Duurzaamheid in het sociaal werk.

Duurzamheid gaat over people, profit,  planet ofwel over het vinden van een optimum tussen sociale, ecologische en financiele zaken. 

Als sociaal werker doe je al veel aan de people kant. Je probeert jongeren, wijken en buurten of kwetsbaren in de samenleving te helpen door een prettige sfeer en door goede arbeidsomstandigheden te creeren, door eerlijk uit te betalen, door veilig, schoon en gezond te werken en door kwaliteit te leveren.

Ook aan de financiele kant kijk je naar of zaken economisch haalbaar zijn. Of het geld er wel is.

Maar vaak wordt minder gedacht aan de planet aspecten als of je let op energie(besparing) en duurzame energie, materiaal(besparing) en recycling, biobased materialen, afbreekbare materialen, materialen in cirkels (circular economy en cradle to cradle) gezonde duurzame voeding, fair trade, geen kinderarbeid, bankieren via een duurzame bank, openbaar vervoer, fietsen, stadslandbouw, meer bloemen voor bijen ect.

Als sociaal werker zou je op deze terreinen het voorbeeld moeten geven. Doe je dat ook ?

Denk je aan de bovengenoemde aspecten als je iets organiseert ?

Deze checklist helpt je er bij. Bij het organiseren van activiteiten kan je hem gebruiken om te checken of je wel duurzaam bezig bent.
Je kan hem ook mailen naar je docent.

Sociale werkers spelen een belangrijke rol in de energietransitie

- Het is een maatschappelijk thema dus een kerntaak
- Je kent het bestaand netwerk in de buurt
- Je bent de spil tussen bewoners, thema's, sociaal en techniek

Naast de energietransitie kan het ook gaan over
- klimaatadaptatie
- hittestress, vergroening, biodiversiteit
- wateroverlast
- vervoer
- circulaire economie

Er zou een minor of een keuzedeel kunnen worden opzet over

Sustainable community development

- Kennis van duurzaamheidsvraagstukken
- Generieke kennis van techniek
- Communicty building opbouwwerk
- Social design
- Netwerken in de stad /bestuur
- Presenteren en voorzitterschap

Nieuwe vragen

1. Hoe kunnen we met woningcorporaties en vastgoedbedrijven, nieuwe vormen van samenleven/samenwonen bedenken?
2. Hoe kunnen we in wijkprojecten een rol integreren voor vergroening en verduurzaming?
3. Hoe kunnen we met een ander perspectief naar Social Work kijken, waardoor het betaalbaar/toegankelijk blijft voor iedereen?
 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%