E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


CE en de maakindustrie

CE en de maakindustrie

Meubels, matrassen, luiers, plastic flessen en tasjes worden meestal gemaakt van aardolie, maar een verschuiving naar hernieuwbare grondstoffen, en uiteindelijk afval kan de transitie naar een circulaire en meer duurzame economie versnellen.

In 2030 wil Ikea dat alle producten circulair ontworpen worden en alleen uit hernieuwbare of gerecyclede materialen bestaan. Er mogen dan ook geen producten meer naar de vuilnesbelt gaan. In 2018 had meer dan 60 procent van de producten een circulair ontwerp, bijna 10 procent van de producten bevatte gerecycled materiaal.

Veel initiatieven zijn afhankelijk van subsidie om met de petroleumindustrie te kunnen concurreren en winstgevend te zijn.

Maar met de, door G.I Dynamics op de markt gebrachte technologieën, kunnen eerste en tweede generatie bio-ethanol omgezet worden tot ethyleen en ethyleenoxide, waarvan andere waardevolle producten zoals MEG (monoethyleenglycol), een grondstof voor PET-plastic, gemaakt kan worden.

Om business cases sluitend te maken worden meerdere downstream processen aan elkaar gekoppeld. Alleen ethyleen of MEG produceren is niet genoeg om succesvol te zijn. Als je er voor een relatief kleine investering er nog een paar processtappen achteraan plakt dan heb je mogelijkheid tot een winstgevend nicheproduct en een sluitende business case

Doordat de raffinaderij op bio-ethanol gaat draaien, is de CO2-impact minder groot in vergelijking met die van de petroleumindustrie. Bij biobased grondstoffen is de koolstofvoetafdruk veel lager omdat de geteelde planten ook CO2 uit de lucht opnemen. Bovendien kan het natuurlijke proces keer op keer herhaald worden.

Als je bio-ethanol uit suikerbieten, graan en mais haalt praat je over eerste generatie biobrandstof.

Bij de tweede generatie bio-ethanol komt die niet uit voedsel maar uit afval. Denk hierbij aan restafval van mais, stro en houtsnippers maar de prijzen van eerste generatie bio-ethanol liggen een stuk lager. En alhoewel eindgebruikers graag willen verduurzamen en duurzame verpakkingen op de markt willen zetten, geeft de prijs toch de doorslag.

Bovendien ligt het food versus fuel vraagstuk genuanceerder. In west Europa neemt de suikerconsumptie in de toekomst niet toe. Maar de productie van suiker stijgt wel sinds het suikerquotum vorig jaar is afgeschaft. Daarbij hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk de hoogste suikeropbrengst per hectare. Vandaar enorme kansen voor deze grondstof.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de omzetting van organische fracties uit gemeentelijk afval naar bioethanol.

Op Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is het doel is om uiteindelijk een industriepark zonder afval te realiseren. Dat betekent dat alle reststromen zoals warmte op het park hergebruikt worden, waardoor een gesloten systeem ontstaat. Eeb industriële symbiose waarbij de restcapaciteit van een bedrijf als grondstof wordt ingezet voor een ander bedrijf. Zo wordt er aan een complexe tool gewerkt waarmee flows hergewaardeerd of als brandstof ingezet kunnen worden.

Infographics


i6

Apparatuur

i11

Papier

i17

Papier

i27

Toiletpapier

i14

Metaalprinten

i15

Kunstoffen

i20

M.b.t. kunststoffen en rubbers kan je denken aan:
1.Voorkom uitval / maximale benutting (niet verbranden / storten)
2.Verhoog waarde / inzet recyclaat (hogere waarde, meer inkoop recyclaat)
3.Optimaliseer inzet multilayers / homogenere materialen
4.CE CSR ondernemen succesvol maken
5.Verhoog toegevoegde waarde (her)gebruik producten

Pellets

i23

Bitumen dakbedekkingen

i4

Autobanden

n 2050 moet het Limburgse industriepark Chemelot een circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemiesite worden, in lijn met het Klimaatakkoord. 

In 2020 worden door bedrijven op Chemelot nog veel fossiele grondstoffen gebruikt: ruwweg 4 miljoen kubieke meter aardgas en ongeveer 93.000 vaten nafta (‘raffinaderijbenzine’) per dag. Het elektriciteitsverbruik zit op circa 2 miljoen MWh per jaar.

