Smart cities en duurzaam urban design 

smart city

Duurzame steden
Smart cities
De stad van de toekomst
Goede voorbeelden
SDG11 Duurzame steden

 Duurzame steden

Het gaat om compacte, contrastrijke, complete steden met mooi groen (op daken en wanden), kleine riolen, wijkgebonden watersystemen, wadi's, helofytenfilters ect. Mogelijk met wegen met warmte-koude opslag, verwarming voor een groot deel via de zon, geen gasleidingen, wel zonnepanelen en urban windmills. Gemaakt met duurzame bouwmaterialen waarbij nagedacht is over goede bereikbaarheid, gezondheid, comfort, gemak, goede voorzieningen in een ecologisch verantwoorde omgeving met een grote biodiversiteit waarbij voedsel ook veelal uit de streek komt. Wijken die zelf hun energie opwekken en waar vergaande recycling er voor zorgt dat er vrijwel geen afval wordt geproduceerd.

Duurzame stad
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Stedenbouw als geen bolwerk tegen de natuur maar in harmonie met de natuur. Huizen als bomen, steden als bossen. Gebouwen waar broeikassen tegenaan staan met PV panelen en groene daken die water zuiveren..
Ontwikkel zonne-architectuur.

Grote steden vinden herbestemmen van wasteland moeilijk en ze worstelen bovendien met nadelige gezondheidseffecten voor inwoners door te veel fijn stof en lastig haalbare klimaatdoelstellingen zoals het terugdringen van CO2 uitstoot. Grote braakliggende terreinen zijn geen visitekaartje, ze nodigen uit tot het dumpen van afval en het is slecht voor de sociale veiligheid. Het is een wereldwijd probleem in geïndustrialiseerde landen. Het Bamboo CHAINge Project wil op deze terreinen tijdelijk bamboe planten. De bamboe dient als brandstof voor energiecentrales of grondstof voor producten. Zie hier

Maak bepaalde gebieden slim

Dat is mogelijk door verschillende technologieën en innovaties aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen. Digitalisering speelt hier een sleutelrol in. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen energieopwekking, -opslag, -levering en mobiliteit. Een elektrische auto kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om een kantoorpand van stroom te voorzien (Vehicle-2-Building), of als opslagmedium voor opgewekte zonne-energie. Op die manier maak je optimaler gebruik van de assets die je hebt, waardoor je ook bespaart in de kosten.

Een ander voorbeeld is Google die in 2017 een tender heeft gewonnen om een futuristische wijk in Toronto te bouwen met verwarmde fietspaden, zelfrijdende deel-auto’s en pakketbezorging door robots.

Door een samenwerking in de warmtealliantie, de provincie Zuid-Holland, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, wordt gewerkt aan een warmte hoofdinfrastructuur waarbij onder andere industriële warmte gebruikt zal worden om kassen, huizen en kantoren mee te verwarmen. Deze warmte zou anders in de lucht en het oppervlakte verdwijnen. Het is een mooie eerste stap van anders denken om problemen op te lossen. De haven wordt nu niet langer alleen als een economische plek gezien maar ook als een bron van warmte en energie, zij het nu nog wel fossiele energie.

Werkwijze

Bij de planning zou men uit moeten gaan van de lagentheorie. Hierbij dient men achtereenvolgens te kijken naar de
-
   Geomorfologie
-    Water en bodem
-
    Cultuurhistorie
-    Infrastructuur
-
    Occupatie (Gebruik)
 

Trends

Architecten zijn trots op gebouwen, stedenbouwkundigen op de stad. Ze vormen de vader en de moeder van de stad. Het gaat over verstand tov gevoel

De harten van de mensen moeten meer betrokken worden..meer emotie

Stedenbouw voor en door het publiek en de klant wordt koning.

