Open menu

Mobiliteit

Het “Besluit CO2 reductie werk gebonden personenmobiliteit”  verplicht werkgevers om vanaf 1 januari 2024 het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en brandstof te registreren van alle medewerkers. Deze registratieverplichting geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstreizen. Vanuit deze registratie wordt een rapportage gegenereerd die ons laat zien voor welk volume CO2-emissie wij verantwoordelijk zijn. Vanuit dit perspectief zou de school  medewerkers moeten stimuleren om klimaatvriendelijke keuzes te maken bij hun werk gerelateerde reisbewegingen.

Aanbevelingen voor scholen

Een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap
Het beleid zal het gevoel van de medewerkers versterken dat ze bij een werkgever werken die mobiliteit en milieu serieus neemt. Daardoor zijn ze meer geneigd hier zelf een positieve bijdrage aan te leveren.

Een goed vitaliteitsbeleid draagt bij aan vitale medewerkers doordat maatregelen worden getroffen die medewerkers stimuleren zo veel mogelijk te kiezen voor actief vervoer (lopen en fietsen) bij werk gerelateerde reisbewegingen.

Geef een Business Card geven aan alle medewerkers die met OV reizen die 
o De afstand woon-werkverkeer met OV afleggen
o Gemiddeld 3 dagen per week dienstreizen met OV maken
Dit is voor de werkgever kostenneutraal. Ook zonder Businesscard vergoedt de werkgever immers gebruik van OV volledig, zowel voor dienstreizen als voor woon-werkverkeer.
Kenmerken van de Business card zijn:
o De kaart is gratis en kan gebruikt worden voor alle soorten OV.
o Betaling naar verbruik ofwel rekeningrijden. Dit is dus anders dan bij Docenten OV waarbij de werkgever een vast abonnementsbedrag betaalt.
o De kaart mag uitsluitend worden gebruikt voor werk gerelateerde reizen. Privé reizen worden niet meer vergoed. We kunnen niet voorkomen dat privé reizen met de Business card worden gemaakt, dus dit zal (extra) controles vergen.

Maak het bedrag van het Fietsplan op €  1.250 Daarmee wordt het voor medewerkers aantrekkelijker om een elektrische fiets aan te schaffen. 

Bekijk of een mobiliteitsprovider iets is. b.v. reisbalans
Voordelen:
o Alle vergoedingen worden ondergebracht in één portal met daaraan gekoppeld één mobiliteitspas.
o Medewerkers kunnen de wijze van vervoer dagelijks aanpassen. Dit biedt volop flexibiliteit in de vervoersmogelijkheden voor medewerkers die dat nodig hebben.
o De flexibiliteit die wordt geboden nodigt medewerkers uit om zich andere reisgewoontes eigen te maken.
o Medewerkers hoeven geen declaraties meer in te dienen.
o Betalingen zijn nauwkeuriger: Nu vergeten medewerkers wel eens door te geven dat ze op minder of meer dagen werken.
o Als werkgever kunnen we eenvoudiger de verplichte CO2 rapportage opleveren.
Nadelen:
o Medewerkers moeten per dag de keuze van vervoer registreren. Ook medewerkers met een vast reispatroon moeten dit doen.
o De kosten voor het gebruik van een mobiliteitsprovider bedragen minimaal € 2 euro per persoon per maand. 
o Het is tijdrovend om dit in te voeren. De keuze voor een mobiliteitsprovider moet namelijk door middel van een aanbesteding worden bepaald. De doorlooptijd van een aanbesteding is gemiddeld 8 maanden.

Parkeerkosten
Ga over tot een lagere verrgoeding van de parkeerkosten en verhoging van loop- fietsvergoeding. Dat ligt wel gevoelig. 

Tips

Het Summa college heeft afspraken gemaakt met go-scooters en fietsen voor gereduceerde prijzen voor studenten.
Ook waar ze neergezet mogen worden en waar niet. 

Er bestaan bedrijven die een parkeerbudget voor iedere medewerker hebben. Als je bijvoorbeeld een hele maand niet parkeert, dan is het hele budget voor jou. Maar als je iedere dag met de auto naar kantoor komt, dan gaat dat van je parkeerbudget af.

Of je geeft medewerkers voor reizen per fiets een hogere kilometervergoeding dan met de auto. Op die manier kun je zelfs geld verdienen door de fiets te pakken.

Werkgevers die het hele pallet aan duurzame reisopties aanbieden, zoals het OV, deelfietsen en deelauto’s, zijn eerder bereid om meer mensen richting de groene opties te bewegen.

Je kan het OV aantrekkelijker te maken door ook de kosten voor privéreizen te vergoeden. Als je medewerkers een leaseauto geeft, dan bied je eigenlijk dezelfde voorziening aan.

