Open menu

Water op school

Bestaat er een visie op waterbesparing, het vasthouden van water en het afvoeren bij overlast?

Heeft de school inzicht in problemen met water in Nederland en m.b.t. duurzaamheid.

Te denken valt aan

Watertappunten.
Regenwateropvang. (https://rainblock.nl/)
Waterbesparende kranen. Kranen met sensoren.
Waterbesparende toiletten. Urinoirs met sensoren.
Beregening van het groen - regenmeters.
Groene daken.

Isoleer warmwaterleidingen en appendages.
Gebruik waterbesparende douchekoppen.
Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.

Registraties van het verbruik.

Een waterplein bij het Zadkine college te Rotterdam

Drinkwater promotie

Bij Avans hebben ze een watertap gemaakt met een kraan als een biertap. Om drinken van water te stimuleren doen ze een wedstrijdje welke klas of afdeling het meeste water heeft gedronken. Op de display kan je aangeven bij welke klas of groep je hoort en de tap registreert hoeveel water die groep gedronken heeft. De winnaar kijkt een prijs.

Watertap4