Vroeger groeiden steden organisch om marktpleinen en de kiosk. Daar ontmoetten de mensen elkaar. Vandaag is dat verdwenen en zijn de steden versplinterd en met monotome architectuur. Alleen oudere mensen zeggen elkaar nog gedag, We zouden steden moeten vormgeven als de natuur. Daar vind je een grote verscheidenheid aan vormen van de kleinste bloem tot de meest gigantische boom. Van de diepe zeeen tot de hoogste bergen met alles daartussen. Steden met een grote diversiteit waarin verschillende vormen bestaan. Voor de stad is de natuur ook letterlijk van belang. Er is teveel asfalt en beton. (Arne Quinze).

Een vinex is als een pindakaas over het land uitgesmeerd. Het zijn confexie woningen. Het gaat naar  maatwerk en particuliere opdrachten zoalos Borneo eiland, Homerus Kwartier Almere, Roombeek Enschede of zoals in het Duitste Tubingen -> baugemeinschaften cooperatieven in Franzosisches viertel
In Hamburg heb je ook zelforganisatie met veel flexibiliteit
Geen grote masterplannen meer maar flexibele plannen in een proces dat kan worden aangepast.
Er worden dan meer partijen toegelaten.  Het organiseren van al die private ideeën wordt de uitdaging.

In Rotterdam kan je tegenwoordig kluspanden kopen. Bouwvallige panden tegen lage prijzen in de hoop dat je ze opknapt.

Heijmans heeft rioolbuizen ontwikkeld waar men koud water langs laat lopen via een kunststof spiraalwikkelbuis Aan het eind komt het water er een graad of drie warmer uit. We verwachten dat ieder buissegment van 3,30 meter twee wooneenheden van de basisbehoefte aan warmte kan voorzien met minimale extra investeringen. Een warmtepomp in huis zorgt dan voor de verwarming.
In de zomer kan er ook mee gekoeld worden. Zie Hydrea Thermpipe.

Het gaat tegenwoordig om livebility, natuurinclsief bouwen e.d. Zie

Smart cities

In 2050 leeft twee derde van de dan 9 miljard mensen tellende wereldbevolking in de steden. Er zijn nu al tientallen megasteden, met meer 10 miljoen inwoners, en dat aantal groeit gestaag. Maar hoe blijven de snel groeiende steden duurzaam, leefbaar en productief? Deze artikelen moet je alvast gelezen hebben.

1. Slimme energiesystemen

Het stroomnet wordt steeds slimmer. Decentrale opwekking en het gebruik van duurzame energiebronnen maken dat het steeds complexer wordt om vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen. Big data en energieopslag spelen daarbij de hoofdrol.

Met elektrische auto’s, slimme laadpalen en krachtige brandstofcellen heeft de mobiliteitssector de komende jaren goede kansen om de energielevering in de stad grotendeels over te nemen, blijkt uit dit interview met Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, en ondernemer Robin Berg, ontwikkelaar en voorvechter van slimme laadpalen.

Het is een ontwikkeling die al lang begonnen is. Tennet en The New Motion zetten dit jaar duizenden elektrische auto’s in voor stabilisering van het elektriciteitsnet. Energiebedrijf Essent en netbeheerder Alliander gaan in Heerhugowaard het elektriciteitsnet van de toekomst testen.

e net

2. Leren van de natuur

De stad is een onnatuurlijke omgeving. Maar de leefbaarheid, productiviteit en duurzaamheid verbeteren door principes uit de natuur te integreren in de bebouwde omgeving. Groene daken zijn niet alleen duurzamer dan gewone daken, maar verhogen ook de productiviteit in een onderneming. Zelfs kijken naar het groen heeft al een positieve impact, blijkt uit dit onderzoek.

Parijs krijgt in 2022 een verticaal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met duizend bomen moet het gebouw het stadsklimaat verbeteren. Een Italiaans architectenbureau gelooft dat de beplanting van veel groen op gebouwen ook de lokale ecologie en het stadsklimaat verbetert. Ook de Milanese Bosco Verticale-torens hebben duizend bomen op de balkons.

