E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Module duurzame veehouderij


Inleiding

Dit module bestaat uit een 6 tal lessen over duurzame veehouderij. Ze zijn eerder gegeven in het kader van het project “Over eten en drinken”. In dat project werkten leerlingen Veehouderij van het  AOC  Wellantcollege en Horeca van het Koning Willem I College samen. De horeca leerlingen zijn bij agrariërs op bezoek geweest om te zien hoe vlees, vis en gewassen werden geproduceerd en de agrariërs hebben de horeca bezocht om te zien welke eisen zij en de consumenten aan voeding stellen. Alles werd tegen het licht gehouden van kwaliteit en duurzame ontwikkeling.


CovandeboogertBiologische producten
  

Trends
Restaurants gaan steeds meer over op biologische producten en vlees van hoge kwaliteit. Ook komt er meer aandacht voor streekproducten en seizoensgebonden groenten. Zie ook www.nieuwenederlandsekeuken.nl

Boerderijen bieden voor de eigen stad en regio steeds meer producten en diensten aan. Zie ook www.vriendenvanhetplatteland.nl

Waar tot voor een paar jaar de producten via fabrieken en slachterijen in de anonimiteit verdwenen zien we producten waar de boer en de streek trots op zijn.

Via het project wilden wij leerlingen vertrouwd maken met deze nieuwe trends. Fair Trade en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht speelden een belangrijke rol in het project om juist de maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar te maken.

Het project kende na vooroverleg tussen de docenten en andere betrokkenen een startbijeenkomst in Den Bosch op de Hogere Agrarische School aldaar. Tijdens deze aftrap werd ingezoomd op duurzame ontwikkeling in genoemde sectoren en werd e.e.a. in historisch perspectief geplaatst.. Ook Fair Trade en Natuur en Milieu kwamen aan het woord om met name de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling voor het voetlicht te brengen.

 
VleesveeBezoek veehouderij

Vervolgens hebben de leerlingen (samen met de HAS-studenten) via een brainstorm duidelijk gemaakt welke onderwerpen en excursieobjecten bij hen in de belangstelling stonden. Daarna zijn er excursies/workshops gehouden op veehouderijbedrijven in Midden Nederland, de Kleine Aarde, een retailbedrijf betreffende ecologische producten voor de horeca, een veehouderijbedrijf in Helvoirt die de verbrede landbouw gestalte geeft en op het bedrijf van van Fair Trade.  Zowel de agrariërs als de horecaleerlingen legden die excursies op hun eigen manier vast. Op de slotbijeenkomst annex proeverij met vlees van de eerste biologische klavermesterij van Nederland werden de presentaties aan elkaar getoond.

Naast dit alles kregen de leerlingen veehouderij 6 maal een lessenreeks over de duurzame agrarische beroepspraktijk, met daarin aandacht voor ecologisch versus gangbaar , dierwelzijn, huisvesting, voeding, fokkerij en productontwikkeling.