Open menu


Duurzame detailhandel 


Als zaken goed zijn voor de mens, het milieu en het bedrijf ofwel goed voor people, profit and planet, ben je duurzaam bezig.

Good for the people - werknemers, de maatschappij en de consument
Good for the planet - kleinere verpakkingen, energiezuinig, efficiter
Good for profit - winstgevend voor alle stakeholders

Dus naast goede arbeidsomstandigheden, scholingsmogelijkheden, salariing, klantvriendelijkheid, kwaliteit, ect dient er ook aandacht te zijn voor de planet ofwel het milieu.

Daarvoor moet je oorzaken en gevolgen kennen van luchtvervuiling, watervervuiling en bodemvervuiling. -> Bekijk daarvoor de links waarnaar verwezen wordt. Je weet dan ook oorzaak en gevolg van zure regen, het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect. Je weet dan wat CFK's zijn en wat Ozon is. Noteer dat. Uiteraard zijn lucht- water en bodemverontreiniging ook met elkaar verbonden. Een fabriek kan door een productieproces zowel de lucht als het water en de bodem verontreinigen. Luchtverontreiniging kan uitregenen en zo water en bodem verontreinigen. Eigenlijk is het best bijzonder dat je elke dag weer schoon drinkwater uit de kraan krijgt.

Langzaam raken bodem, water en lucht steeds meer vervuild waardoor het als maar moeilijker wordt schoon drinkwater te produceren. We moeten dus zorgen voor een schoon milieu en dat kan door maatregelen
- hoe wordt de aantasting van de ozonlaag voorkomen. Beschrijf dit.
- hoe tracht men het broeikaseffect te voorkomen (zie het rechter rijtje van de inhoud van deze website)
- hoe tracht men zwerfvuil te voorkomen zie http://www.nederlandschoon.nl/
- wat kan allemaal gescheiden worden ingeleverd aan afval (zie hergebruik)
- veel afvalwater gaat niet meer rechtstreeks de rivier in. Wat gebeurt er tegenwoordig mee.
- hoe proberen we luchtverontreiniging tegen te gaan

In de winkel waarin je werkt kun je een hoop dingen doen om het milieu te sparen. Maak groepjes van 4 personen en schrijf op wat je in een winkel allemaal kunt doen voor het milieu.

Je de winkel kun je trachten te doen aan
- Milieubesparing
- Afvalvermindering
- Hergebruik
- Afvalscheiding
- Energiebesparing
- Milieukeurmerken

In de winkel verkoop je producten.

Waar komen die vandaan (hoe minder er mee gesleept is hoe beter), 
zijn ze gemaakt door kinderarbeid,
zitten er giftige stoffen in,
zijn de materialen duurzaam (of putten ze de aarde uit) en gaan ze lang mee,
verbruiken ze weinig energie.
Hoe zit het met de verpakking ?
Hoe zal het product dadelijk gebruikt worden en wat als het product wordt afgedankt ?
Is e.e.a. dan goed te scheiden en te hergebruiken ?

Het is natuurlijk beter indien producten milieuvriendelijk verpakt zijn (met biologisch afbreekbare of gerecyclede stoffen) of helemaal niet verpakt worden. Sommige stoffen kunnen milieubelastend zijn omdat zij giftige stoffen bevatten die bij verbranding vrij komen. Te denken valt aan drukinkt, chloorverbindingen of zware metalen. Als die in het milieu terecht komen kan dat gevolgen hebben voor de bodem, het water, planten, dieren en uiteindelijk ook de mens.  

Afvalvermindering, afvalscheiding en hergebruik.

Vaak wordt er nog een plastic tasje bij gegeven maar het is beter als de klant er voor moet betalen of dat die tasjes zo min mogelijk mee gegeven worden. Regelmatig zit er statiegeld op flessen, kratten en andere verpakkingen. Die gaan weer terug naar de fabriek en worden dan hergebruikt. Dat is beter voor het milieu. Het bespaart materialen en vaak ook energie.
Ook pallets worden hergebruikt. Ze zijn kostbaar en zorg er voor dat ze niet beschadigen.

In het convenant verpakkingen (1997) is afgesproken dat
- 10 % minder verpakkingen op de markt gebracht moeten worden
- 65 % van de verpakkingen moet worden hergebruikt

Dit doet men door
- de dozen dunner te maken
- minder plastic te gebruiken
- ompakkingen te beperken
- statiegeldverpakkingen te gebruiken.

Bol.com komt met inpakmachine die op maat verpakt (2021) via een nieuwe multi-inpakmachine. De machine kan namelijk de afmetingen van de artikelen scannen in hoogte, lengte en breedte en vouwt hier één kartonnen doos precies omheen. Zo zijn de verpakkingen voortaan op maat, zit er minder lucht in en is er ook minder karton nodig.