Niet alleen de natuur kan model staan voor optimalisaties. Ook de evolutie, een belangrijke drijvende kracht uit de natuur, draagt bij aan de stad van de toekomst. Op de bouwbeurs van 2015 werd deze brug gepresenteerd, ontworpen op basis van Evolutionary Structural Optimization. Een computer heeft de voetgangersbrug zelf uitgetekend voor optimale sterkte en materiaalgebruik.

biomimicrybrug

3. Duurzame ‘last mile’

In de overvolle grote steden is weinig ruimte voor vervuilende, grote vrachtwagens. Tegelijkertijd groeit door online retail de vraag naar stadlogistiek. Het moet dus beter, sneller en duurzamer. Een voorbeeld van hoe dat kan is Picnic. Sinds een paar weken bezorgen de speciaal ontwikkelde, elektrische wagentjes van de online supermarkt ook in Utrecht de boodschappen. Ook traditionele logistieke dienstverleners stappen snel over op duurzaam vervoer. UPS bracht dit voorjaar zijn honderdste elektrische voertuig op de weg. Deutsche Post, ook eigenaar van DHL, bouwt nu zijn eigen elektrische bestelauto's.

De echt grote stappen worden gemaakt als stadlogistiek ook slimmer wordt ingericht. Nieuwkomers zorgen ervoor dat bedrijven in de transport- en logistieksector innovatiever moeten opereren, blijkt uit een analyse van ABN Amro. Het Amsterdamse softwarebedrijf Viricity werkt aan een programma dat ondernemers inzicht geeft wanneer elektrisch transport rendabel is.

De volgende stap is autonoom vervoer. De eerste proeven lopen al. Zo start Volvo volgend jaar in hartje Londen een grote praktijkproef met autonoom rijden. Het automerk zegt de introductie van de technologie te willen bespoedigen om het aantal ongelukken te verminderen.

Men is ook bezig verkeer vloeiender door de stad te leiden met nieuwe IT technieken of parking guidance te introduceren. Pisa heeft het al en men verwacht een enorme toename van dit systeem in de wereld.
Straatverlichting kan smarter met helderheidssensoren of daglichtsensoren gecombineerd met tijdsklokken of bewegingsdetectoren en LED lampen. 40 % van de rekening van de gemeente is vaak straatverlichting en er kan 70 % op bespaard worden.  Je gaat dan naar dynamische straatverlichtiing.
Analyse van datastromen gaat patronen onthullen zodat betere voorspellingen mogelijk zijn.

4. Beter omgaan met water

De stad van de toekomst bevindt zich niet alleen op het land. Ook water maakt een wezenlijk onderdeel uit van de stedelijke omgeving. Dit Amerikaans-Nederlandse initiatief wil binnen vijf jaar starten met de bouw van een drijvende stad. Door in de toekomst minimaal 13 procent van de wereldpopulatie naar dit soort steden te verhuizen, verwachten de betrokken partijen de dreigende schaarste aan vruchtbare grond en fossiele brandstoffen af te wenden.

Hoosbuien zijn een zichtbaar gevolg van klimaatverandering. Steden moeten daar mee kunnen omgaan. Tijdelijke bovengrondse opslag is een manier om met hoosbuien om te gaan. Het waterzuiveringssysteem Hemel(s)water vangt regenwater op en reinigt het tot schoon drinkwater.

Vitens zet big data in bij het ontwikkelen van een slim waterleidingnet in Friesland. Hiermee wil het drinkwaterbedrijf het 9.000 kilometer lange net beter aansturen en de kwaliteit van het drinkwater verbeteren.

