Open menu


Sufficiency economy

Thailand draait de maatschappij op het principe van de sufficiency economie.

  Daarin zijn de doelen:

    ontwikkeling waarin de mens centraal staat in balans met de drie kapitalen economisch, sociaal, natuurlijke hulpbronnen en milieu.

Het moet leiden tot een groene en gelukkige maatschappij. Om het doel te bereiken moet je

    weten wat je doet eerlijk zijn bewandel de middenweg; ga extreme zaken uit de weg wees gevoelig en toon inzicht in het het nemen van beslissingen bouw beveiliging in tegen shocks

De sufficiency economie biedt een proces om

- situaties te analyseren 
- d
oelen te identificeren
- een plan te maken
- besluiten te nemen voor duurzame ontwikkeling
- gezondheid
- leren, enthousiasmeren
- welbevinden

De sufficiency economie
- plaatst menselijkheid centraal
- richt zich op welzijn en niet op weelde
- gebruikt duurzaamheid als de kern van het denken     
- begrijpt dat veiligheid noodzakelijk is
- concentreert zich op het opbouwen van het vermogen om talenten te ontwikkelen.   
- voegt de spirituele dimensie toe aan de menselijke ontwikeling.

De sufficiency economie is een handleiding voor het leven een handleiding voor de kleine besluiten van de dag in ieders allerdaagse leven maar ook voor de nationale besluiten over de economie. Om het te doen slagen moet het een plek hebben in de gedachtegang van de mensen. hiervoor is onderwijs noodzakelijk en is onderricht aan docenten zelfs nog belangrijker.

 sufficiencyeconomy