote verzendingen per post of je door het inzetten van lichter papier in een lager portotarief uit kunt komen.
9 Check in ieder geval je excell documenten voordat je ze doorstuurt naar heel veel mensen. Het gebeurt veel te vaak dat er kolommen niet op n pagina passen. Het is zonde van het papier en het overzicht dat je gemaakt hebt, wordt er niet duidelijker op als het verdeeld is over meerdere paginas.
10 Kijk of je brieven in plaats van op 2 paginas ook op 1 pagina kunt zetten (marges / lettergrootte / alineas / andere ondertekening / kortere inhoud).
11 Kijk of je in plaats van alles te kopien misschien ook eens kunt scannen?
12 Gebruik de interne enveloppen zuiniger. Schrijf kleiner en deel de vakjes in eventueel nog kleinere vlakjes (door postkamer?)  en plak of niet zo min mogelijk. Dit alles opdat een envelop langer mee kan.

Bedrijven moeten verantwoord met het milieu omgaan. Dat wordt steeds belangrijker en de eisen worden steeds strenger. Bedrijven hebben er een eigen verantwoordelijkheid in. Vandaar dat De Wet Milieubeheer stelt dat een aantal (300) (milieubelastende) bedrijven een milieuverslaglegging moet maken. In het verslag meldt men o.a. de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water, hoeveel afvalstoffen er zijn afgevoerd en wat er gebeurt met klachten over stank en geluid. 

Om te weten hoeveel een bedrijf vervuilt en hoe groot de milieurisico's zijn, moet een bedrijf meten en registreren. Dit wordt getoetst aan de regels die de overheid heeft opgesteld. Voldoe je niet dan wordt je milieuvergunning ingetrokken. Daarnaast is het voor een bedrijf voordelig te kijken naar de registraties en kan men zien wanneer er iets mis is gegaan of verbeterd kan worden.

Ook afvalverwerking is aan allerhande regels verbonden als (gescheiden) opslag en of speciale verwerking. 

Alle gegevens over metingen, vergunningen, afvalverwerking, klachten, voorvallen, uitgevoerde inspecties e.d. komen terecht in milieurapportages. Die zijn bestemd voor de b.v. de gemeenten die vergunningen verleent of voor het management van het bedrijf zelf.

Bedrijfsmilieuzorg vereist inzicht in al deze gegevens. Ze dienen overzichtelijk opgeborgen worden. Vaak hebben bedrijven er regels voor of beschikken ze over een computersysteem ervoor. Bewaak ook de deadlines die door de vergunningverlener of het bedrijf zijn opgesteld. Rapporteer vervolgens afwijkingen of overschrijdingen.

Dus bekijk in je bedrijf

- welke milieubelastende activiteiten er plaatsvinden 
- hoe het bedrijf ze tracht te verminderen of voorkomen
- welk milieubeleid je bedrijf heeft
- of het bedrijf een milieuzorgsysteem heeft
- heeft het bedrijf chemiekaarten, veiligheidsbladen ect.
- welke vergunningen heeft je bedrijf
- welke gegevens moet je bedrijf aanleveren (aan de gemeente)
- welke verplichtingen staan in de milieuvergunning of in de convenanten en meerjarenafspraken
- welke deadlines bestaan er 
- welk meet- en registratieprogramma is er opgesteld
- hoe wordt de betrouwbaarheid van de metingen gewaarborgd ?
- welke procedures heeft een bedrijf m.b.t. de registraties en verwerking.
- hoe worden wijzigingen in de wetgeving bijgehouden

M.b.t. afval  is het zo dat een bedrijf er verantwoord mee om dient te gaan. het kan zijn dat men verplicht is e.e.a. hierover te registreren. De overheid wil tegenwoordig zo min mogelijk storten of verbranden. Vandaar dat bedrijven moeten zorgen zo min mogelijk afval te produceren. Ook kan men afval verwerken. Dit moet allemaal geregistreerd en gearchiveerd worden.