5. Senioren maken de dienst uit

De vergrijzing slaat toe, juist ook in de steden. Metropolen worden groter en complexer. En dat leidt in Nederland en dar buiten tot een hogere levensverwachting. De groeiende groep ouderen maakt een belangrijk deel uit van de stedelijke consumentenpopulatie, en ze blift steeds langer thuiswonen. Vergrijzing is dus een kans voor de bedrijven die deze markt weten aan te boren. Onder meer zorgleveranciers en retailers springen hierop in.

Britse onderzoekers werken aan autonoom rijdende voertuigen, speciaal voor senioren. Dit moet de levenskwaliteit van ouderen verbeteren en eenzaamheid tegengaan. Volgens de initiatiefnemers zijn bestaande autonoom rijdende auto’s niet veilig voor alleenreizende ouderen.

Binnen een project van de Europese Commissie ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de elektronische butler Alfred (Personal Interactive Assistant for Independent Living and Active Ageing). Met de verschillende smartphone-applicaties van Alfred krijgen ouderen gepersonaliseerde assistentie. Alfred is ook ontwikkeld om sociale isolatie en eenzaamheid bij ouderen.

Wat als je fiets een sensor krijgt die via een app registreert of een dief met je fiets aan de haal is of wanneer die is omgevallen.  

loopcity
Slimmer betalen

Waarom hebben we nog een NS reiskaart. Je moet toch gewoon met je bankpasje of je telefoon kunnen betalen? Misschien is dat zelfs niet mee nordig in de toekomst. Dan registreert een camera je biometrische eigenschappen. De computersystemen koppelen je dan automatisch aan je account en zien dat er voldoende geld op je rekening staat. En als dat zo is, wordt er direct afgerekend.

De stad van de toekomst

Thomas Rau: Eigendom bestaat niet meer in de ‘stad van de toekomst’. Mensen hebben er geen auto meer, maar hebben toegang tot ‘mobiliteit’. Vandaag lenen ze een auto, morgen gaan ze met de trein, overmorgen te voet, en de dag erna met de fiets. Ze willen die vrijheid hebben.

Mensen kopen in zo’n stad ook geen huizen of andere gebouwen meer, maar definiëren ruimtes voor zich, op tijdelijke basis. Dit onder meer als gevolg van de snelle technologische evoluties. Kijk bijvoorbeeld hoe radicaal het onderwijs is veranderd. Mijn zoon krijgt op de middelbare school enkel nog een MacBook. Op tafel schrijven, zoals vroeger, hoeft hij niet. Zijn school heeft geen boekenkast meer nodig, maar ander meubilair. De klasgrootte is anders, je moet er anders met het daglicht omgaan omdat het licht anders storende reflecties veroorzaakt,… de huidige gebouwen kunnen dat nog nauwelijks faciliteren.

We moeten dus meer denken in termen van kortcyclische gebouwen, die er 10 à 15 jaar staan. Daarom is het belangrijk dat gebouwen een ‘grondstoffendepot’ worden, zodat geen waarden worden vernietigd als mensen er weer afscheid van nemen.

Ik pleit er zelfs voor dat we niet alleen onze architectuur, maar élk product zo maken dat het een grondstoffendepot wordt. We deponeren dan tijdelijk grondstoffen in de vorm van een auto, koffiezetapparaat,…

Zodra we die auto, dat koffiezetapparaat,… niet meer nodig hebben, of de behoeftes veranderen, of het niet meer innovatief is, gaan ze terug naar de producent die het zodanig kan ontmantelen dat alle grondstoffen weer ter beschikking komen voor nieuwe producten.

Eigenlijk leven we in een roofbouwmaatschappij, die moet evolueren naar een oogstmaatschappij. Dus we moeten kijken van: wat moeten we zaaien, hoeveel, in welke context,… En als we niet méér kunnen oogsten? Tja, dat is het dan. We moeten leren denken in begrenzingen.

Want besef: arbeid is er genoeg, en energie -zon, wind- eveneens. Maar onze grondstoffen en materialen? Die zijn eindig.

