Open menu

Inhoud van de 8 modules

Hieronder is kort de inhoud van de verschillende modules weergegeven:

Module 1 De cradle-to-cradle basisprincipes

In deze module worden de basisprincipes van cradle-to-cradle uitgelegd, te weten:

  • Afval = voedsel

  • De zon is onze inkomstenbron

  • Onze aarde, ons water en onze lucht zijn gezond

  • Respecteer diversiteit

Verder wordt ingegaan op het belang van zowel ecologische als economische en sociale aspecten van cradle-to-cradle.

Module 2 - Kennis van materialen Welke materialen zijn toxisch? Welke materialen kan ik recyclen? Wat zijn de gezondheidsaspecten? Welke alternatieven zijn er? Hoe kan ik toxische materialen op een cradle manier toepassen?

Module 3 Cradle-to-cradle design


Welke vragen zijn van belang bij het designen van een nieuw product of het redesignen van een bestaand product?

Module 4 Cradle-to-cradle en energie


Welke energiebronnen bestaan er? Hoe kan ik beter met energie omgaan? Welke ontwikkelingen zijn gaande op het gebied van hernieuwbare energie?

Module 5 Logistiek en transport


Hoe voorkom ik onnodig transport? Hoe maak ik mijn noodzakelijke transport cradle-to-cradle? Hoe ga ik van transport naar logistiek?

Module 6 Cradle-to-cradle in de ogen van bedrijven en hun klanten/consumenten


Wat zijn beweegredenen voor bedrijven om de omslag te maken naar cradle-to-cradle? Wat beweegt consumenten en klanten om te vragen naar cradle-to-cradle producten? Wat is of kan de invloed van de overheid zijn? Welke rol kan je als bedrijf spelen ten aanzien van je klanten? Hoe speelt marketing hierin een rol?

Module 7 Economische aspecten van cradle-to-cradle


Cradle-to-cradle en economie gaan hand in hand. Hoe maak je op de juiste manier een kostencalculatie? Welke aspecten moeten meegenomen worden? Hoe kan de kostenstructuur van een bedrijf een leidraad zijn voor omschakeling naar cradle-to-cradle?

Ook zal aandacht worden besteed aan macro-economische aspecten.

Module 8 Breng Cradle-to-cradle in de praktijk


De masterclass wordt afgesloten met het maken van een actieplan voor het eigen bedrijf, op basis van alle opdrachten in de voorgaande modules. Verder wordt in deze module ingegaan op het veranderproces dat gepaard gaat met het verduurzamen van een bedrijf. Hierin staat de vraag: hoe krijg ik duurzaamheid verankerd in mijn bedrijf? centraal.