Wanneer een gebouw wordt gerenoveerd of ergens een nieuw pand geplaatst wordt, moeten bedrijven minimaal één laadpaal per tien parkeerplekken hebben. Vanaf 2025 moeten alle bestaande bedrijven minimaal één laadpaal per twintig parkeerplekken beschikbaar hebben.

Met de laadpaal van Groendus kan je op de momenten dat er duurzame stroom in overvloed is, je auto opladen. 

Een groot deel van het energieverbruik zit hem in de mobiliteit als

• Zakelijk verkeer

Voor het grootste deel betreft dit ritten door medewerkers met eigen auto, waarvoor een kilometervergoeding wordt betaald. Een kleiner deel is openbaar vervoer en vliegreizen. Op enkele vestigingen worden ook bestelwagens, elektrische auto’s of (elektrische) bedrijfsfietsen of -scooters gebruikt.

• Woon-werkverkeer:

Dit betreft het verkeer van medewerkers van huis naar school en vice versa. Zij komen veelal met de auto, maar ook per openbaar vervoer, motor, (elektrische) fiets, brommer/scooter en lopend.

• Bezoekersverkeer:

Veruit het grootste aandeel in het bezoekersverkeer betreft de studenten. Overige bezoekers zijn slecht een heel klein deel en het is moeilijk hieromtrent cijfers te geven. Kijk daarom alleen naar de kilometers van studenten.
Zij komen veelal met openbaar vervoer, maar ook met auto, motor, (elektrische) fiets, brommer/scooter en lopend.

• Goederenvervoer:

dit bestaat uit snel- en koeriersdiensten en intern verkeer

De cijfers voor de verschillende vervoerswijzen kan je als volgt bepalen:

Zakelijk verkeer 

Hoeveel kilometers wordt er gereden met

• Eigen bestelwagens
• Dienstauto's
• Elektrische dienstauto's
• Gedeclareerde kilometers medewerkers: personeelsadministratie
• Vliegtuig: afstanden per gemaakte vlucht
• Elektrische fiets
• Openbaar vervoer: personeelsadministratie

Bij het KWIC wordt alles wat vervangen wordt elektrisch.
We hebben elektrische dienstfietsen.

Woon-werkverkeer:

Medewerkers

Per medewerker kan je het totale aantal woon-werkkilometers bepalen op basis van de woonwerkafstand en het aantal werkdagen per week.
Per afstandscategorie kan je dan een inschatting maken van de verdeling over de vervoerswijzen.
Op basis daarvan is het totale aantal kilometers per vervoerswijze per jaar te bepalen.

Studenten 

Van alle woonplaatsen van studenten kan je de afstand bepalen tot de studielocatie. Op basis van het aantal reisdagen per week en een inschatting van de verdeling over de vervoerswijzen kan je vervolgens het totale aantal kilometers per vervoerswijze per jaar bepalen.

Goederenvervoer:
Berekening van de werkelijke afstanden.

Als je de bovenstaande nulmeteing hebt verricht kan je er beleid op gaan maken. 

Duurzame fietsen en scooters, mountainbikes

fietsen

Fietsers zijn 5 kg lichter en zijn 1,3 ziektedagen minder ziek. Het is dus gezonder (en duurzamer)
Mensen op een elektrische fiets blijven vaker fietsen bij slecht weer dan gewone fietsers. 
Op één autoparkeerplaats kunnen 8 fietsen staan. Dus hoe meer er fietsen, hoe meer ruimte.
50 % van de autoritten is minder dan 7 km. 

Op de onderstaande manieren kan je bekijken hoeveel mensen fietsen op je bedrijf/school

fietsers

22 % van de mensen die een e-bike uitproberen gaan daarna vaker fietsen.
Dat stimuleert mensen die b.v. op 15 km wonen. Laat ze het een tijdje proberen. 
Er bestaan tegenwoordig slimme sloten die je met je telefoon kunt openen/sluiten.
Bravo fietsen kan je zo openen. 

Je kan als bedrijf fietsen stimuleren door 
fiscale regelingen

Wat heb je nodig voor je werknemers

nodig

Hoe is fietsen te stimuleren.

fietsstimulering

Fietstimulering kan via trappers.
Een bedrijf gaf 4ct per km en dat werkte goed.

Voor elektrische fietsen kan je overwegen aparte stallingen te maken met oplaadpunten.
Fiscale fietsstimulering – elektrisch stimuleren kan wel duur zijn.

SnappCar

Te overwegen is om te kijken naar snappcar. 8 miljoen auto's staan vaak stil voor de deur op op de parkeerplaats. Snappcar brengt auto-eigenaren en mensen zonder auto bij elkaar. Auto huren in je buurt - Auto delen - Carsharing - SnappCar e-deelauto's

snappcar

Wat kan je doen? 

het personeel kan je één week lang gratis kennis laten maken met een elektrische fiets en als die dan bevalt dan kan die worden aangeschaft via een gunstige regeling (vakantiegeld of zo).