Dus bekijk in je bedrijf

- welke afvalstoffen en afvalstromen er vrij komen
- kijk waar ze vandaan komen en hoe het wordt verwerkt
- kijk welke opslag-, verpakkings- en afvoerregels er zijn
- kijk of het bedrijf er beleid of heeft
- door welke afvalverwerker wordt e.e.a. afgevoerd en wat zijn de afspraken daaromtrent
- met welke overheidsinstelling heeft je bedrijf te maken bij de verwerking van het afval
- welke verplichtingen bestaan er daaromtrent
- welke formulieren worden gebruikt en hoe wordt er geregistreerd
- wordt er goed en nauwkeurig geregistreerd of niet ?
- welke procedures gelden m.b.t. de regsitratie van afvalstoffen

Deze gegevens kunnen intern (naar het eigen management) of extern (naar de vergunningverlener of soms omwonenden e.d.) gerapporteerd worden.
Interne rapportages kunnen gaan over
- resultaten en het functioneren van het milieuzorgsysteem
- efficiency van apparaten en machines
- klachten, milieu-incidenten
- problemen op milieugebied

Bekijk in je bedrijf
- welke interne milieurapportages er gemaakt worden en hoe vaak
- over welke zaken intern gerapporteerd wordt
- welke richtlijnen er bestaan over de registraties
- welke externe rapporten er gemaakt worden
- welke richtlijnen ervoor gelden
- of er een milieujaarverslag wordt gemaakt
- welke onderwerpen er aan bod komen in het milieujaarverslag

Veel bedrijven werken met ISO 14001 hetgeen een gecertificeerd milieuzorgsysteem is dat internationaal erkend is en gebruikt wordt. Het wordt geaudit (gespecteerd) door externe auditors b.v. van Lloyds of Kema quality. Alleen als je (die auditoren) kunt aantonen dat je volgens dat systeem werkt, mag je het ISO certificaat gebruiken.

Zo is ISO 9000 een kwaliteitszorgsysteem en is ISO 26000 in opkomst hetgeen de internationale standaard gaat worden voor een duurzaamheidszorgsysteem.


Ideeen van secretaressen (ROC MN)

wekker met arm die deken optilt
online kleren echt maken
tablet smartphone -> verschillende kapsels
                             -> haren fohnen verven
                             -> haren knippen verlengen
                             -> afwisseling krullen / stijl
vliegtuigauto
wekkerrobot
bril die voor je hersens werkt dat je kan zien
robot die opruimt
als persoon kunnen vliegen
app voor het inchecken in bussen vliegtuig etc zonder papier
app dat je kleding kan passen , bestellen, langer, korter
teleporteren via de telefoon

tablet als tafel
automatische stijler/ kruller
een bed dat je helpt met opstaan
roltrapstoelen
kledingzoeker
ontbijt machine
bril met een camera en een luidspreker voor blinde mensen
inspreker
printer die op je stem reageert
vervangend product voor aardolie zodat we niet elk jaar één miljoen jaar hoeven te verstoken.
biologische producten even duur maken als gewone
programma dat uittypt wat gezegd wordt
internettablet uit een pen

hoe meer water je drinkt uit een flesje hoe meer energie wordt opgewekt
een chip in je hand zodat je kan pinnen of je identificeren
app die alle kortingen van alle winkels heeft en thuisbezorgt
direct uit je beeldscherm producten kopen of betalen
wonen op de maan
een chip met alle informatie van de wereld in je hoofd
geur TV
talenchip Websites

Recycling papier logo   Milieuvriendelijk papier
  Niet te veel printen
  Dubbelzijdig printen
arbobondgenoten
tonerthemakaart
 
Printers en gezondheid
duurzame bedrijfsmilieuzorg Gezonde werkplek (ARBO)
  Checklist voor een milieujaarverslag

arbobondgenoten.nl

Een voorbeeld van een energiezorgsysteem (naar ISO 14000)

FB.energie

        duurzame bedrijfsmilieuzorg     

Bedrijfsmilieuzorg

te verkrijgen bij ECABO
Titel Bron
Praktijkinstructie Bedrijfsmilieuzorg 4. (18 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs ECABO