Kortom: reik nieuwe spelregels aan. Dan zullen de mensen wel een nieuw spel gaan spelen…

Een you tube filmpje met moderne urban design in Stockholm staat hier


Goede voorbeelden

Nederland

Het Geerpark te Vlijmen 

Centraal bij de ontwikkeling van deze wijk staat duurzaam wonen en leven, bouwen voor minstens 100 jaar en bouwen aan het landschap. Aan de woningen worden hoge eisen gesteld. Ze moeten wooncomfort en een gezond binnenklimaat bieden, levensloop bestendig, zeer energiezuinig en betaalbaar zijn en duurzaam gedrag bevorderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de architectuur. De wijk wordt dusdanig opgezet dat het een brede bevolkingsgroep aantrekt. Geerpark krijgt een dorps karakter, wordt autoluw, moet een prettige en woon- en leefomgeving bieden en aantrekkelijk zijn om in te spelen. De nieuwbouwwijk vormt straks een passende overgang tussen de huidige bebouwing aan de rand van Vlijmen en het landschap rondom de Abdij Mariënkroon. Elementen als veel groen en water en een hoge biodiversiteit moeten daarvoor zorgen.

Bijzonder is dat de drie partijen het bedrijfsleven uitdagen om met innovatieve oplossingen (zoals energievoorzieningen uit de eigen buurt en de inzet van innovatief groen) en slimme financieringsconstructies te komen. Ook maatschappelijke organisaties en toekomstige bewoners worden actief bij de ontwikkeling van de wijk betrokken.

geerpark

De wijk Eva Lanxmeer te Culemborg  Voor ppt zie hier

Veel kleuren en groen. Veel gebruik van hout en glas. Geen auto's, duurzame materialen, gemeenschappelijke wilde tuin, zonnepanelen.

eva

De duurzame wijk in Uden; Velmolen Oost

De symboliek van de kersenbomen, het hoge duurzame karakter van de wijk en het afgewogen financieringsplan in relatie tot woonlasten. Het maakbare, integraal en uiterst duurzaam ontworpen plan was precies wat de gemeente Uden van de markt wenste te krijgen.

“Dit is een prachtige vorm van duurzaam ontwerpen. Het plan is echt maakbaar en toch betaalbaar. Het zal zeker winst opleveren voor het milieu, voor de ondernemers, voor de mensen die er gaan wonen en voor de gemeente Uden en wellicht zelfs de regio, aldus Michel Baars, directeur van het Ingenieursbureau van Search. Het bevorderen van de biodiversiteit en het laten terugkeren van kersenbomen in het gebied scoorden hoog.

Grote meerwaarde is ook het feit dat de toekomstige bewoners nog echt mee kunnen denken bij de verdere uitwerking van het plan. Ook zijn de woningen zó ontworpen dat zij in een later stadium nog gemakkelijk aan te passen of mogelijk uit te breiden zijn, afhankelijk van de veranderende gezinssituatie.

De keuze voor trekbellen in plaats van een standaard elektrische deurbel is heel gemakkelijk te verklaren. Baars: “In eerste instantie gaat het om de symboliek. Duurzaamheid hoeft niet duurder te zijn en ook niet nieuw. Bovendien hebben de bellen een grote educatieve waarde, want reken maar dat er vragen over komen van de bezoekers van deze nieuwbouwwijk. Daarnaast is er ook echt een technische reden. Door de standaard elektrische deurbellen te vervangen door trekbellen besparen we in de wijk 3500 kilowatt aan stroom, en daarmee kunnen we één huis(houden) een jaar van stroom voorzien.”

