Open menu

Biodiversiteit op school.

Heeft de school een visie ?

Is de school op de hoogte van de problematiek?

Groen in- en om de school.
Insektenhotels
Wormenhotels
Nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen, eekhoorns, egels.

b20

Een faunatoren die door de gemeente voor onze school is gezet.


Het Koning Willem I College zegt er het volgende over:

Inleiding

De biodiversiteit staat onder druk. 70 % van de insecten is verdwenen en veel dieren en planten beginnen zeldzaam te worden. Bestrijdingsmiddelen, vermesting, intensiever landbouwgebruik, monocultures, uitbreiding van stedenbouw, klimaatverandering etc zijn er de reden voor. Gezonde ecosystemen kennen een hoge biodiversiteit en hebben daardoor meer weerstand. Ze kennen een samenspel tussen producenten (planten), het groen, consumenten (insecten, egels, vogels, eekhoorns e.a. dieren) en reducenten (schimmels en bacteriën).

Natuur doet een mens goed, kent een helend effect en maakt dat je je prettig voelt. De natuur zorgt voor schone lucht, zuurstof, schoon water, bescherming tegen plagen etc. Vandaar dat het goed is dit te stimuleren in en om de school. Groen geeft een verkoelend effect, geeft schaduw en help tegen hitte-eilanden en hittestress.

Visie

Het is een goede zaak aandacht te besteden aan het groen, de natuur, aan de biodiversiteit in en om de schoolgebouwen.

Missie

We willen ieder jaar aantoonbaar meer groen en biodiversiteit in en om de school realiseren.

Doelstellingen

Meer natuurlijk groen om de school, bloemenrijke bermen met inheemse planten, bomen en struiken. Het voortzetten en eventueel uitbreiden van de moestuin. Meer (verticaal)groen in de school en verticaal groen aan de buitenkant van de gebouwen en eventueel ook binnen. Groene daken waar mogelijk. Meer gelegenheid voor insecten en wormen (via insectenhotels, wormenhotels) Meer nestgelegenheid voor vogels (nestkastjes liefst met sensoren)
Meer verblijven voor eekhoorns, egels, vleermuizen (d.m.v. faunatorens) Eventueel bijen (die honing willem I maken)

Meer houten banken om op te recreëren (te maken door de afdeling meubel van gerecycled hout)
We stoppen met het gebruik van pesticiden en bestrijden onkruid door maaien of wegbranden.

Misschien meer waterpartijen, helofytenfilters

Het afkoppelen van regenpijpen, irrigatiesystemen.

Misschien gaan we een boom planten per afgestudeerde student

E.e.a. te realiseren op natuurlijke momenten waarbij we in ogenschouw nemen de kosten van het onderhoud maar eventueel ook de inzet van vrijwilligers e.d. maar zeer zeker ook van studenten en medewerkers.

Actieplan

Zelf op te stellen

Het proces

We verbeteren en vernieuwen continu via ons beleidsplan op het gebied van biodiversiteit (plan) en het daaruit voortvloeiende actieplan (do). Via sterkte en zwakte onderzoek, jaarverslagen, maatregelen en tevredenheidsonderzoek wordt bekeken hoe het beleid op het gebied van biodiversiteit verbeterd kan worden (check) Via daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen
worden de verbeterpunten in gang gezet (act) en is de cirkel rond. Daarnaast trachten we ook direct in te spelen op veranderingen en aanbevelingen om slagvaardig en efficiënt te kunnen handelen.

Resultaten

Een rozentuin is omgebouwd tot moestuin waar groenten worden gekweekt voor de horeca-afdeling.
De tuinen worden bijgehouden door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Er bestond de wens om ook wijn te gaan verbouwen en fruitbomen te planten.
Inmiddels hebben we wijnranken gekregen en hebben we een wijngaard aangelegd.

b22

Onze groententuin met rechts de kleine wijngaard.

b23
Onze sustainabul boom die staat in de hal van Onderwijsboulevard 3.

b21

Jaarlijks nestelen twee scho(o)leksters op het grinddak van Onderwijsboulevard 3.

b1

De horeca haalt als hetkan verse groenten uit hun eigen tuin.
B2

b3

Ee faunatoren gemaakt en ontworpen door student Sam van Beek van onze school. 

b4

Een wormenhotel die onze horeca gebruikt

b5

Vleermuizenverblijven hangen aan onze school.

b6

Vleermuizenverblijven hangen aan onze school

b7

Groen in de school. 

b8

Groen in de school.

b9

We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.

b10
We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.

b11

We hebben wel eens jonge boompjes uit de natuur gehaald om elders te planten. 

b12

We hebben wel eens jonge boompjes uit de natuur gehaald om elders te planten. 

b13

De geluidswal voor onze school is prachtig begroeid.

b14

Op onze terreinen is aandacht voor groen. De banken zijn van gerecycled plastic.

b15

Er is aandacht voor groen in en om de school.

b16

Er is aandacht voor groen in en om de school.

b17

Er is aandacht voor groen in en om de school.

b18

Onderwijsboulevard 3 heeft een groen dak.

b19