Open menu

Frisse scholen is niet van toepassing op mbo-scholen. Voor het mbo gelden de eisen uit het bouwbesluit: 

 • Alle gebouwen met een onderwijsfunctie met een bouwvergunning afgegeven voor 2012 moeten voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit voor bestaande bouw. Zie > https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6/par3-6-2.
 • Alle gebouwen met een onderwijsfunctie met een bouwvergunning afgegeven vanaf 2012 moeten voldoen aan de nieuwbouwregels. Zie > https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6/par3-6-1.
 • Gebouwen/lokalen met een onderwijsfunctie met een bouwvergunning afgegeven voor 2012 mogen (vertaald naar ppm CO2) maximaal 1200 ppm CO2 halen. Zie > https://arbocatalogusmbo.nl/inrichtingseisen-gebouw/binnenklimaat/
 • In het kader van corona zijn er aanvullende richtlijnen opgesteld.

  https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-en-richtlijnen-aanpak-corona-mbo.

  Hoe moet je energie besparen op je ventilatiesysteem?

  GD1 - Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.
  GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem.
  GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.
  GD4 - Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
  GD5 - Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
  GD6 - Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
  GD7 - Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.

  Hoe werkt een luchtbehandelingskast?

  QR Luchtbehandelingskast