E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Les 6. Het dierwelzijn op het rundveehouderijbedrijf m.b.t. de aan en afvoer van de veestapel

1.1. Opzet

Geeft antwoord op:             -   het waarom van deze les

                                               -   wat dierwelzijn mbt het transport inhoudt      

                                           - hoe je zelf kunt bijdragen aan een positieve

                                                  beeldvorming

                                              

Lesinhoud:

-          inleiding 45 minuten

-          uitwerken van opdrachten 45 minuten

-          bespreken van opdrachten 30 minuten

-          opschrijven leermomenten

 

1.2. Inleiding

Dierenhouderij is verantwoordelijk werk. De dieren verdienen een respectvolle behandeling ook al eindigen ze hun leven in de slachterij. In de rundveehouderij, maar niet alleen daar, is er in de regel sprake van een verantwoorde omgang met de dieren. In het algemeen is er sprake van een diervriendelijke huisvesting en worden de dieren naar eer en geweten goed verzorgd. Misstanden worden terecht aan de kaak gesteld, maar bezorgen de sector een slechte naam. In de EU is afgesproken voor het houden van dieren een 5-tal vrijheden af te spreken waar deze dieren recht op hebben.

.

  • Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief.
  • Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes.
  • Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen.
  • Vrij zijn van angst en chronische stress.
  • Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding

Het moge duidelijk zijn dat over die vrijheden flink gediscuteerd kan worden. Wat is b.v. pijn en wat is stress.

1.3. Enkele opvattingen over transport

 

Over het transport van vee is veel te doen. M.n. internationale transporten en de naleving van de regels zijn regelmatig onderwerp van terechte verhitte discussies.

Ook de veemarkten en wat zich daar afspeelt doet menigeen het hoofd schudden.

Het is duidelijk dat een dier op transport niet in zijn gewone doen is. Vreemde geluiden, verandering van omgeving. De dieren vertonen stress. Vertaald naar de mens, al is dat gevaarlijk, is een zekere vorm van stress niet verkeerd of schadelijk, maar is het vooral de hoogte en de duur die beschadigend kunnen zijn. De opmerking “Het dier heeft er geen weet van en leeft toch nog maar een korte tijd “gaat voorbij aan de zgn. eigen waarde van ieder levend organisme.

 

1.4. Veranderingen in denken en doen.

Door de wetgeving, regels en controle is het veetransport door de bank genomen goed geregeld. Waar veel mensen tegen te hoop lopen is m.n. de lengte van de transporten en het gesleep van dieren door heel Europa. Dit alles speelt zich ver af van de praktijk van de agrarier, maar beinvloedt wel de beeldvorming.

Dit alles is een extra argument om juist dier productie en dierconsumptie vlak bij elkaar te laten afspelen. Een extra argument voor een regionale markt.

 http://www2.vwa.nl/portal/page?_pageid=35,1554264&_dad=portal&_schema=PORTAL

 http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=30893

 

 http://www.vianorm.nl/ViaNorm-Nieuws-Ondernemersprijs-Transport-en-Logistiek.aspx

 

1.5. Opdrachten

Opdracht voor de individuele leerling.

1 Ga na hoe dieren op jullie bedrijf worden getransporteerd. Het betreft eigenlijk alle vervoer. Aandachtspunten zijn:

Hoe zorg je dat de dieren niet teveel stress opdoen

Wat zijn maatregelen waardoor de dieren rustig en gewillig meegaan.

2 Hoe ga je om met dieren die op het bedrijf arriveren.

Hoe zorg je dat deze dieren wennen..

Hebben jullie daar bepaalde prcedures voor?

3 Stel je ook eisen aan de transporteur en laat je dat ook aan de handelaren weten.

4 Ga na hoe een goed veetransport naar verre oorden eruit ziet en zoek ook voorbeelden waarbij het ook daadwerkelijk goed georganiseerd is. Maak hierover een fotoreportage