Verder kent de wijk geen gasaansluiting en wordt de verwarming gevoed met door de zon opgewarmd water. De woningen zijn van robuuste en duurzame materialen gemaakt. Omdat het gebruik van zonne-energie in de toekomst zal toenemen, is nu reeds rekening gehouden met de positie en de hellingshoek van de daken. In de nabije toekomst zijn deze woningen dus uitermate geschikt om de nieuwe technieken te omarmen.

venmolenoost

De meest duurzame wijk in Drenthe gemeente Tynaarlo

Drenthe heeft in 2012 de meest duurzame wijk van Nederland. De nieuwbouwwijk Nieuwe Stukken in Vries kan zo zuinig worden dat de wijk zijn eigen energie opwekt en zelfs energie overhoudt voor de rest van het dorp. Dat liet de gemeente maandag weten.

Volgens de woordvoerster gaat het verder dan zonnecollectoren op het dak en zonneboilers. ,,Voor de 550 te bouwen woningen worden lokale duurzame producten gebruikt. Nu al worden gewassen aangelegd om later als isolatiemateriaal te gebruiken. Verder wordt gebruik gemaakt van duurzame energie als zonne-energie, bodemenergie en biomassa.''
Voor dit project hebben de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe 660.000 euro Europese subsidie ontvangen. De ontwikkeling van de wijk in Vries staat als voorbeeld voor de andere gemeenten in Nederland, aldus de woordvoerster.

Ecodorp Boekel
http://www.ecodorpboekel.nl/

boekel

Abu Dabi

Masdar city

Aan de rand van Abu Dhabi,verrijst de stad van de toekomst Masdar City Ze gaat helemaal op groene energie draaien. CO2 en afval zijn er taboe.
Er gaan vijftigduizend mensen wonen. ‘Al Masdar’ betekent de bron. De stad mag enkel hernieuwbare energie gebruiken en moet volledig CO2-neutraal zijn. Vergaande recycling moet de stad helemaal afvalvrij maken en het waterverbruik aanzienlijk verminderen. Een ondergronds transportsysteem moet de straten autovrij houden en de energie gaan komen van de zon.


Masdar City werkt samen met gereputeerde organisaties en bedrijven van over de hele wereld. “We willen de ontwikkeling van innovatieve duurzame technologieën versnellen en die wereldwijd beschikbaar maken”, zegt sultan Al Jaber, ceo van het bedrijf dat begin dit jaar het contract van 1,6 miljard dollar binnenhaalde om Masdar City te bouwen. “Het is onze overtuiging dat wereldwijde samenwerking nodig is om dit doel te bereiken.

masdar

Duurzame wijken zie hier
Duurzaam bouwen zie hier

China

Autovrije stad in China

In China wordt een stad gebouwd, die geheel autoloos is. In deze satellietstad, in de buurt van Chengdu, zullen 80.000 mensen gaan wonen. Zodra het concept werkt, wordt het ook in andere delen in China toegepast.

Het architectenbureau ‘Adrian Smith + Gordon Gill Architecture‘ heeft de stad ontworpen. De stad is erg compact gebouwd (slechts 1,3 vierkante kilometer) zodat elke bewoner het centrum binnen 10 minuten kan bereiken. Met het ontwerp moeten typisch stedelijke problemen zoals smog en files tot het verleden gaan behoren. Volgens de ontwerpers verbruiktde stad 48 procent minder energie, 56 procent minder water en 89 procent minder afval dan een stad met vergelijkbare grootte. De bouw gaat ongeveer acht jaar duren. Voor impressies zie hier.

China gaat naar 42 low carbon cities.

India 

De Indiase overheid heeft de missie om in de komende vijf jaar honderd smart cities door het hele land tot stand te brengen. Innovaties op het gebied van water, afvalmanagement en mobiliteit moeten de steden leefbaar en bereikbaar houden voor de toenemende bevolking.

In 2014 telde India 1.295 miljard mensen, van wie 32 procent in grote steden als Jaipur, Pune en New Delhi woont. De Indiase regering verwacht dat het aantal bewoners in het stedelijke gebied zal toenemen. De vraag is of de steden in de huidige situatie wel over de capaciteit beschikken om deze toename te faciliteren.

