Open menu

Symposium duurzaamheid in de MBO zorgopleidingen

DZHzorg

Student breed bewustzijn en praktische handvaten meegeven over de relatie zorg en duurzaamheid’

De zorg is enorm vervuilend: niet alleen is de zorg verantwoordelijk voor 5-10 % van de landelijke CO2 uitstoot, maar vooral de gigantische hoeveelheden chemisch afval en lozing van medicijnen in het oppervlaktewater zijn een probleem. Andersom worden we met zijn allen behoorlijk ziek van milieuvervuiling en klimaatverandering. Studenten in de zorg en verpleging zouden het bewustzijn hierover moeten kunnen uitdragen, en tegelijk moeten weten wat zij op de werkvloer in praktische zin kunnen bijdragen. Echt bijdragen aan welzijn van de patiënt door een gezondmakende omgeving te creëren kan bovendien het vak aantrekkelijker maken.

Dit zijn de conclusies van het symposium ‘duurzaamheid in de MBO zorgopleidingen’ op 18 april georganiseerd door MBO voor Morgen: Duurzaam MBO ism Leren voor Morgen. Het symposium werd gehouden in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Keynote speaker Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg: ‘’je moet toe naar zorg die geen schade toebrengt aan onze planeet, en tegelijk bijdraagt aan echt welzijn van de patiënt. Dat betekent terugdringen van CO2 emissies en uitstoot en lozing van schadelijke stoffen, maar ook circulair werken, en zorgen voor groen, een prettige omgeving en gezonde voeding voor de patiënt. Het wordt tijd dat verzorgenden die boodschap uit gaan dragen. Maar ook dat zij weten hoeveel mensen ziek worden van uitstoot van chemische stoffen en klimaatverandering. Het wordt uit onderzoek steeds duidelijker deze in belangrijke mate veroorzaker zijn van huidziekten, longziekten maar ook hart- en vaatziekten.”

Stef Bots, milieucoordinator van het Meander Medisch centrum en host van de bijeenkomst zegt: Het is cruciaal dat verplegend personeel het belang van het terugdringen van afval in de zorg inziet en dat ze weten hoe ze hierop kunnen handelen. Dat is nu vaak niet het geval. Vooral beginnend zorgpersoneel heeft geen idee hoe ze hun impact op gebied van duurzaamheid kunnen verkleinen. Dit zorgt voor veel onnodige schade, en landelijk op jaarbasis zelfs voor een aantal ongelukken, soms met dodelijke afloop omdat bijvoorbeeld vervoerders onbedoeld in aanraking komen met gevaarlijke afvalstoffen’’.

Twee docenten van het Regiocollege in Zaandam presenteren een mooi voorbeeld van hoe MBO-4 studenten duurzaamheid in de Nederlandse zorg vergeleken met de zorg in Ierland. Nadat Rob de Vrind van Duurzaam MBO de deelnemers langs de kernpunten van duurzaamheid in het onderwijs voerde volgde nog een geanimeerde discussie met de zaal. MBO studenten zouden zich niet alleen bewust moeten zijn van de gevolgen van de huidige onduurzaamheid van de zorg en de gevolgen van vervuiling voor het welzijn van mensen, maar ook tot actie moeten kunnen overgaan, aldus de aanwezigen. Voor de zorgsector als geheel is het cruciaal dat ingezet wordt op een gezondmakende omgeving, niet alleen voor de patient maar ook voor het personeel. Personeel dat in het groen kan pauzeren en het gevoel heeft zelf bij te dragen aan welzijn van de patient kampt met minder burn-outs. Geen overbodige luxe, in tijden van krapte in de zorg.

De presentaties:

Cathy van Beek, kwartiermaker duurzaamheid in de zorg zie hier
Stef Bots milieucoordinator Meander Medisch Centrum zie hier.
Rob de Vrind, Duurzaam MBO zie hier
Regiocollege goed voorbeeld zie hier

- hoe de CO2-emissie van de zorgsector is terug te dringen is hier te zien.
- hoe circulair werken bevorderd kan worden is hier te zien
- hoe de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater kan worden teruggedrongen is hier te zien
- hoe een leefomgeving in en buiten zorginstellingen kan worden opgezet die de gezondheid van iedereen bevordert is hier te zien.

 DZHzorg