Open menu

Ondernemendheid, ondernemen, ondernemerschap en talentontwikkeling

Het is goed ondernemend gedrag te stimuleren en ontwikkelen. Ondernemende mensen zijn nieuwsgierig, proactief,  ze nemen verantwoordelijkheid, zien kansen en willen deze kansen ook benutten. Dat vraagt om een ondernemende houding en ondernemend handelen.
Het gaat om durf te doen en hoe je ondernemend kan zijn binnen je eigenvakgebied.

Dat is nodig want tijden veranderen snel, er begint jeugdwerkeloosheid te ontstaan, er ontstaan telkens weer nieuwe beroepen en steeds meer mensen worden ZZP-er.

De razendsnelle verandering van de arbeidsmarkt wordt zichtbaar in een paar cijfers. In 2012 waren 96% van de nieuwe arbeidscontracten tijdelijke contracten. Slechts vier procent was een contract van onbepaalde duur. Nu, in 2014, heeft slechts 69% van de medewerkers een vast contract. Met andere woorden: 31% van alle medewerkers in Nederland moet binnen afzienbare tijd op zoek naar een volgende functie. Deze zogenaamde flexibele schil bestaat voor een groot deel uit jongeren. Die flexibele schil wordt jaarlijks groter.

Het aantal startende ondernemers is ook in 2013 weer toegenomen, tot ruim boven 150.000. Dat zijn bijna allemaal ZZP-ers. Slechts een klein aantal gestarte bedrijven bestaat uit twee of meer medewerkers. Er zijn nu ongeveer een miljoen ZZP-ers in Nederland, en dat aantal blijft groeien. Zelfstandig ondernemen is een vanzelfsprekende manier van inkomen verwerven geworden.

Naast technasiums ontstaan er nu ook entreprenasiums. B.v. in Tilburg. Geen vakken meer maar stomingen, thema's.


Het heeft voordelen als
voordelen

Je kan het leren maar niet uit een boekje. Ondernemend leren vraagt om actieve werkvormen, inspiratie, inzet en soms ook nieuwe manieren van les geven.

Het gaat van ondernemendheid, naar ondernemen, naar ondernemerschap.

In die opzet kan je gaan werken met een competence centre (voor ondernemendheid), een centrum voor ondernemerschap en een starters centrum
Er bestaan handboeken over hoe je een students company op zet en er zijn platforms voor. Er bestaat een cursus Ondernemerschap en een train de trainercursus.
Je kan een Global entrepreursweek organiseren en je kan studenten die ondernemen beschouwen als topsporters en ze dezelfde faciliteiten bieden (m.b.t. de indeling van het studieprogramma)
 
Een website voor ondernemend Nederland staat hier

Er bestaan on line cursussen als..

  1. Proeven van ondernemerschap .
  2. Stap in De Wereld van de Ondernemer .
  3. Ondernemerschap .

Als je ondernemendheid wilt leren kan je gebruik maken van de opdrachten in dit document (Gemaaakt door Suzanne Broeders en Bart Hermsen, Koning Willem I College)


Ondernemerschap 
 


In een europees project 2011-1-NL1-LEO05-05202 is een corsus ontwikkeld over ondernemerschap. Heel mooi studenten en docentenmateriaal met filmpjes e.d. over ondernemerschap. Alles gratis te bekijken en te downloaden.
Klik op de foto's voor de website...


ondernemerschap


ondernemerschap2

Talent based learning


Het liefst wordt je onderemend op het gebied waar je talenten liggen en waar je hart aar uit gaat. Pas dan geeft het energie. Vaak weet je van jezelf niet welke talenten je hebt. Dat moeten anderen of je docent je zeggen of daar moet je samen naar op zoek gaan. B.v. door te kijken wat je ergert of welke idoelen je hebt. Als je dat dan eenmaal weet moet je kijken of je hart er naar uit gaat. Als dat dan weer zo is dan geeft het energie en kan je je ontplooien waarbij het onderwijs je optimaal zou moeten ondersteunen. Dan maakt het niet eens meer uit welke studierichting je kiest. Je kiest dan om door te gaan (mbt onderwijs) in je passie. Wat is er mooier dan dat. Waar je niet goed in bent moet je er mensen bij zoeken die daar wel goed in zijn. Samen ben je sterk.

Ondernemen in de nieuwe wereld. Zie onder

Farid Tabarki in 2016  Zie hier

Wij hebben nu mogelijkheden gekregen die vroeger alleen aan de top mogelijk waren. We kunnen nu onze eigen energie opwekken. We kunnen ons eigen onderwijs creeren. We kunnen overal het beste onderwijs verkrijgen waar ook er wereld. Van de beste docenten en van de beste universiteiten. Als we een goed idee hebben hoeven we niet meer naar een bank.

Maar we hebben ook een stem gekregen. We kunnen ons laten horen als we een mening hebben of we kunnen ons zelf expert maken. We kunnen door sensoren nog voor dat we ziek worden merken dat we ziek gaan worden en preventieve maatregelen treffen.  

De "bevroren" samenleving van vroeger met een top een middenklasse en een onderlaag begint te smelten en begint vloeibaar te worden. We kunnen nu vrijerlijk verbindingen aangaan. We hebben een vloeibare samenleving gekregen.

Vroeger waren we één systeem gewend. Zowel politiek als economisch. Nu gaan we zelf onze ontwikkeling vormgeven. Het "one size does not fit all" systeem. We zullen wel heel flexibel moeten worden. In een vloeibare samenleving kan je op het ene moment daar zijn en vervolgens weer daar. De smaneleving  zal permanent gaan veranderen (en steeds sneller). We kunnen nu veel gemakkelijker samenwerken en verbindingen aangaan maar dan moeten we wel goed leren luisteren. Dan kan je met de wijk gaan samenwerken om energie op te wekken of de wijk te helpen.