Om op de voorspelde verstedelijking in te spelen, stelt India $ 7,75 mrd beschikbaar om in de komende vijf jaar honderd ‘slimme steden’ te ontwikkelen. Doel van de zogeheten Smart City Mission is het realiseren van stedelijke infrastructuur die de economische productiviteit en levenskwaliteit van stadsbewoners verbetert. 

Eén maal per maand zijn 12 steden in India autovrij. Voor schonere lucht.

India gaat naar 100 smart cities.

Nieuwe initiatieven

Blemont de slimme stad van Bill Gates

Het is een onafzienbare dorre vlakte van 100 vierkante kilometer ten westen van de stad Phoenix waar Gates zijn oog op heeft laten vallen voor de bouw van zijn droom. Een slimme stad met ruim 80.000 huizen, waar de winkels zichzelf bevoorraden, bewoners zich verplaatsen met zelfrijdende auto's en dikke datakabels alles met iedereen verbinden. Belmont moet laten zien hoe efficiënt nieuwe steden ingericht kunnen worden.

blemond

Quayside high-tech gemeenschap in het Canadese Toronto van Google

Een wijk als proeftuin voor Googles innovaties zoals zelfrijdende auto's. Gebouwen worden zo gemaakt dat ze eenvoudig aan te passen zijn voor ander gebruik. Zelfs het klimaat wil Google sturen door toepassing van luifels en schermen, zodat mensen vaker buiten kunnen zijn.

Maar dit gaat niet dé huisvesting voor de wereldbevolking worden. In Azië, Zuid-Amerika en Afrika ontbreekt het vaak aan basisvoorzieningen. Die moeten eerst op orde zijn. Het tech-geloof lost dat niet op, maar misschien kunnen we wel leren van de oplossingen die er worden gevonden en toepassen op de bestaande steden.''

Quaside

Neom van Saoedi-Arabië. Een stad bouwen die 33 keer groter wordt dan New York

Vernieuwend, duurzaam en technologisch vooruitstrevend worden. De Saoedi's hebben niet de groeiende wereldbevolking als drijfveer, maar de gevreesde dalende olieverkoop. Neom moet voor een sterkere economische fundering zorgen. Saoedi-Arabië trekt 500 miljard dollar uit voor het idee.

neum

Drijvend eiland in de Hudsonrivier van Barry Miller

De New Yorkse miljardair Barry Miller legt 250 miljoen dollar op tafel voor de aanleg van een eiland in de rivier de Hudson. In zijn project staat de vraag centraal hoe al die mensen moeten recreëren. Het drijvende eiland van 11.000 vierkante meter moet een recreatieve bestemming krijgen.

hudson city

Artisanopolis van Peter Thiel

Miljardair Peter Thiel, de Duitse oprichter van PayPal, verbaasde de wereld onlangs met zijn plan om in Frans-Polynesië een hele drijvende natie te willen realiseren, Artisanopolis. Zijn ideale maatschappij bestaat uit een aantal drijvende eilanden, waar zelfbestuur de norm wordt. In 2020 al moet het eerste drijvende eiland een feit zijn, en in 2050 zouden er zelfs duizenden van dit soort plekken moeten zijn geconstrueerd. Thiel is al sinds 2008 bezig met plannen om autonome staatjes in zee te plaatsen. Zijn motto daarbij: geen land, geen conflict.  