Alle grondstoffen zoals vezels voor kleding, kunstmest, plastics en grondstoffen voor medicijnen moeten groen worden. Daarnaast moeten alle chemische processen geëlektrificeerd worden.

De bedrijven SABIC en Plastic Energy zijn bezig een fabriek te bouwen waar plastic afval chemisch kan worden gerecycled, maar in het kader van de Circular Hub ontwikkelde Plastic Energy een speciale technologie waarbij plastic afval duurzaam wordt omgezet in zogenoemde pyrolyse-olie, waarvan vervolgens weer nieuw plastic kan worden gemaakt. De recyclingfabriek moet in 2021 in bedrijf gaan.

Ook zal chemiebedrijf Fibrant, ‘s werelds grootste producent van de chemische grondstof caprolactam (de basis voor nylon), in 2021 haar lachgasemissie met 75% reduceren. De nieuwe generatie groene caprolactam van Fibrant is een grote stap in de transformatie naar een klimaatneutraal bedrijf.

Met deze en vele andere duurzame projecten die aansluiten op de nieuwe Ontwikkelagenda Circular Hub wil Chemelot in 2025 de meest veilige, meest competitieve en meest duurzame chemie- en materialensite van Europa zijn.

Bron Duurzaammedrijfsleven

Een infographic over circulaire economie en

- matrassen
- autobanden
- toner van copieermachines
- stofzuigers
- metaal(printen)
- kunststof en plastic
- pallets
- bitumen daken

is hier gratis te downloaden


Voorbeelden

IKEA

Het woonwarenhuis in Amsterdam gaat meubels verhuren aan jongeren. In Amsterdam heb je het wooncomplex Stek Oost. (2018) In het complex is ruimte voor 250 jongeren tussen 18 en 27 jaar. Zij huren in het complex een modulair gebouwde woonunit. De units zijn all-electric en maken gebruik van zonnepanelen. Voor de inrichting kunnen de huurders bij Ikea een meubelpakket huren.

De pakketten worden in eerste instantie voor twee jaar gehuurd. In die periode biedt Ikea onder andere een reparatieservice om te zorgen dat de meubels langer meegaan,  Daarna kan de huurder ze overnemen, of teruggeven. Het bedrijf geeft de meubels dan een tweede leven.

In 2030 wil het bedrijf volledig circulair opereren. Om dat te bewerkstelligen worden veel experimenten uitgevoerd. Zo wordt in India stro hergebruikt als grondstof voor nieuwe meubelen. In Japan werden eerder oude banken van klanten opgekocht en gerecycled. Bedrijven in Finland kunnen al langere tijd meubels leasen. Het bedrijf heeft ook plannen voor andere circulaire modellen, zoals het verhuren van boxsprings.

AUPING (bedden) www.auping.com
Werkt aan de realisatie van een circulaire bedrijfsvoering met hergebruik van materialen, zonder verspilling van resources. In de toekomst wil het bedrijf alleen nog maar recyclebare producten maken op hernieuwbare energie.

CANON (refurbishing equipment) www.canon.nl
De inzet voor duurzaamheid heeft drie speerpunten: milieu, maatschappij en bedrijfsvoering. De consument kan kiezen uit een breed scala aan refurbished elektronica.
 
 INTERFACE (tapijt)
www.interface.com
Is werelds grootste producent van tapijttegels en toonaangevend bij de ontwikkeling van materialen en processen die ervoor zorgen dat modulaire vloerbedekking minder vraagt van het milieu.

COOLREC (stofzuigers e.d.) www.coolrec.com
Is recycler van apparaten, plastics en non-ferro metaal en levert hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten.

KAAK (metaal printen) www.kaak.nl
Ontwikkelt en produceert stand-alone machines en complete productielijnen voor de industriele bakkerijbranche. Print metalen machineonderdelen die vervangen moeten worden

POOLING PARTNERS (pallets) www.poolingpartners.com
Is marktleider in Europa op het gebied van geintegreerde, full-service poolingdiensten en productie van houten pallets en kisten.

Platform voor hergebruik

aandeslagmet afval

https://www.utrechtsezaken.nl/verhalen/hkustudente-creeert-platform-voor-hergebruik/