* Je kan een e-bike pool in te zetten. Je laat dan je medewerkers een week een ebike of speed pedelec uitproberen, zodat zij kunnen zien of het gebruik van een ebike bij hen past. Bij het Koning Willem I College  kun je gebruik maken van een verlaagde prijs voor een e-bike pool, zie https://sjeesgangmakers.nl/werkgevers/nieuws/tijdelijk-45-korting-op-sjees-e-bike-pool-voor-werkgevers-rond-de-a2/20705. Op deze pagina staat ook uitgelegd wat je voor het te investeren bedrag krijgt.

* Om een beeld te krijgen welke doelgroep je zou kunnen verleiden om te gaan fietsen. gaan we een postcodescan inzetten, en mogelijk ook een enquete.
In de bijlage vind je de standaard vragenlijst. Deze vragenlijst is redelijk lang. Maar je kunt er voor kiezen om modules 'aan of uit te zetten'. Dus als er onderwerpen zijn die niet relevant zijn voor KW1 college, dan kunnen we deze eruit halen. 

De fiscale regels staan in de minigids: https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/de-fiscale-fietsregelingen-in-het-kort/ of op (https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/onze-producten/fietsstimulering/fietsregelingen/)  

* Om aandacht voor fietsen in de organisatie te krijgen wat vaak toch wel de eerste stap is om de organisatie fietsminded te krijgen kan je gebruik maken van de Sjees Pakketten, zie https://sjeesgangmakers.nl/pakketten.

Go scooters parkeergebied

Parkeergebied van Go-scooters is met Go te regelen.

OV kaart of reiskostenvergoeding 

Laat medewerkers kiezen tussen woonwerk vergoeding of volledig OV + voor hele gezin kortingskaart.
Je kan zoiets aanbesteden en met hoe meer hoe beter. 

Belonen

Je kan fietsers een hogere vergoeding geven dan automobilisten 22-ct is nu de vergoeding en je kan die van de auto omlaag brengen en die voor fietsers  omhoog.

Betaald parkeren.

Als belonen van duurzame keuzes niet genoeg werkt kan je 

Parkeerkosten invoeren als je woont binnen 3 of 5 of 10 of 15 km. Je kan uiteindelijk toegang weigeren.

Fietsregeling

1 maal per 3 jaar mag je een fiets kopen tegen gunstge voorwaarden. Dat kan je omzetten naar eens per 4 jaar waardoor geld vrij komt voor andere acties. Bij Fontys wordt fietsen en wandelen ook vergoed vanaf 1 km.

OV-bussen

Je kan in overleg gaan voor langere bussen, bussen met alleen een stop op de campus of met continue roosters.

Je kan starten met geleidende begintijden b.v. tussen 8 – 10. Als studenten van ver komen later starten.

NS business kaart e.a. kaarten

Bij Fontys hebben alle 5000 medewerkers een NS business kaart 
Je krijgt 2 euro per dag voor thuiswerken
Amber is via een App
Gezamenlijk OV jaarkaart aanbesteden is een idee of zlefs via de MBO-raad.

Monitoring

Fontys meet tweejaarlijks de CO2 footprint.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Bedrijfsvoering/Duurzaam-bereikbaar.htm

Laadinfrastructuur

Langzaam zullen scholen moeten gaan denken aan een laadinfrastructuur. Hoe en wat is in ontwikkeling.

Sterren (2022)

In de logistieke sector is men gaan werken met sterren

Voor de eerste ster moeten bedrijven in de afgelopen vijf jaar 20 procent bespaard hebben op hun CO2-uitstoot.
Voor de tweede ster moeten ze nog eens 10 procent extra CO2-reductie behalen binnen drie jaar
Voor de derde ster nog eens 5 procent binnen twee jaar.

De vierde ster is in ontwikkeling en zo goed als klaar. Die staat gelijk aan 55 procent CO2-reductie in 2030 volgens het EU-programma ‘Fit for 55’ en het klimaatakkoord van Parijs.

De vijfde ster bestaat nog niet. “Die ster gaat richting zero emissie. Dat is de toekomst.
Iedereen is bezig met de transitie, maar 100 procent CO2-vrij transport is nu nog niet mogelijk. 

Je kan ladingen beter bundelen en de volumes per vrachtwagen verhogen en duurzame afspraken met vervoerders maken.In de toekomst zelfs met elektrische wagens. Klanten kunnen ook kiezen voor groen transport per trein of per schip vanuit Nederlandse havens. De grondstoffen van leveranciers worden zo duurzaam mogelijk afgeleverd. Daarbij wordt de trailer bij de boot afgekoppeld en aan de overkant van de zee weer opgehaald door een andere chauffeur. Het transport tussen de fabriek en het magazijn kan volledig met elektrische wagens worden uitgevoerd.
Vaak komen leveranciers ergens vandaan en gaan leeg terug. Waarom kunnen die onze orders niet mee terug kunnen nemen, samen met de orders van de bedrijven hier om ons heen?