E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Vragen

1. Waardoor ontstaan bodemverontreinigingen
2. Waar komen ze veelal voor ?
3. Wat is bioaccululatie ?
4. Wat is een voedselweb ?
5. Hoeveel % van het land op aarde zou de mens nog in gebruik kunnen nemen ?
6. Waar gaat dit ten koste van ?
7. Waar moeten we de oplossing zoeken ?
8. Een van de grootste ergernissen in Nederland is zwerfvuil. Wanneer kom je dat veel tegen.
9. Wat zou je kunnen doen aan het zwerfvuilprobleem ?