Thiel

SDG11

SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp de elementaire fysieke, sociale en psychologische behoeften van de mens en kan vaststellen hoe deze behoeften momenteel worden aangepakt in hun eigen stedelijke, peri-urbane en landelijke nederzettingen
.
2. Kan de duurzaamheid van de systemen van zijn en andere nederzettingen in zijn behoeften evalueren en vergelijken, met name op het gebied van voedsel, energie, transport, water, veiligheid, afvalverwerking, inclusie en toegankelijkheid, onderwijs, integratie van groen ruimtegebrek en beperking van rampenrisico's.
3. Begrijp de historische redenen voor vestigingspatronen en begrijpt met inachtneming van het culturele erfgoed de behoefte om compromissen te sluiten om verbeterde duurzame systemen te ontwikkelen.
4. Ken de basisprincipes van duurzame planning en bouwen en kan kansen identificeren om zijn eigen gebied duurzamer en inclusief te maken.
5. Begrijpt de rol van lokale besluitvormers en participerend bestuur en het belang van het vertegenwoordigen van een duurzame stem in de planning en het beleid voor hun gebied.

Socio-emotionele leerdoelen

1. Kan je stem gebruiken om toegangspunten voor het publiek te identificeren en te gebruiken in de lokale planningssystemen, om te pleiten voor de investering in duurzame infrastructuur, gebouwen en parken in hun gebied en om de verdiensten van langdurige
planning.
2. Is in staat om lokaal en online gemeenschapsgroepen te helpen en te helpen bij het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie op hun gemeenschap.
3. Kan reflecteren over zijn regio bij het ontwikkelen van zijn eigen identiteit, waarbij hij de rol begrijpt die de natuurlijke, sociale en technische omgeving heeft gehad bij het opbouwen van hun identiteit en cultuur.
4. Kan zijn behoeften concretiseren binnen de behoeften van de omliggende ecosystemen, zowel lokaal als wereldwijd, voor duurzamere menselijke nederzettingen.
5. Kan zich verantwoordelijk voelen voor de ecologische en sociale effecten van zijn eigen individuele levensstijl.

Gedragsdoelstellingen

1. Kan gemeenschapsgerichte duurzaamheidsprojecten plannen, implementeren en evalueren.
2. Kan deelnemen aan en invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen over zijn gemeenschap.
3. Kan tegen / spreken en hun stem ordenen tegen / voor beslissingen die voor hun gemeenschap worden genomen.
4. Kan een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschap co-creëren.
5. Kan koolstofarme benaderingen op lokaal niveau bevorderen.

Voorgestelde onderwerpen

De behoefte aan onderdak, veiligheid en inclusiviteit (menselijke behoeften, contextualisering van onze verschillende individuele en collectieve behoeften en behoeften op basis van geslacht, leeftijd, inkomen en bekwaamheid)
Beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (hernieuwbare energiebronnen)
en niet-hernieuwbare energie)
Duurzame energie (gebruik van residentiële energie, hernieuwbare energiebronnen, energieprojecten in de gemeenschap) en transport
Duurzame voeding (landbouw, biologische landbouw en permacultuur, door de gemeenschap gesteunde landbouw, voedselschuur, voedselverwerking, voedingskeuzes en -gewoonten, afvalproductie)
Stedelijke ecologie
en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens
Duurzame, veerkrachtige gebouwen en ruimtelijke planning (bouwmaterialen, energiebesparing, planningsprocessen)
Afvalproductie en -management (preventie, vermindering, recycling, hergebruik)
Gemeenschappen en hun dynamiek (besluitvorming, governance, planning,
conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, inc sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden)
Watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage).
Rampparaatheid en veerkracht, veerkracht tegen weerproblemen en in de toekomst en een cultuur van
preventie en paraatheid

Voorbeelden van leerbenaderingen en methoden 

Excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen
Een (jeugd) actieproject ontwikkelen en uitvoeren over duurzame steden en gemeenschappen
Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen
Bouw een gemeenschappelijke tuin
Projecten in kaart brengen: breng het gebied in kaart en noteer waar openbare open ruimte goed is, planning op menselijke schaal, gebieden waar de behoeften van de gemeenschap worden aangepakt, groene ruimten, enz. Dit kan ook de gebieden in kaart brengen die moeten worden verbeterd, zoals als gebieden die het meest blootgesteld zijn aan natuurlijke gevaren
Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden wonen?"