Energiebesparing

Voor winkels is energiebesparing belangrijk omdat
- we zuinig moeten zijn met energiebronnen omdat de (olie)voorraad uitgeput begint te raken
- er dan minder luchtverontreiniging ontstaat waardoor het broeikaseffect vermindert
- het financieel gunstig is voor de winkel Alle apparatuur die in de winkel staat kost energie als
- de koelingen en vriezers
- de verlichting
- de elektrische kassa's
- de heftrucks in de magazijnen
etc. Hoe meer apparaten en verlichting er aan staat hoe meer energie er wordt verbruikt. Lampen worden warm. In koelvitrines zitten lampen. LED verlichting levert bijna geen warmte en is dus heel geschikt in koelvitrines.
Maak klanten bewust de deur van de koelvitrines te sluiten. Eigenlijk zijn open koelvitrines uit den boze.

Maatregelen
- Dek open koelingen in ieder geval af na sluitingstijd.
- zorg dat geen artikelen in de luchtstroom van de koeling staan
- diepvriesartikelen niet te hoog in de vriezer stapelen (let op het streepje)
- bewaar gekoelde en diepvriesproducten niet te lang buiten de koeling.  
- deuren van vries- en koelcellen na gebruik meteen dicht doen.

duurzame detailhandel        duurzame detailhandel

Doe verlichting uit als het niet nodig is (b.v. op het toilet of in de kantine of na sluitingstijd) en schakel over op spaarlampen of misschien wel LED-verliching. Bij het schoonmaken (na sluitingstijd) hoef je niet meer alle lampen aan te hebben staan. Albert Hein gaat in 2015 al haar koelingen van deuren voorzien.


Verwarming In winkels is het vaak lekker warm. Moet dat wel ?? Daarbij gaat de deur vaak open. Installeer energiezuinige verwarmingsketels. Isoleer goed. Wat na sluitingstijd. Gaat de verwarming dan omlaag ? Verwarm niet in ruimten die weinig gebruikt worden. Zet geen vorwerpen vor de verwarming want dan hou je warmteverspreiding tegen.  
Laat gekoelde producten niet lang staan maar zit ze meteen koel weg.    

Transport Let op energiezuinige heftrucks en transportwagens en ga er zuinig mee om. Apparatuur Zet apparaten uit als ze niet gebruikt worden. Computers, laptops b.v. Kijk bij aanschaf van apparaten naar het energieverbruik.   

Milieukeurmerken 

Als je milieuvriendelijk wilt leven (of als winkelier veel milieuvriendelijke producten wilt aanbieden) moet je wel weten welke producten milieuvriendelijk zijn. Daarvoor bestaan milieu logo's en milieukeurmerken. Vaak staat op een artikel ook allerhande milieu-informatie als
- de ingrediten
- het productieproces
- de samenstelling
- de levensduur
- het energieverbruik
- waterverbruik
- manier van weggooien Er bestaan allerhande milieukeurmerken. Zie hier
of hier

Opdracht

Ga op een koude dag de stad in en bekijk hoe duurzaam verschillende winkels zijn. Doe dat aan de hand van de onderstaande checklist die is ontwikkeld door het duurzaamheidsteam van Tilburg. . Meer info zie www.tilburgwinkeltduurzaam.nl  Het onderstaande formulier is hier te downloaden

Beoordelingsformulier

Duurzame Winkel                                         Datum                       -..-

Naam winkel                                                  Type:    food / non-food

Naam medewerker                          

Adres                                               

Postcode Plaats                             

Telefoon                                          

Mail                                                  

Buitentemperatuur:            .. 

No Criterium Toepassing Punten Bepaald
1 Ingang Tochtportaal 5 ..
    Dichte deuren 3 ..
    Open deuren 0 ..
    Luchtgordijn 0 ..
  Totaal (max.: 5)   ..
2 Temperatuur 19 en minder 5 ..
  (max.temperatuur 20 4 ..
  buiten:15 ) 21 3 ..
    22 1 ..
    23 en meer 0 ..
  Totaal (max.: 5)   ..
3 Jaarverbruik Weet U Uw jaarverbruik voor elektriciteit? Ja: 1 ..
    Weet U Uw jaarverbruik voor gas?  Ja: 1 ..
    Leest u de gas en electrameter zelf regelmatig af? 1 ..
  Totaal (max.: 3)   ..
4

Vries- en

Koelapparaten

Vrieskist met deur/schuif

3

..

    Koeling met deur 3 ..
    Vrieskist of Koeling niet afgedekt 0 ..
  Totaal (max.: 3)   ..
5 Verlichting > 50% LED-lampen 5 ..
    > 50% Spaarlampen 3 ..
    > 50% TL-lampen 1 ..
    > 50% Halogeen lampen 0 ..
    > 50% Gloeilampen 0 ..
    Bewegingssensor minstens n ruimte 1  
  Totaal (max.: 6)   ..
    Grand Totaal   ..

Conclusie:    drempel (Non-food = 11 / Food = 14)               gehaald  /  niet gehaald*

Namen controleurs:      

* omcirkel juiste antwoord